PDA

Volledige versie bekijken : word + access vraagjeZackWhite
11 december 2005, 19:53
1) kent er hier iemand iets van programmeren in access ( microsoft visual basic)?

en me dit kan uitleggen in nederlandse taal? :)

Private Function verwerken(txtin)
txtlengte = Len(txtin)
For teller = 1 To txtlengte
letter = Mid(txtin, teller, 1)
Select Case letter
Case " "
Case ","
Case "."
Case ";"
Case "é"
Case "ä"
verwerken = verwerken & "A"
Case "ë"
verwerken = verwerken & "E"
Case "ï"
verwerken = verwerken & "I"
Case "ö"
verwerken = verwerken & "O"
.
.
.
End Select
Next teller
End Function

Private Sub verwerk_click()
txt2 = verwerken(txt1)
End Sub


vooral da van for teller = 1 to txtlengte

(die dinges me txt voor zijn textvakken)

2) ik heb dus een document gemaakt in word bestaande uit afwisselend liggende en staande paginas
nu wil ik ne koptekst op mijn paginas

in de kopteksts wil ik ne zwart balk maken. ma als ik die op een staande pagina maak is die goed ma op een liggende pagina te kort (dan komt em zo ongever tot iets voorbij het midden van die liggende pagina) en daar moet em langer en da moet automatisch gebeuren op elke pagina die terug liggend is. en op staande paginas dus ook terug verkort worden

alvast bedankt

grtz, wall-o-flesh

maatje
11 december 2005, 20:49
ik snap uw word probleem niet, verduidelijk dat maar.

Die access probleem is zo simpel . Een woord of zin die getypt wordt in textvak1. Het werking van deze functie is simpel. For int Teller is een lus dat herhaald wordt aan de hand van een woord die omgezet wordt in integer (aantal karakters = Len functie). En case select is controlestructuur. Een case select kunde vergelijken met ingeneste IF constructies.

Ik ga u een voorbeeld geven. Ik typ "water is lekker". Wat gebeurt er? Door len functie wordt er geteld hoeveel karakters er zijn (spaties ingebegrepen). Er zijn 15 karakters dus het constructie wordt 15 keer herhaald. Aan de hand van mid functie wordt elke karakter eruit gehaald en vergeleken in case select. elke karakter wordt vergeleken met elke case select, staat het niet bij dan wordt het overgeslagen en volgende karakter wordt gecontroleerd, zo gaat verder...

Als uw woord een karakter bevat zoals ö, dan gaat het lijst controleren tot er identieke letter bevat. Het wordt gevonden en O wordt dan toegevoegd aan verwerken (verwerken = O) en volgende letter is bv ë en dan wordt het toegevoegd aan verwerken (OE, & is concentatie, bijeenhouden van string).

ZackWhite
11 december 2005, 21:22
k thx

word probleem is gewoon van ge kunt ne tekst in uw koptekst rechts uitlijnen.
dan komt da op elke pagina mooi helemaal rechts te staan ook op liggende paginas
ma stel ge maakt in uwe koptekst een tekstvak en ge geeft da een zwarte kleur.
ge past da zo aan da da heel de breedte van uw blad in beslag neemt
en dan maakt ge onder die pagina een liggende pagina.
daar wil ik dat zelfde zwarte tekstvak ma dan uitgerokken zodat dat ook heel de breedte van die pagina in beslag neemt en ni enkel tot waar het op een staande pagina komt.

ik dacht da ge gewoon het vak van uwe optekst dan zwart kon maken ma da blijkt ni te gaan voor zover ik weet.

k'heb hetzelfde probleem me de lengte van mijn blad zo een zwart tekstvak te maken.

hoop da het nu beter uitgelegd is :confused:

grtz, wall-o-flesh

oberon_sedai
12 december 2005, 12:50
verschillende opmaak in kop en voet teksten kan je maar krijgen als je gebruikt maakt van sectionbreaks ipv pagebreaks, dacht ik.