PDA

Volledige versie bekijken : Huisarts moet betalen voor medische foutvolpetrolski
12 oktober 2005, 16:16
Is het volgende al vaker gebeurt in België?TONGEREN - Een 48-jarige huisarts uit Genk is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld omwille van een foutieve diagnose en een medische fout. Daardoor overleed in mei 1995 een man uit Genk met een trombose.


Want als dat niet zo is, dan verwacht ik binnenkort een reactie van 'de doktersliga'.

Als het bovendien maar geen precedent schept. :unsure:

Red_Dog
12 oktober 2005, 16:27
Is niet meer dan normaal, me dunkt....
Hij is wel diegene die u door verwijst naar een specialist he, als ze dan bvb iets weg nemen dat totaal niet weg moest en je overleeft de ingreep niet is het logisch dat hij aansprakelijk gesteld kan worden.

Time
12 oktober 2005, 16:45
Ge vergeet het meest opmerkelijke:

De huisarts moet een schadevergoeding van ruim 390.000 euro aan de weduwe en de kinderen van het slachtoffer betalen. Dat is opmerkelijk want de strafvordering tegen de huisarts en de geneesheer-specialist die mee gedagvaard werd, is verjaard.

Eerst zeggen ze zelf dat vergissen menselijk is en dan leggen ze zo een grote boete op. :wtf:

grungywout
12 oktober 2005, 16:56
een schadevergoeding is niet hetzelfde als een boete, daar is echt wel een wereld van verschil tussen

een boete is bedoeld om te straffen (strafrechterlijk dus), een schadevergoeding zoals het woord al zelf zegt om berokkende schade te vergoeden (civielrechterlijk). En het is wel een vrij hoge schadevergoeding, maar of het echt ongewoon is is moeilijk te zeggen zonder echt de details van de casus te kennen. Want bij een echt grove fout van de huisarts zou dat wel een rechtvaardig bedrag kunnen zijn.

angelus2002
12 oktober 2005, 17:35
Laten we idd een aantal zaken nuanceren:

a) Grungywout heeft volledig gelijk als hij zegt dat er geen boete is gegeven maar een schadevergoeding. Art. 1382 BW stelt dat als er een fout gemaakt is, en hieruit schade is voortgekomen (causaal verband), dan dient die schade vergoed te worden. Hetzelfde zou zijn als jij iemands brievenbus kapot rijd. Ook dan heb je een fout gemaakt en de schade die hieruit voortvloeit moet je betalen. Lijkt me logisch. In dit geval moet er wel duidelijk gemaakt worden dat er een morele schadevergoeding is betaald. Is dus geen rechtstreeks verband met de gelede schade, aangezien een mensenleven moeilijk in geld kan worden uitgedrukt. In dit geval is het de rechter die bepaalt hoeveel een mensenleven waard is.

b) Het zal niet de geneesheer zelf zijn die moet betalen. Zijn verzekering zal dit dekken (burgerlijke aansprakelijkheid). Wsl daarom heeft de rechter zulk een hoog bedrag vastgesteld.

c) Is 390.000 euro teveel? Moeilijke vraag natuurlijk aangezien op een mensenleven niet echt een prijs te plakken valt. Aan alle mensen die vrezen voor Amerikaanse toestanden, vrees niet. Zulk een situatie is nog veraf, en lijkt me in ONS huidige rechtssysteem niet mogelijk. Mijn insziens is 390.000 niet overdreven.

d) Is vergissen niet menselijk? Uiteraard. Vergissen is inderdaad menselijk. Dit wil echter niet zeggen dat het slachtoffer in de kou gelaten mag worden. Wie een fout maakt, moet de schade betalen. Dit is een essentieel element uit ons Burgerlijk Wetboek. Als een aannemer een fout maakt, moet die ook betalen (10 jarige aansprakelijkheid). Juist zoals dat is bij een jurist, manager, ...

e) Het enige opmerkelijke in deze zaak is dat, ondanks datde strafvordering verjaard is, er toch een veroordeling is gedaan. De enige mogelijke verantwoording die ik hiervoor kan vinden is dat de verdediging 'vuil spel' heeft gespeelt (willens de zaak getrokken tot ze verjaarde). Hiervoor vind ik nergens echter bewijzen voor in mijn bronnen. Mss kan de threadstarter zijn bron posten?

Time
12 oktober 2005, 17:48
Ah ok, wist niet dat dit verzekerd was, kzat hier met het idee dat die dokter zelf een goeie 15 miljoen oude franken mocht ophoesten. :x

grungywout
12 oktober 2005, 17:52
c) Is 390.000 euro teveel? Moeilijke vraag natuurlijk aangezien op een mensenleven niet echt een prijs te plakken valt. Aan alle mensen die vrezen voor Amerikaanse toestanden, vrees niet. Zulk een situatie is nog veraf, en lijkt me in ONS huidige rechtssysteem niet mogelijk. Mijn insziens is 390.000 niet overdreven.

Nuja, over de amerikaanse toestanden. Het systeem van de punitive damages in de states is dan wel het gevolg van het common law systeem dat ervoor heeft gezorgd dat dat precedent een nogal exuberant leven is gaan leiden wordt imo toch een beetje overdreven aangezien het in de meeste gevallen wel redellijk correct wordt toegepast en het systeem eigenlijk een zeer mooie ratio achter zich heeft (denk bv. maar aan de ford pinto case die enorm slechte gevolgen zou hebben gehad op het consumentenrecht als het niet had afgehangen van het punitive damages systeem.)

Maar in ons mooi gecodificeerd systeem zou de ratio van pd inderdaad niet zo snel aanhang vinden bij de wetgever, hoewel het ingeval van consumenten- en medische zaken toch niet altijd (doch slechts in extreme gevallen) een slecht idee zou zijn.

Boris Barowski
12 oktober 2005, 17:55
ghoh, dan kan iemand van u gezin maar beter omkomen door de fout van een dokter, dan omver gereden te worden in het verkeer, want dat betaalt zoveel niet

vergoeding ok, en hij is aansprakelijk, maar het bedrag is iets te veel naar mijn zin

grungywout
12 oktober 2005, 18:07
e) Het enige opmerkelijke in deze zaak is dat, ondanks datde strafvordering verjaard is, er toch een veroordeling is gedaan. De enige mogelijke verantwoording die ik hiervoor kan vinden is dat de verdediging 'vuil spel' heeft gespeelt (willens de zaak getrokken tot ze verjaarde). Hiervoor vind ik nergens echter bewijzen voor in mijn bronnen. Mss kan de threadstarter zijn bron posten?

Het opmerkelijke is idd dat de correctionele rechtbank hier blijkbaar een schadevergoeding heeft toegerekend aan een particulier terwijl het eigenlijk een strafrechterlijke instelling is. Nu, het is niet onmogenlijk dat er een eis tot schadevergoeding aan de strafrechter wordt voorgelegd voortkomende uit onrechtmatige daad, maar meestal is de rechter hier dan vrij terughoudend in.

Maar heeft er iemand ff een volledige link naar het artikel, want het eerste gedeelte laat blijken dat het om een strafrechterlijke veroordeling van de correctionele rechtbank gaat en dat andere gedeelte dan weer dat het een civielrechterlijke veroordeling is. En als het om een civielrechterlijke zaak ging dan speelt het feit dat de strafvordering verjaard is niet meteen een enorme rol, dergelijke civiele zaken kunnen dan ook jaren en jaren duren.

angelus2002
13 oktober 2005, 14:22
Wsl burgerlijke partijstelling (civiel) in een strafrechterlijke zaak. Op dat punt is het niet zo opmerkelijk, komt veel voor in strafprocedures.

En nogmaals over het bedrag;
Ik vind het NIET overdreven.
Het is niet enkel de huisdokter die zal moeten betalen, ook de specialist betaald. Dus het getal moet reeds gedeeld worden. Bovendien is het verzekerd (beroepsverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid).
Plaats je in de situatie van het slachtoffer. Verliezen hoofd van het gezin, én kostwinner. De schadevergoeding dekt nog geen vijfde van de werkelijke schade. Het lijkt hoog, maar is mijns inszien geen verkeerd bedrag.
Uiteraard dienen Amerikaanse toestanden vermeden te worden, maar dat lijkt me onmogelijk in ons recht.

grungywout
13 oktober 2005, 15:04
Wsl burgerlijke partijstelling (civiel) in een strafrechterlijke zaak. Op dat punt is het niet zo opmerkelijk, komt veel voor in strafprocedures.

Inderdaad niet ongewoon, maar de hoogte van het bedrag dat deze rechter toekent wel. Niet omwille van de hoogte van het bedrag, maar wel omwille van het feit dat een strafrechter zo'n schadeclaim marginaler benaderd dan ronduit een civiele rechter en minder snel geneigd is schadevergoedingen van dergelijke hoogte toe te rekenen. (tis dus niet dat het niet kan, maar het ligt ook niet zo voor de hand, vooral niet in een zaak waar de precieze hoogte van de schade moeilijk te definiëren valt)
Bij een echte civiele procedure daarentegen wordt ieder aspect van zo'n claim onderzocht (daarom dat zo'n procedure ook zolang loopt) en is men dan ook sneller geneigd om hoge schadevergoedingen toe te kennen.

En wat ik bedoelde met die post over amerikaanse toestanden is dat buiten enkele excessen (want je moet er rekening mee houden dat 90% van die verhalen die je hoort gewoon niet eens waar zijn of totaal buiten proportie zijn gerukt) het systeem van de punitive damages niet eens zo slecht en onrechtvaardig is als iedereen wel beweerd. Vooral in situaties waarin een grote machtige partij door onzorgvuldigheid schade berokkend aan een zwakkere partij (vooral bij productaansprakelijkheidclaims).