PDA

Volledige versie bekijken : krant de morgen aangeklaagd wegens racismeHeidern
1 september 2005, 23:19
De Morgen aangeklaagd wegens racisme.
---------------------------------------

Vlaams parlementslid Rob Verreycken (Vlaams Belang) heeft bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding klacht ingediend tegen de krant De Morgen wegens racisme. Aanleiding is de bijdrage Waarom wij de Britten zo haten die dinsdag in de krant verscheen.

Grappig artikel
In het "grappig en zeker niet helemaal onterechte" artikel, aldus Rob Verreycken, wordt gebruik gemaakt van clichés en kwetsende of ongenuanceerde taal om een vreemde bevolkingsgroep te viseren. Verreycken citeert in de klacht onder andere: "Geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als Britten. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun unieke mengsel van baldadigheid en arrogantie, hun pathetische drankzucht, hun gebrek aan smaak en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid".

De Morgen
"Stel dat een lid van Vlaams Belang zo'n tekst zou maken onder de titel 'waarom wij de islamieten zo haten', en vervolgens met dezelfde clichés zou verwijzen naar het gedrag van islamieten in pakweg zwembaden, recreatieparken, discotheken en uitgaansbuurten, De Morgen zou dat zonder twijfel bestempelen als puur racisme", stelt Verreycken.

Ironie
Marco Van Haeghenborgh, coördinator van het Centrum bevestigt de klachtmelding via e-mail. "De melding zal via de gewone procedure onderzocht worden", aldus Van Haegenborgh. Normaal streeft het Centrum er naar binnen twee weken indieners te antwoorden of een klacht al dan niet gegrond is. Auteur Bart Eeckhout merkt op dat het stukje geschreven is vanuit een ironisch, satirische invalshoek. "Ik kan begrijpen dat dat niet de beste kwaliteiten van Rob Verreycken zijn", aldus Eeckhout, die met een gerust gemoed het oordeel van het Centrum afwacht.


Bron: Het Laatste Nieuws


Wat vinden jullie hiervan?

(geen flame van het vb sucks aub)

GTM
1 september 2005, 23:21
"Stel dat een lid van Vlaams Belang zo'n tekst zou maken onder de titel 'waarom wij de islamieten zo haten', en vervolgens met dezelfde clichés zou verwijzen naar het gedrag van islamieten in pakweg zwembaden, recreatieparken, discotheken en uitgaansbuurten, De Morgen zou dat zonder twijfel bestempelen als puur racisme", stelt Verreycken.

Hier heeft Verreycken het wel bij het recht eind moet ik zeggen.

Time
1 september 2005, 23:24
idd, net dat maakt het nogal moeilijk om erover te oordelen:s

QplQyer
1 september 2005, 23:25
Hier heeft Verreycken het wel bij het recht eind moet ik zeggen.
Met dat verschil dat het bij het Vlaams Belang allicht niet om overduidelijke ironie zou gaan als ze zoiets schrijven, waar dit bij de Morgen overduidelijk wel het geval was (ik heb het betreffende stuk gelezen en het was een doodgewone, grappige, column).

Het is gewoon een, in mijn ogen idiote, natrap voor het feit dat zij veroordeeld werden.

Tweak37
1 september 2005, 23:27
Ik denk niet dat er enige twijfel mogelijk is. Het is satirisch bedoeld en dat ligt er vingerdik op. Ik heb nog nooit zon tekst van he blok gezien... :)

LSDsmurf
1 september 2005, 23:29
"Stel dat een lid van Vlaams Belang zo'n tekst zou maken onder de titel 'waarom wij de islamieten zo haten', en vervolgens met dezelfde clichés zou verwijzen naar het gedrag van islamieten in pakweg zwembaden, recreatieparken, discotheken en uitgaansbuurten, De Morgen zou dat zonder twijfel bestempelen als puur racisme", stelt Verreycken.

100% gelijk.

Over Britten, Fransen, Nederlanders, Duitsers en Amerikanen zou zo een artikel geen probleem zijn maar als je Britten zo vervangen door Turken, Marokkanen, Afrikanen, ... dan zou het plots racisme zijn.

Time
1 september 2005, 23:32
dat zijn dan ook beschermde minderheden

Genious
1 september 2005, 23:32
is gewoon es een prikje terug :)

Tweak37
1 september 2005, 23:32
100% gelijk.

Over Britten, Fransen, Nederlanders, Duitsers en Amerikanen zou zo een artikel geen probleem zijn maar als je Britten zo vervangen door Turken, Marokkanen, Afrikanen, ... dan zou het plots racisme zijn.

nee. Een satirische tekst over turken/marokkanen... zou ook aanvaard worden. Dat is nu eenmaal niet racistisch. Tenzij je me een voorbeeld kunt geven waar het tegendeel is gebeurd? ik geloof er niks van... :)

Red_Dog
1 september 2005, 23:35
Artikel is nochtans terecht.
Onlangs die reportage van Koppen gezien, over Britse jongeren op vakantie.
Onvoorstelbaar: seks int midden van de straat, vechten, massaal veel lawaai in de hotels, overlast overal waar ze komen,...
Weer een zielige poging van het VB om zichzelf in de slachtofferrol te werken.
"Ja, maar als wij da doen dan zijn we racisten, boo-fucking-hoo"

DarkBone
1 september 2005, 23:35
100% gelijk.

Over Britten, Fransen, Nederlanders, Duitsers en Amerikanen zou zo een artikel geen probleem zijn maar als je Britten zo vervangen door Turken, Marokkanen, Afrikanen, ... dan zou het plots racisme zijn.

In de column van De Morgen hanteert men I R O N I E.
Het Vlaams Belang doet dat allerminst.

LSDsmurf
1 september 2005, 23:44
In de column van De Morgen hanteert men I R O N I E.
Het Vlaams Belang doet dat allerminst.
Dat had ik ook wel door maar denk je dat De Morgen aan gelijkaardig ironisch artikel zou durven publiceren over bepaalde minderheden?


Tenzij je me een voorbeeld kunt geven waar het tegendeel is gebeurd? ik geloof er niks van...
Sorry ik kan niet onmiddelijk een voorbeeld aantonen maar ik vermoed dat zo'n artikel maatschappelijk minder aanvaard zou worden.

Tweak37
1 september 2005, 23:47
Zon artikel zou meer ophef maken omdat het nu eenmaal een gevoelig onderwerp is. Maar het zou niet gezien worden als racisme... Dit is gewoon weer een zoveelste poging om de geloofwaardigheid van de veroordeling van eht blok onderuit te halen. Ik kan me echter geen greintje ironie uit de veroordeelde teksten van het blok voor de dag halen...

Morpheus
1 september 2005, 23:50
In de column van De Morgen hanteert men I R O N I E.
Het Vlaams Belang doet dat allerminst.

Dat snappen ze daar niet...

Arrogantie troef bij die partij...

Als ze de rechterlijke macht niet waarschuwen voor de rest van hun carrières, dan geven ze deze maar nutteloos werk.

Ironie is blijkbaar niet aan meneer besteed... En dat is dan parlementslid

Heidern
1 september 2005, 23:54
Dat snappen ze daar niet

ze snappen dat juist wel en nu dat ze recht van spreken hebben, leggen ze dat voor aan dat belachelijke centrum voor gelijke kansen & racisme om te kijken hoe die er op reageerd


tis beetje zelfde situatie als blanke scheld turk uit voor makkak, paniek en aanklagen alom, turk scheld blanke uit voor vuile belg, geen haan die er om kraait...

als er zo'n gesubsidieerd centrum is, dan moet het langs 2 kanten komen e, dus dat ze zulke zaken maar meer reporten, hoe ridicuul ze soms ook zijn

eniac
1 september 2005, 23:56
Dat had ik ook wel door maar denk je dat De Morgen aan gelijkaardig ironisch artikel zou durven publiceren over bepaalde minderheden?


Het gaat niet om "wat als De Morgen" het zou doen, het gaat om "wat als het VB het zou doen".

Lol @ Heidern, "recht van spreken". Doe je erom? Iedereen die die mening toebedaan is: een welgemeende rolleyes en haal eens die VB-kleppen van je kop af.

Bubbling Zombie
1 september 2005, 23:57
nee. Een satirische tekst over turken/marokkanen... zou ook aanvaard worden. Dat is nu eenmaal niet racistisch. Tenzij je me een voorbeeld kunt geven waar het tegendeel is gebeurd? ik geloof er niks van... :)

vermeld die bevolkingsgroep in een tekst en 't kan maar beter positief zijn -_-

Heidern
2 september 2005, 00:03
Het gaat niet om "wat als De Morgen" het zou doen, het gaat om "wat als het VB het zou doen".

Lol @ Heidern, "recht van spreken". Doe je erom? Iedereen die die mening toebedaan is: een welgemeende rolleyes en haal eens die VB-kleppen van je kop af.


In dit geval heeft Verreycken een punt, hij staat recht in z'n schoenen, hoe belachelijk het hele geval ook is, hij heeft de kans gezien en heeft het niet laten passeren...

en VB-kleppen?? lol? ik zie ze nergens? help jij zoeken? aub? want ik vind ze niet

pina
2 september 2005, 00:06
werd VB in het verleden al aangeklaagd wegens een satirische column? Altijd met die als if then when...

het is overduidelijk alleen maar bedoeld als revanche. En waar is de vrije meningsuiting die robje zo hoog in het vaandel draagt? :cry:In dit geval heeft Verreycken een punt, hij staat recht in z'n schoenen, hoe belachelijk het hele geval ook is, hij heeft de kans gezien en heeft het niet laten passeren...

en VB-kleppen?? lol? ik zie ze nergens? help jij zoeken? aub? want ik vind ze nieter wordt bijna constant in columns kritiek geleverd, satirisch uitgehaald. Ik geef maar een klein voorbeeld: columns over voetbal, daar praten ze ook over die "smerige tsjechen" of "die vuile hollanders". Dat maakt een column zo leuk en grappig. Voor zo'n zaken werden nog nooit klachten ingediend omdat dat gewoon buiten categorie is.

eniac
2 september 2005, 00:15
In dit geval heeft Verreycken een punt, hij staat recht in z'n schoenen

Hij heeft helemaal geen punt en staat niet recht in zijn schoenen, wat deze zaak betreft. Het hele verschil zit in het satirische karakter. In dit geval weet je dat het compleet over the top is, als het VB zoiets zou schrijven over de Islam weet je dat het nogal bittere ernst is.

DAAR zit het verschil, en dat zien mensen als jij blijkbaar niet.


en VB-kleppen?? lol? ik zie ze nergens? help jij zoeken? aub? want ik vind ze niet

Ja, echt grappig :niceone:

angelus2002
2 september 2005, 01:42
Mja, en omdat het satire en ironie is, dat maakt het uiteraard allemaal goed.

Niet dus. Of het nu al dan niet ironie/satire is, als het kwetsend is, en hierbij een bepaald volk/groepering/... individualiseert valt het onder racisme.
Wet 30 JULI 1981. - Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden., B.S. 8 augustus 1981

Artikel 1. (Onder " discriminatie " in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.) <W 1994-04-12/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 24-05-1994>
(Elke handelwijze die er in bestaat om het even wie opdracht te geven tot discriminatie jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wordt beschouwd als een discriminatie in de zin van deze wet.) <W 2003-01-20/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 12-02-2003>

Of:
Art. 2 par. 2 Wet 25 FEBRUARI 2003. - Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003
Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze als dusdanig een schadelijke weerslag heeft op personen op wie een van de in § 1 genoemde discriminatiegronden van toepassing is, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.

Par. 4 (zelfde wet)
Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij :
(...)
het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of enig andere drager van discriminerende uitlatingen

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Elke persoon die zich door deze tekst aangestoten voelt, heeft het RECHT om hiervoor op te komen. Persoonlijk vind ik de anti-discriminatiewet een slechte wet, MAAR, als ze wordt toegepast op bepaalde mensen (zo is ze toegepast geweest in het Vlaams Blok arrest) MOET ze ook op iedereen worden toegepast. Ook op de columnschrijvers van 'de Morgen'. Er is een verschil tussen een column schrijven, en een hele bevolkingsgroep generaliseren.

g

angelus2002
2 september 2005, 01:44
het is overduidelijk alleen maar bedoeld als revanche. En waar is de vrije meningsuiting die robje zo hoog in het vaandel draagt? :cry:


Vrije meningsuiting is BEPERKT tot door xenophobie ingegeven daden en uitspraken. Dwz. vrije meningsuiting stopt daar waar racisme begint.

pina
2 september 2005, 01:49
Vrije meningsuiting is BEPERKT tot door xenophobie ingegeven daden en uitspraken. Dwz. vrije meningsuiting stopt daar waar racisme begint.had je dan de sarcastische toon dan niet door? :cry:

Laten we dan vanaf nu alle moppen verbannen en vervolgen over andere rassen en volkeren. Hoe hypocriet kan je zijn.

Zoals ik al eerder zei: er wordt bijna constant in columns kritiek geleverd, satirisch uitgehaald. Ik geef maar een klein voorbeeld: columns over voetbal, daar praten ze ook over die "smerige tsjechen" of "die vuile hollanders". Dat maakt een column zo leuk en grappig. Voor zo'n zaken werden nog nooit klachten ingediend omdat dat gewoon buiten categorie is.

eniac
2 september 2005, 09:37
Mja, en omdat het satire en ironie is, dat maakt het uiteraard allemaal goed.

Priceless :')

MilM
2 september 2005, 09:43
die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.) <W 1994-04-12/31, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 24-05-1994>
(Elke handelwijze die er in bestaat om het even wie opdracht te geven tot discriminatie jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wordt beschouwd als een discriminatie in de zin van deze wet.) <W 2003-01-20/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 12-02-2003>


Mss is er dus toch wel een verschil :niceone:
en ik ben nu eens allesbehalve een fan van de morgen, integendeel

Le Roy Landis
2 september 2005, 09:56
er is toch een duidelijk verschil tussen spotten met een volk in het buitenland & spotten met een minderheidsgroep binnen eigen land die door zo'n 30% v/d vlamingen onderdrukt worden...

--> door de 2de situatie zijn WOI & II begonnen, niet door de 1ste


een uitgesproken kans voor rob 'klop' verreycken om hem nog eens belachelijk te maken.

pina
2 september 2005, 09:57
er moet ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen de letter, de geest en de context waarin deze uitspraken moeten gezien worden.
Volgens de letter is het inderdaad racisme. De geest én de context geven de woorden een plaats in en hoe we die woorden moeten interpreteren. Het is niet racistisch bedoeld, het is wél humoristisch bedoeld.

angelus2002:
leuke tekst allemaal, maar ik zie niet in op welke manier de auteur die voorwaarde heeft geschonden:

Artikel 1. (Onder " discriminatie " in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

GTM
2 september 2005, 10:04
er is toch een duidelijk verschil tussen spotten met een volk in het buitenland & spotten met een minderheidsgroep binnen eigen land die door zo'n 30% v/d vlamingen onderdrukt worden...

--> door de 2de situatie zijn WOI & II begonnen, niet door de 1ste


Euh...verklaar eens?

k995
2 september 2005, 10:06
De Morgen aangeklaagd wegens racisme.
---------------------------------------

Vlaams parlementslid Rob Verreycken (Vlaams Belang) heeft bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding klacht ingediend tegen de krant De Morgen wegens racisme. Aanleiding is de bijdrage Waarom wij de Britten zo haten die dinsdag in de krant verscheen.

Grappig artikel
In het "grappig en zeker niet helemaal onterechte" artikel, aldus Rob Verreycken, wordt gebruik gemaakt van clichés en kwetsende of ongenuanceerde taal om een vreemde bevolkingsgroep te viseren. Verreycken citeert in de klacht onder andere: "Geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als Britten. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun unieke mengsel van baldadigheid en arrogantie, hun pathetische drankzucht, hun gebrek aan smaak en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid".

De Morgen
"Stel dat een lid van Vlaams Belang zo'n tekst zou maken onder de titel 'waarom wij de islamieten zo haten', en vervolgens met dezelfde clichés zou verwijzen naar het gedrag van islamieten in pakweg zwembaden, recreatieparken, discotheken en uitgaansbuurten, De Morgen zou dat zonder twijfel bestempelen als puur racisme", stelt Verreycken.

Ironie
Marco Van Haeghenborgh, coördinator van het Centrum bevestigt de klachtmelding via e-mail. "De melding zal via de gewone procedure onderzocht worden", aldus Van Haegenborgh. Normaal streeft het Centrum er naar binnen twee weken indieners te antwoorden of een klacht al dan niet gegrond is. Auteur Bart Eeckhout merkt op dat het stukje geschreven is vanuit een ironisch, satirische invalshoek. "Ik kan begrijpen dat dat niet de beste kwaliteiten van Rob Verreycken zijn", aldus Eeckhout, die met een gerust gemoed het oordeel van het Centrum afwacht.


Bron: Het Laatste Nieuws


Wat vinden jullie hiervan?

(geen flame van het vb sucks aub)


Het VB dat nog altijd zit met de veroordeeling (zelfs al zeggen ze van niet) en nu een ironisch stukje in een krant aanneemt om wat reclame te maken.

Le Roy Landis
2 september 2005, 10:08
Euh...verklaar eens?

de balkan , joden, ... ?


gaat er een belletje rinkelen? : p

zarathustra
2 september 2005, 10:08
Ach, ik heb deze zomer een bekende vlaming horen zeggen dat hij graag een hotel zou starten in de provence, maar liefst geen marrokanen daar, want die stinken gezien hun eetmanieren.

Was dat ironie of racisme?

pina
2 september 2005, 10:09
met deze aanklacht erkennen ze zelf dus dat hun veroordeling op zijn minst rechtvaardig was

Le Roy Landis
2 september 2005, 10:10
Ach, ik heb deze zomer een bekende vlaming horen zeggen dat hij graag een hotel zou starten in de provence, maar liefst geen marrokanen daar, want die stinken gezien hun eetmanieren.

Was dat ironie of racisme?

racisme :p

GTM
2 september 2005, 10:13
de balkan , joden, ... ?


gaat er een belletje rinkelen? : p

En waar haal jij vandaan dat dit WOI en WOII gestart heeft? Dit zijn zaken die toen der tijd gebeurd zijn, maar om ze als oorzaak voor deze twee conflicten te beschouwen, gaat iets te ver.

MilM
2 september 2005, 10:15
racisme :p

ach, da kan eventueel ook grappig bedoeld zijn (maar kwetsend overkomen)
Zoalng hij maar nie tegen nen marokaan zelf zegt van dat hij stinkt omdat hij zwart is
en zolang hij maar marokanen echt nie weigert tot zijn hotel op basis van hun afkomst ...

Je moet nu ook nie alles gaan aanklagen é

zarathustra
2 september 2005, 10:16
racisme :p


ah goed dat je het zegt, de echte quote was namelijk exact wat ik net zij maar dan niet met marrokanen maar wel met Duitsers. En ik denk dat er ook nog aan toegevoegd werd iets in de aard van 'die vinden we toch nog altijd niet leuk eh gezien hun verleden'

Nog steeds racisme beste kerel of zijn we toch een beetje tweezijdig..

eniac
2 september 2005, 10:20
ah goed dat je het zegt, de echte quote was namelijk exact wat ik net zij maar dan niet met marrokanen maar wel met Duitsers. En ik denk dat er ook nog aan toegevoegd werd iets in de aard van 'die vinden we toch nog altijd niet leuk eh gezien hun verleden'

Nog steeds racisme beste kerel of zijn we toch een beetje tweezijdig..

Allemaal in zijn context bekijken, als dat wat al grappend is is daar weinig aan.

De verleden tijd van zeggen is "zei" btw.

zarathustra
2 september 2005, 10:23
De verleden tijd van zeggen is "zei" btw.


Omg, ok nu kruip ik onder een steen :unsure:

Niet meer replyen voor ik ontbeten heb dus :p

Maar ik moet er wel bijzeggen dat het niet echt al grappend klonk. En op een manier dat moest dat gezegd zijn met de woorden die ik eerst hier neerplantte er zeker reactie opgekomen zou zijn.

MilM
2 september 2005, 10:24
Idd, als je een restaurant opent waar je zoveel mag eten wat je wil, is er een verschil tussen:

tegen iemand zeggen: "ik hoop dat er nie teveel vette wijven afkomen die alles opeten en dan door mijn stoelen zakken"

of aan de deur weldegelijk een zwaarlijvige vrouw afwijzen met de melding dat ze te 'vet' is

Om eens iets anders te nemen dan op basis van afkomst

eniac
2 september 2005, 10:29
Maar ik moet er wel bijzeggen dat het niet echt al grappend klonk. En op een manier dat moest dat gezegd zijn met de woorden die ik eerst hier neerplantte er zeker reactie opgekomen zou zijn.

Mja kijk. Je gaat er toch best mee akkoord dat woorden die uit een VB-er komen, een heel andere weerklank hebben dan woorden die uit een andere random BV komen, zelfs als het exact dezelfde bewoordingen zijn (maar dan met een andere bevolkingsgroep als subject uiteraard)?
Aan woorden hangen altijd zoveel meer dingen dan alleen de pure bewoordingen zelf, en het zijn al die andere dingen die die termen hun echte betekenis meegeven. Dat moet je altijd in rekening houden, en het is iets waar velen het hier moeilijk mee hebben blijkbaar.

Ik blijf van mening dat Verreycken gewoon de belachelijke uithangt en dat hij begot geen recht tot spreken heeft.

pina
2 september 2005, 10:32
je moet alles in zijn context blijven zien. Zonder een context zijn woorden volledig verkeerd.

AkiMbO
2 september 2005, 10:38
De realiteit is toch zo moeilijk om onder ogen te zien .....

Je kunt de dingen toch maar zeggen zoals ze zijn he ?

Zelfde geldt voor die vergelijking met VB (aja, want dat is natuurlijk weer onontbeerlijk wanneer het woord 'racisme' nog maar ter sprake komt.... :ironic: )
Het begint mij eerlijk gezegd een beetje de keel uit te hangen ...
Maar aan de andere kant ben ik blij dat ze de lijn doortrekken, en dus consequent zijn in wat ze 'racisme' noemen.


Zo'n mensen moeten dringend eens de realiteit onder ogen leren/durven zien, en ontsnappen uit hun utopie van 'iedereejns fwiendjeuh'

zarathustra
2 september 2005, 11:25
Mja kijk. Je gaat er toch best mee akkoord dat woorden die uit een VB-er komen, een heel andere weerklank hebben dan woorden die uit een andere random BV komen, zelfs als het exact dezelfde bewoordingen zijn (maar dan met een andere bevolkingsgroep als subject uiteraard)?
Aan woorden hangen altijd zoveel meer dingen dan alleen de pure bewoordingen zelf, en het zijn al die andere dingen die die termen hun echte betekenis meegeven. Dat moet je altijd in rekening houden, en het is iets waar velen het hier moeilijk mee hebben blijkbaar.

Ik blijf van mening dat Verreycken gewoon de belachelijke uithangt en dat hij begot geen recht tot spreken heeft.


Daar heb je volledig gelijk in. en verreycken is imo een idioot. Maar het is ook een feit dat bepaalde kringen soms een beetje 'te' vriendelijk zijn naar bepaalde groepen toe, positieve discriminatie achtig.

Maar bon, over deze aanklacht kunnen we het eens zijn dat het onzinnig is.

angelus2002
2 september 2005, 13:49
Kijk, ik ben allesbehalve een fan van de anti-racisme wetgeving. MAAR:

als het VB veroordeelt wordt voor het verspreiden van teksten die een negatief beeld ophangen over een bepaalde minderheidsgroep (VB arrest), dan moet je ook consequent zijn en de lijn doortrekken naar iedereen. Iedereen gelijk voor de wet.

Persoonlijk vind ik dat zulke teksten moeten kunnen, maar, het ex VB heeft gelijk om zulke materies aan te klagen. Ook al deel ik hun mening niet.

Red_Dog
2 september 2005, 14:00
HET IS EEN COLUMN.
Sjeus, en dat voor een partij die zo hard de vrije meningsuiting naar voren schuift :)

pina
2 september 2005, 14:20
Kijk, ik ben allesbehalve een fan van de anti-racisme wetgeving. MAAR:

als het VB veroordeelt wordt voor het verspreiden van teksten die een negatief beeld ophangen over een bepaalde minderheidsgroep (VB arrest), dan moet je ook consequent zijn en de lijn doortrekken naar iedereen. Iedereen gelijk voor de wet.

Persoonlijk vind ik dat zulke teksten moeten kunnen, maar, het ex VB heeft gelijk om zulke materies aan te klagen. Ook al deel ik hun mening niet.in het geval je de letter van de wet wilt volgen en zoals je zegt: naar iedereen dus ook gedaan met het vertellen van moppen, gedaan met de humoristische stripjes die dagelijks/wekelijks in kranten en weekbladen verschijnen (cfr Jeroom). Consequent blijven hé en niet selectief beginnen werken.

Daarnaast staat er in die wet een letterlijke nuancering die hoegenaamd niet van toepassing is in die column. En zoals eerder al vermeld: VB die zo voorstanders zijn van de vrije meningsuiting snoeren zelf andermans mond en met deze aanklacht geeft VB toe dat de veroordeling terecht is. Jammer genoeg passen ze het volledig verkeerd toe maar hebben ze zichzelf wel bloot gezet :rofl:

niettemin een knappe strategische zet om heel vlaanderen met hun mee te krijgen in de slachtofferrol en ook om ze weer eens beet te nemen wat hen gegarandeerd weet wat extra stemmen zullen opleveren.

Pemphigus
2 september 2005, 14:50
Dit is gewoon een goede zet van het VB.
Denk je dat ze echt aanstoot nemen aan die teskt. Belange niet.

Het probleem is dat de grens flinterdun is.
Maar de laatste tijd vind ik het echt belachelijk geworden.
Over britten mag je schrijven wat je wil, maar over marrokanen od turken etc.. niet.

Neem nu de volgende mop:
Waarom spelen er geen marokanen mee in star trek?


In die tijd werken die ook niet.

In deze mop worden cliché's gebruikt en toch gewoon als grap bedoelt. maar toch zullen velen onder jullie nu denken. Amai, wat ne racist. Anderen zullen er dan weer goed mee kunnen lachen.
Neen, ik ben geen racist, en toch kan ik hiermee lachen. Net zoals ik kan lachen met die hollanders die belgenmoppen vertellen.

edit: en net zoals ik kan lachen met die tekst over die britten. Haha, ik kan me het al voorstellen, hoewel ik enkel nog maar positieve ervaringen heb gehad met britten. Met Duitsers daarentegen, of sommige hollanders. Maar ook met hollanders en duitsers heb ik al zeer positieve ervaringen gehad. Het is gewoon geluk of pech hebben.
(en door deze relativering is die tekskt dus gewoon grappig. Net door het feit dat ik marrokanen ken die heel hard werken dat ik de mop kan relativeren)

eniac
2 september 2005, 15:21
als het VB veroordeelt wordt voor het verspreiden van teksten die een negatief beeld ophangen over een bepaalde minderheidsgroep (VB arrest), dan moet je ook consequent zijn en de lijn doortrekken naar iedereen. Iedereen gelijk voor de wet.

Je hebt blijkbaar echt moeite met lezen. Je zet dan al eens een argumentatie in zo'n thread, en dan zie je dat de ene achter de andere die argumentatie niet leest (of er toch alleszins niet op ingaat) en dan weer gewoon domweg hetzelfde zegt.

Dit geldt voor jou, dit geldt evenzeer voor Pemphigus, wiens zin:

Over britten mag je schrijven wat je wil, maar over marrokanen od turken etc.. niet.
al genoeg zegt over hoeveel hij werkelijk gelezen en begrepen heeft uit deze thread.

Pemphigus
2 september 2005, 15:41
met deze aanklacht erkennen ze zelf dus dat hun veroordeling op zijn minst rechtvaardig was

neen hiermee proberen ze aan te klagen wat hen volgens hen is aangedaan.

volpetrolski
2 september 2005, 15:41
joat, noem het racisme, waarom niet.
Vele Britten vinden de 'ik ben weg van mijn huis dus ik kan hier doen wat ik wil' oneerbiedige manier van hun landgenoten zelf schandalig. Om over de opinie van de locals maar te zwijgen.
Wat subtieler had misschien gemogen, maar racisme? pffffffffffffffffffffffrrrt.

Die geweldenaar zou best eens zelf eens een toertje rond de wereld maken alvorens zo'n zever te spuien.

Pemphigus
2 september 2005, 15:47
er moet ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen de letter, de geest en de context waarin deze uitspraken moeten gezien worden.
Volgens de letter is het inderdaad racisme. De geest én de context geven de woorden een plaats in en hoe we die woorden moeten interpreteren. Het is niet racistisch bedoeld, het is wél humoristisch bedoeld.

angelus2002:
leuke tekst allemaal, maar ik zie niet in op welke manier de auteur die voorwaarde heeft geschonden:

Artikel 1. (Onder " discriminatie " in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

Zoals ik het zie en als je puur de letter van de wet wilt naleven kan deze tekst als gevolg hebben dat mensen britten gaan haten. Ook al was het misschien niet de intentie van de schrijver. Thans dat denken we. Misschien haat hij wel britten en tracht hij dmv "een grappig tekstje" mensen op te roepen britten te haten.
(en ja, ik heb de geest van de tekst ook wel door, maar gewoon even advocaat van de duivel spelen :) )

Morpheus
2 september 2005, 15:55
Het blok is veroordeeld voor systematisch en continu demoniseren van bevolkingsgroepen.

Hier gaat het duidelijk om een éénmalig ironisch artikel...


Nice try VB, maar racisten blijven jullie in hart en nieren!
(gaan ze mij nu ook waarschuwen voor de rest van mijn carrière? :p)

angelus2002
2 september 2005, 17:15
in het geval je de letter van de wet wilt volgen en zoals je zegt: naar iedereen dus ook gedaan met het vertellen van moppen, gedaan met de humoristische stripjes die dagelijks/wekelijks in kranten en weekbladen verschijnen (cfr Jeroom). Consequent blijven hé en niet selectief beginnen werken.

Idd ja, consequent blijven en niet selectief werken. Dus de morgen hetzelfde behandelen als VB.

Overigens is er nog steeds een verschil tussen een mop vertellen in al dan niet besloten kring en publiceren in één van de grootste kranten van Belgie.

NOGMAALS; ik heb gelachen met de tekst, en vind persoonlijk dat hij moet kunnen. MAAR, langs de andere kant vind ik ook dat VB recht en reden heeft om ze aan te klagen...


Je hebt blijkbaar echt moeite met lezen. Je zet dan al eens een argumentatie in zo'n thread, en dan zie je dat de ene achter de andere die argumentatie niet leest (of er toch alleszins niet op ingaat) en dan weer gewoon domweg hetzelfde zegt.

Dit noemen ze herbelichting van argumentatie om ze te versterken, voor de tragere lezers onder ons :ironic:

Goed ingepikt! :niceone: :ironic:angelus2002:
leuke tekst allemaal, maar ik zie niet in op welke manier de auteur die voorwaarde heeft geschonden:

Artikel 1. (Onder " discriminatie " in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

Jij onderstreept 'tot doel heeft', terwijl ik eigenlijk doelde op de rode tekst.


Daarnaast staat er in die wet een letterlijke nuancering die hoegenaamd niet van toepassing is in die column.
Wat bedoel je hiermee?

pina
2 september 2005, 17:49
1. Idd ja, consequent blijven en niet selectief werken. Dus de morgen hetzelfde behandelen als VB.

2. Overigens is er nog steeds een verschil tussen een mop vertellen in al dan niet besloten kring en publiceren in één van de grootste kranten van Belgie.

NOGMAALS; ik heb gelachen met de tekst, en vind persoonlijk dat hij moet kunnen. MAAR, langs de andere kant vind ik ook dat VB recht en reden heeft om ze aan te klagen...

1. je moet de zaken niet omdraaien. Als jij zegt De Morgen hetzelfde te behandelen als VB is dat in veronderstelling dat De Morgen inderdaad in fout zou geweest zijn, wat hier niet het geval is. Maar als je dan toch zo hamert op consequentie, dan trek ik voor u de lijn door naar moppen/strips. En stel aan u dezelfde vraag weer. Sta ik recht in mijn schoenen als ik morgen aan aanklacht indien op alle massamedia omdat ze in het verleden al eens een grap hebben uitgehaald over andere rassen?

2. Nee er is in wezen geen verschil: het is in principe allebei verboden, volgens de letter van de wet althans (de nuancering buiten beschouwing gelaten). Zoals je nu zelf zegt, er moet een nuancering gemaakt worden bij de interpretatie van een tekst. Er staat in die tekst zelf nog een voorwaarde om van discriminatie/racisme te spreken: die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

Ik zie eigenlijk niet in in welke mate er aan die voorwaarde werd voldaan. Net zoals bij een mop. En heb je nog nooit een mop of grap in een massamedium zien staan? Ik wel hoor. Ik herinner me nog ongelooflijk goede moppen van Jeroom in Humo. Die horen dan volgens u onder dezelfde categorie als die column, niet? En de Urbanus-strips, dat zit ook VOL met stereotyperingen en clichébeelden van andere culturen. Zijn die ooit aangeklaagd geweest? Ik denk het niet. Moeten we spreken van racisme? Ik denk het ook niet.

Op uw vraag: er staat niets in de tekst dat van toepassing is op die column om van racisme of discriminatie te spreken (cfr de rest v mijn reply)

pina
2 september 2005, 17:58
heel even een kijkje genomen op de website van Rob Verrecyken, en ik zie daar al een uitspraak staan die onder zijn noemer "gebruik maken van clichés en kwetsende of ongenuanceerde taal om een vreemde bevolkingsgroep te viseren.":

- Daar is de zon, daar zijn de rellen met allochtonen
'Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de rellen met allochtonen': het bekende zonnige liedje van Jan Dewilde kan in Vlaanderen stilaan in die zin herschreven worden.


potje...ketel...bruin, bruiner, zwart

Deus ex Machina
2 september 2005, 18:06
je kan mssn beginnen met het artikel in kwestie hier is te plaatsen.

ik zou ze me kopen moest het niet zijn dat de morgen zo een ongelofelijke schijtkrant is.

pina
2 september 2005, 18:13
Waarom wij de Britten zo haten

De Hunnen zijn terug, en ze spreken Engels met een gevarieerd maar onveranderlijk gemeen accent. Geen enkele andere volksgemeenschap slaagt erin om de vakantie van anderen zo vakkundig om zeep te helpen als de Britten. Ze doen dat een hele zomer lang en overal waar de zon schijnt met hun unieke mengsel van baldadigheid en arrogantie, hun pathetische drankzucht, hun gebrek aan smaak, en eigenlijk gewoon hun lelijkheid en stompzinnige aanwezigheid. Zo, dat lucht op.

Met weemoed denken wij terug aan de tijden toen de Nederlanders nog het meest in het oog liepen, met hun caravans, luidruchtige kinderen en terecht legendarische gierigheid. Of de Duitsers, die, eens op vakantie, schenen vergeten te zijn wie de oorlog ook alweer verloren had. Fijnzinnige estheten zijn het, onze noorder- en oosterburen, in vergelijking met aangeboren hooligans van gene zijde van het Kanaal.

Een geluk is nog wel dat een Brit op vakantie erg gemakkelijk te herkennen valt. Een kaalgeschoren hoofd met een veel te grote en goedkope zonnebril; een roodverbrande stierennek; een stel wanstaltige tatoeages verspreid over het bovenlijf, voor zover dat niet bedekt is met een voetbalshirt van Manchester United, Chelsea of Celtic Glasgow; een halveliterpint altijd bij de hand. De dame in het gezelschap verdeelt haar aandacht tussen de jengelende kinderen en het overgordijn dat ze bij het inpakken met de topjes in de kleerkast verward heeft. Wie een Brits stel op vakantie heeft gezien begrijpt waarom de Engelse kranten vol staan met dramatische verhalen over binge drinking, obesitas en tienerzwangerschappen.

Nieuw is de trend van het hooligantoerisme niet. De Britten hielpen zowat eigenhandig het Spaanse eiland Ibiza naar de vaantjes, in Griekenland moest Faliraki eraan geloven en Korfoe is goed op weg om net zoals het mythische Atlantis in de zee te verdwijnen door het Britse gebral en gebras. Nieuw is wel dat de Britten die achterblijven in Londen en omgeving schijnen te beseffen dat er iets aan de hand is. In de Britse kwaliteitspers verschijnen nu welhaast wekelijks reportages over hoe landgenoten huishouden in Zuid-Europa. Een clubeigenaar uit Ibiza mag vertellen hoe de Britten het toerisme er weg hebben gevaagd met hun drank- en drugsmisbruik. Kopieën van Griekse voorpagina's worden afgedrukt waarop Britten te zien zijn die op het strand slagroom likken van de boezem van hun vakantieliefdes.

Een oplossing dringt zich op. Als de Britten nu eens in mei of juni aan de rest van de wereld laten weten op welk strand of eiland ze dit jaar hun vernielzucht zullen aanrichten dan weten wij waar we zeker niet naartoe moeten. Gaan de Britten dit jaar naar Mallorca of Kreta? Dan wij naar Sicilië of Cyprus. Everybody happy.

Bart Eeckhout
30-08-2005

Deus ex Machina
2 september 2005, 18:17
idd nogal sarcastisch, Nuja we weten allemaal dat aandacht trekken voor politici het belangrijkste in zijn dagelijkse leven is.

pit24
2 september 2005, 19:49
Ik zie het al...wat is het gevolg van idiote rechtzaken in Belgie...idiote politieke gevolgen.

Vanaf nu bij elk artikkel dat gepubliceert word "mensen met een IQ onder de 80, wees gewaarschuwd ironie en sarcasme verschuilen zich in deze tekst"


Of een soort van "parental advisitory"


....allemaal mogelijk.

wlibaers
2 september 2005, 23:37
HET IS EEN COLUMN.
Sjeus, en dat voor een partij die zo hard de vrije meningsuiting naar voren schuift :)

Net daarom dat het normaal is dat ze de klacht indienen. Als de vrije meningsuiting zwaar beperkt wordt, en een flink stuk van de pers is daar zeer gelukkig mee omdat ze denken dat alleen diegenen waar ze zelf tegen zijn er last van zullen hebben, wat doe je dan? Dan zoek je manieren om aan de pers duidelijk te maken dat iedereen last kan krijgen bij de minste onvoorzichtige uitspraak. Als ze zelf eens slachtoffer zijn van beperkingen van HUN vrije meningsuiting, dan gaan ze misschien eens anders over dergelijke wetten nadenken.

En als ze niet veroordeeld worden? Wel, dan kan het Vlaams Belang beweren dat zij de enigen zijn die door die wet geviseerd worden, en dat in dit land dus niet iedereen gelijk voor de wet is. Als je het zo bekijkt zouden ze wel gek moeten zijn om geen klacht in te dienen. Als er onvoorzien toch iets zou mislopen, wel, dan is het niet het Vlaams Belang dat een fout gemaakt heeft, maar Verreycken.
Trouwens, waarom zouden ironische of als grap bedoelde verhalen niet onder de wet vallen? Alsof ironie en sarcasme niet zouden kunnen dienen om haatgevoelens op te wekken. Ze zijn soms waarschijnlijk effectiever als propaganda, omdat mensen die afgeschrikt zouden worden door een zakelijker stuk de auteur sneller zullen volgen als de boodschap wat grappiger gebracht wordt. Trouwens, zelfs als het artikel niet bedoeld is om haat te zaaien, dan kan het nog altijd strafbaar zijn als het tot gevolg zou kunnen hebben dat er haat komt. Er hoeft niet eens een bewijs geleverd te worden dat die haat er ook echt gekomen is, gewoon dat het zou kunnen gebeuren. Met zo'n wetten moet je je er niet over verbazen dat er af en toe eens een kluchtproces komt.

Maar kom, aan allen die denken dat humor altijd goed bedoeld is, zouden jullie het dus even goed vinden als men eens wat stukken van deze pagina in De Morgen zou zetten?
http://www.google.be/search?q=nigger+jokes
Allemaal OK, totaal niet racistisch, het zijn maar onschuldige grapjes, nietwaar? ;)

En wat als het Vlaams Belang die grappen op z'n site zou zetten, of een versie van het anti-Brits artikel maar dan met moslims? Andere reactie dan bij De Morgen? Sommigen denken hier van wel. Wat dan overduidelijk aantoont dat men tegen het principe "iedereen gelijk voor de wet" is. Dat men vindt dat wetten alleen van toepassing mogen zijn op de vijanden, maar niet op de vrienden. Mooie basis voor een rechtsstaat.

Red_Dog
2 september 2005, 23:41
Omdat het VB veroordeeld is voor racisme (alle ja, niet het VB zelf, but you catch my drift) en er dus meer dan waarschijnlijk een bijhorende reden achter zit ?

mathieu
2 september 2005, 23:44
der is een dunne lijn tussen ironie en rascisme, imho in dit artikel, is al zo ver langs de kant van rascisme dat hij de lijn al niemer ziet

Avilowca
2 september 2005, 23:51
ik zit nu is te denken hé.

rascisme, waar slaat dat nu eigenlijk op. Is iemand die hollanders haat een rascist ? ik heb altidj aangenomen dat een rascist iemand is die mensen van een ander ras niet kan hebben. Nu betwijfel ik toch sterk dat de mensen die geen 100 kilometer boven mij wonen van een ander ras zijn.

wlibaers
3 september 2005, 00:03
ik zit nu is te denken hé.

rascisme, waar slaat dat nu eigenlijk op. Is iemand die hollanders haat een rascist ? ik heb altidj aangenomen dat een rascist iemand is die mensen van een ander ras niet kan hebben. Nu betwijfel ik toch sterk dat de mensen die geen 100 kilometer boven mij wonen van een ander ras zijn.

Er wordt voor het gemak over de antiracismewet gesproken. Eigenlijk is het de "Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden"

En wat bestraft wordt is meer dan alleen onderscheid op basis van ras:
"hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens een zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming"

En dus is het wel van toepassing als men een bepaalde nationaliteit (zoasl Britten) aanvalt. (merk trouwens op dat er niet "ras" staat maar "zogenaamd ras" - de wetgever neemt aan dat ras niet bestaat)

http://www.antiracisme.be/nl/wetten/discriminatie/belgi%EB/racisme.htm

Genious
3 september 2005, 00:12
ik zit nu is te denken hé.

rascisme, waar slaat dat nu eigenlijk op. Is iemand die hollanders haat een rascist ? ik heb altidj aangenomen dat een rascist iemand is die mensen van een ander ras niet kan hebben. Nu betwijfel ik toch sterk dat de mensen die geen 100 kilometer boven mij wonen van een ander ras zijn.
racisme is het ene volk superieur vinden tegenover het ander (en het ander dus minderwaardig vinden), maar ze kunnen u prolly pas veroordelen als ge u ook zo gedraagt (mensen om gedachten veroordelen, dat lijkt me op het eerste zicht niet juist, tenzij het natuurlijk voornemens tot daden zijn)

nogal zot, want ik denk dat ieder volk wel zijn superieure en inferieure punten heeft tegenover de andere. (of die dingen elkander uitbalanceren: dunno)

Red_Dog
3 september 2005, 00:45
En wat is er nu eigenlijk fout aan die column ?
Alles wat er in staat klopt...
Dit in tegenstelling tot "alle makakken zijn dieven" ofzo.

pit24
3 september 2005, 00:59
En wat is er nu eigenlijk fout aan die column ?
Alles wat er in staat klopt...
Dit in tegenstelling tot "alle makakken zijn dieven" ofzo.

Ach man, ik heb al hopen gewone Engelsen tegen gekomen...

----------------------

Ik ben trouwens tegen de anti-discriminatiewet. Ik ben voor volledige vrije meningsuiting.

Xeromem
3 september 2005, 01:01
"Stel dat een lid van Vlaams Belang zo'n tekst zou maken onder de titel 'waarom wij de islamieten zo haten', en vervolgens met dezelfde clichés zou verwijzen naar het gedrag van islamieten in pakweg zwembaden, recreatieparken, discotheken en uitgaansbuurten, De Morgen zou dat zonder twijfel bestempelen als puur racisme", stelt Verreycken.
Dus hieruit kunnen we besluiten dat Verreycken protesteert omdat een krant zulke artikels mag publiceren (dus racisitisch mag zijn) en zij niet. Anders zouden ze hen toch niet aanklagen voor racisme? M.a.w. ze geven passief toe dat zij een racistisch partij zijn?
Moest er nu een goed advokaat zich hiermee bezighouden, kan hij net als Vlaams Blok het Vlaams Belang afmaken met hun eigen stommiteit.

Red_Dog
3 september 2005, 01:05
Ach man, ik heb al hopen gewone Engelsen tegen gekomen...

----------------------

Ik ben trouwens tegen de anti-discriminatiewet. Ik ben voor volledige vrije meningsuiting.

Alleen spijtig dat de gemiddelde mens te achterlijk is.
Btw: het ging hier dus vooral over de Britten op vakantie he.
Ik stel voor dat ge eens een bezoekje brengt aan de random Spaanse badstad, enjoy the Brits lad.

Pemphigus
3 september 2005, 01:37
Iedereen vind deze tekst doodnormaal en gewoon grappig.
Grappig is hij wel, maar om eerlijk te zijn, hij is discriminerend.
Hij schetst de minderheid uit een bevolkingsgroep en maakt die volkomen uit en veralgeemnd dit naar "de britten". Ondertussen nog wat zwaaiend met cliché's a la gierige hollanders en onderwijl de duitsers nog maar eens confronteren met WOII.

Ik zeg het, ik vind dat dit moet kunnen, maar als we hier de antidiscriminatiewet op toepassen dan denk ik dat deze tekst echt wle onder deze wet valt... Misschien is het gewoon een slecht opgestelde wet, de grenzen tussen wat kan en nie tkan zijn zeer gevoelsmatig.

Red_Dog
3 september 2005, 01:39
*zucht*

De schrijver zegt duidelijk "britten op vakantie".
Het feit dat zelfs de Britse bevolking op het homefront zich over die individu's schaamt...

Pemphigus
3 september 2005, 02:34
Dus elke brit op stap is een losgeslagen crimineel?
Nu ja, de britten die ik ben tegengekomen waren juist hele leuke mensen. Maar het zullen als brit vermomde belgen zijn dan zeker??

Genious
3 september 2005, 12:06
Dus hieruit kunnen we besluiten dat Verreycken protesteert omdat een krant zulke artikels mag publiceren (dus racisitisch mag zijn) en zij niet. Anders zouden ze hen toch niet aanklagen voor racisme? M.a.w. ze geven passief toe dat zij een racistisch partij zijn?
Moest er nu een goed advokaat zich hiermee bezighouden, kan hij net als Vlaams Blok het Vlaams Belang afmaken met hun eigen stommiteit.

tuurlijk willen ze dat niet zeggen met zo een klacht.

ze willen eerder tonen dat bij hen zoiets als racistisch wordt bestempeld en bij anderen niet.
stel nu dat de morgen schuldig wordt verklaard (stel he), dan toont dat aan de ene kant wel aan dat voor iedereen dezelfde limieten gelden, maar aan de andere kant tonen ze dan ook aan hoe nauw het allemaal niet is.

wordt de morgen vrijgesproken dan toont dat dat er blijkbaar 2 verschillende maatstaven zijn.
(niet onterecht opgemerkt, want in het arrest werd er ook op gewezen dat het vb clichés gebruikte zoals namen als mohammed -de meest voorkomende naam ter wereld btw- in hun voorbeelden etc)Dit in tegenstelling tot "alle makakken zijn dieven" ofzo.

tuurlijk klopt dit niet, daarom dat het Vlaams Belang dat ook nooit gezegd heeft (en ze spreken overigens ook nooit van makakken)

Avilowca
3 september 2005, 12:20
't moet nu wel gezegt, Engelsen kunnen ook van de hartelijkste mensen zijn die je op vakantie kan tegenkomen. Alleen doen ze nogal veel aan convoy vacantions (vooral de jongere generaties). Hollanders doen dat toch ook, met de karavan massaal naar het zuiden van frankrijk. Ik moet zeggen, in Afrika zie ik een pak meer rijke duitse sextoeristen dan irritante jonge engelse feestgangers.

Tom!
3 september 2005, 14:31
racisme is het ene volk superieur vinden tegenover het ander (en het ander dus minderwaardig vinden), maar ze kunnen u prolly pas veroordelen als ge u ook zo gedraagt (mensen om gedachten veroordelen, dat lijkt me op het eerste zicht niet juist, tenzij het natuurlijk voornemens tot daden zijn)

nogal zot, want ik denk dat ieder volk wel zijn superieure en inferieure punten heeft tegenover de andere. (of die dingen elkander uitbalanceren: dunno)
Racisme heeft helemaal niets met 'volkeren' te maken, maar, zoals de term zelf aangeeft, met rassen. (Voor zover dit nog geaccepteerd wordt zijn er in hoofdzaak bij de mens zo een viertal)
Op zich heeft dat dus een vrij beperkte 'toepassing', maar gemakshalve worden zaken die daar enigszins op 'lijken' (een bepaalde nationaliteit discrimineren bijvoorbeeld) nogal eens onder die noemer geplaatst.

Red_Dog
3 september 2005, 14:43
Dus elke brit op stap is een losgeslagen crimineel?
Nu ja, de britten die ik ben tegengekomen waren juist hele leuke mensen. Maar het zullen als brit vermomde belgen zijn dan zeker??

De Britten die in het artikel vernoemd worden wel ja.
Ergo: de jongeren.

pit24
3 september 2005, 23:48
Alleen spijtig dat de gemiddelde mens te achterlijk is.
Btw: het ging hier dus vooral over de Britten op vakantie he.
Ik stel voor dat ge eens een bezoekje brengt aan de random Spaanse badstad, enjoy the Brits lad.

mag een gemiddelde (achterlijke) mening dan niet gezegt worden?? (nuja hier gaat het ni echt over...)

*--------------------

Trouwens jouw "ervaringen" met Britten zijn even objectief en even racistisch als de "de makkaken hebben de boel weer bijeen geslagen" reacties van een paar gefrustreede jonnen.

Verbaast me van je. ma eigenlijk is het puur racisme dat je rondspuit. (Dit als je de Britten als een ras kunt beschouwen, natuurlijk)

Red_Dog
3 september 2005, 23:54
Ja, zo kan je alles als racisme gaan bestempelen he.
Maar het feit dat deze column is geschreven om eens te lachen met britten (zoals de hollanders met ons doen), en die zever van het VB wordt geschreven om haat te verspreiden is nog niet opgekomen bij u zeker ?

Pemphigus
4 september 2005, 11:41
Persoonlijk denk ik dat de tekst is geschreven nadat hij zeer slechte ervaringen heef tgehad met de britten op vakantie, waardoor zijn verlof is verpest.
Waar zit dan het verschil met hetgeen mensen zeggen over marrokanen als zij daar zeer slechte ervaringen mee hebben gehad bij hen in de buurt?
Komt op hetzelfde neer vind.

PS:
De Britten die in het artikel vernoemd worden wel ja.
Ergo: de jongeren. --> Dus alle jonge britten zijn volgens jou krapuul dan?
Ach zo, er zijn mensen die deze gedachte delen over jonge marrokanan.

Fredo
4 september 2005, 13:02
iro·nie (de ~ (v.))
1 spot waarbij men het tegendeel zegt van wat men bedoelt te zeggen


Ik zie echt niet in wat er ironisch is aan de column. Bedoelt men dus eigenlijk dat Britten altijd welgemanierd zijn en nooit drinken? Nee, ironisch kan je die tekst niet noemen. Satirisch mss met veel goede wil.

Red_Dog
4 september 2005, 13:59
Voor de laatste keer he:

DE JONGEREN DIE IN VERSCHEIDENE VAKANTIE-OORDEN DE BOEL OP STELTEN ZETTEN

Capiche ?

pit24
4 september 2005, 15:12
Ja, zo kan je alles als racisme gaan bestempelen he.
Maar het feit dat deze column is geschreven om eens te lachen met britten (zoals de hollanders met ons doen), en die zever van het VB wordt geschreven om haat te verspreiden is nog niet opgekomen bij u zeker ?

?? misschien moet je mijn vorige repleys lezen.(post 60) Ik ben hier precies met GTM aant discusieren...

Aan dat artikkel is niets racistisch, daar het indd ironie is, om te lachen. Jouw reacties daarintegen.

:)

Red_Dog
4 september 2005, 15:27
Wil je beweren dat ik een racist ben ? :)

*Bios*
4 september 2005, 15:42
tis maar hoe je het bekijkt, kdenk ni da nen brit in belgië hier mee zou kunnen lachen.

Of het nu sarcastish bedoeld is ofni.

pit24
4 september 2005, 18:26
Wil je beweren dat ik een racist ben ? :)


nee, dat weet ik ook wel. Maar als er hier iemand zegt "ik was gisteren bij een fuif, en twas weer nen marokaan die me in elkaar sloeg" is imho even racistisch als wat jij zei.

(ik heb trouwerns nog steeds geen last gehad met marokanen, kvraag me echt af waar die zitten eigenlijk )

eniac
5 september 2005, 12:10
tis maar hoe je het bekijkt, kdenk ni da nen brit in belgië hier mee zou kunnen lachen.

Of het nu sarcastish bedoeld is ofni.

Het is dan ook geen algemeen kenmerk van een column dat iedereen ermee moet of kan lachen. Dat het een satirische tekst is kan je echter niet ontkennen.

BambooZelD
5 september 2005, 13:15
Het is dan ook geen algemeen kenmerk van een column dat iedereen ermee moet of kan lachen. Dat het een satirische tekst is kan je echter niet ontkennen.


Moest er nu elke week een column staan over 'de britten' dan kan je spreken voer racisme en dan zouden de britten zich ook geviseerd voelen. DIt is dus duidelijk niet het geval.
In De Morgen hebben trouwens ook al 'critische/satirische' teksten gestaan over alloctonen. remember de 'Kut-marokaantjes'. Wederom ging het hier over een éénmalig artikel dat een bepaald fenomeen critisch of satirische bekeek (wat ook de taak is van een krant).

In het krantje van het VB daar en tegen staan er ELKE KEER discriminerende en racistische artikels in. (en ge moet ni afkomen dat het ni waar is, ik heb al genoeg van de VB-boekskes ONGEVRAAGD in mijn bus gekregen)
+ publicaties waarvoor VB veroordeeld werd ging niet over éénmalige publicaties.

Deze aanklacht kader eigenlijk volledig in de strategie van VB om alle media die hun niet aanstaat de mond de snoeren. (cfr Philippe De Winter die theaters wou sluiten omdat volgens ZIJN MENING niet vlaams genoeg waren ....)
VB heeft zelfs al klacht in gediend tegen Kulderzipke :rofl: (allé zo een partij kunde toch ni serieus nemen !!!)

Pemphigus
5 september 2005, 16:23
Moest er nu elke week een column staan over 'de britten' dan kan je spreken voer racisme en dan zouden de britten zich ook geviseerd voelen. DIt is dus duidelijk niet het geval.
In De Morgen hebben trouwens ook al 'critische/satirische' teksten gestaan over alloctonen. remember de 'Kut-marokaantjes'. Wederom ging het hier over een éénmalig artikel dat een bepaald fenomeen critisch of satirische bekeek (wat ook de taak is van een krant).

In het krantje van het VB daar en tegen staan er ELKE KEER discriminerende en racistische artikels in. (en ge moet ni afkomen dat het ni waar is, ik heb al genoeg van de VB-boekskes ONGEVRAAGD in mijn bus gekregen)
+ publicaties waarvoor VB veroordeeld werd ging niet over éénmalige publicaties.

Deze aanklacht kader eigenlijk volledig in de strategie van VB om alle media die hun niet aanstaat de mond de snoeren. (cfr Philippe De Winter die theaters wou sluiten omdat volgens ZIJN MENING niet vlaams genoeg waren ....)
VB heeft zelfs al klacht in gediend tegen Kulderzipke :rofl: (allé zo een partij kunde toch ni serieus nemen !!!)

Volledig mee eens.