PDA

Volledige versie bekijken : logje aubstefanie__
14 augustus 2005, 13:33
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:32:58, on 14/08/2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Anfp\Qebme.exe
C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\gglib.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\ummi\ummia.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\┬┤Stefanie`\Bureaublad\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {0BC8EB3C-F2C6-44CB-B2EE-9F817A68130B} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Qjlrttq] C:\Program Files\Anfp\Qebme.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [vmtuner] gglib.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInsta ll
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" "+b1"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ummi] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ummi\ummim.exe
O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" -h
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020040000} - http://207.234.185.217/ABoxInst_int5.exe
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/gampr-be/bep/games4.cab?fgiocv=1
O16 - DPF: {B467A3AF-E45B-4B1B-9983-C035D988FB0F} (VacPro.belgio_ver10) - http://advnt01.com/dialer/belgio_ver10.CAB
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131
O18 - Filter: text/html - {0D6D72AE-1F24-4F62-9BB3-316C3EC5E6A8} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll
O18 - Filter: text/plain - {0D6D72AE-1F24-4F62-9BB3-316C3EC5E6A8} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll


thanks!

shimbayi
14 augustus 2005, 14:43
Je log is volgens mij niet helemaal volledig, maar deze regels mag je al verwijderen uit je log in veilige modus. Verwijder ook de bestanden die vermeld worden op deze regels. Dit laatste hoef je niet te doen voor die overbodige regels. Daarna opnieuw opstarten en een nieuwe log posten.

C:\Program Files\Anfp\Qebme.exe
C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe
C:\WINDOWS\System32\gglib.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\ummi\ummia.exe
C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
O2 - BHO: (no name) - {0BC8EB3C-F2C6-44CB-B2EE-9F817A68130B} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Qjlrttq] C:\Program Files\Anfp\Qebme.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vmtuner] gglib.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInsta ll
O4 - HKCU\..\Run: [ummi] C:\PROGRA~1\COMMON~1\ummi\ummim.exe
O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\ARESLITE.EXE" -h
O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020040000} - http://207.234.185.217/ABoxInst_int5.exe
O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/gampr...s4.cab?fgiocv=1
O16 - DPF: {B467A3AF-E45B-4B1B-9983-C035D988FB0F} (VacPro.belgio_ver10) - http://advnt01.com/dialer/belgio_ver10.CAB
O18 - Filter: text/html - {0D6D72AE-1F24-4F62-9BB3-316C3EC5E6A8} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll
O18 - Filter: text/plain - {0D6D72AE-1F24-4F62-9BB3-316C3EC5E6A8} - C:\WINDOWS\System32\hdme.dll

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

stefanie__
15 augustus 2005, 12:49
Heb verwijdert wat je zei, maar ik denk toch dat ik de vorige keer alles gekopieerd heb uit het log bestand... Indien er toch zaken zouden ontbreken, wat kan hiervan de reden zijn? Dit is mijn logbestand nu:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:47:39, on 15/08/2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\┬┤Stefanie`\Bureaublad\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://proxy.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{38A220CA-E238-42D7-BB73-033DF49A4C8D}: NameServer = 195.130.130.131

shimbayi
15 augustus 2005, 13:10
Je log is in orde.

Installeer antivirus, antispyware en een firewall als je het zo wil houden. Ik zelf gebruik de volgende programma's.

AntiVir (http://www.free-av.com)
Microsoft AntiSpyware (http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx)
Sygate Personal Firewall (http://smb.sygate.com/products/spf_standard.htm)

stefanie__
15 augustus 2005, 13:46
Ok, bedankt he ;)

Als antivirus, is f-secure goed?

shimbayi
15 augustus 2005, 14:24
F-secure is ok