PDA

Volledige versie bekijken : check eens ff tyFluB
13 augustus 2005, 12:28
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:27:48, on 13/08/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\srvany.exe
C:\WINDOWS\system32\resetservice.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
D:\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\mapiicon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
D:\hijackthis\HijackThis.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
O4 - HKLM\..\Run: [ADSL_A2] A2Installed
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: ADSL Diagnostic Tools.LNK = C:\WINDOWS\system32\mapiicon.exe
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122226725023
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1B26321B-DC83-4BC2-A672-BE2732E71349}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD1DF661-1729-464E-9F39-9938763B2A9A}: NameServer = 195.238.2.21,195.238.2.22
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1B26321B-DC83-4BC2-A672-BE2732E71349}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
O20 - Winlogon Notify: reset5 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\reset5.dll
O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe
O23 - Service: Reset 5 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\srvany.exe

shimbayi
13 augustus 2005, 13:12
Log is in orde.

Duckzor
13 augustus 2005, 13:21
k ... dan is het dus geen proggy dat er voor zorgt dat pc automatisch reboot , ty :)

Skeddie
13 augustus 2005, 14:07
Uh, ben i kde enige die wat verward is?

Anyway, waarschijnlijk reboot je PC automatisch doordat er een fout in het systeem voorkomt. Om ervoor te zorgen dat je die fout te zien krijgt (en je dus een oplossing voor kan zoeken): Start-->Run-->sysdm.cpl-->tabblad Geavanceerd-->Opstart- en herstelinstellingen-->Systeemfouten: ontvink 'De computer automatisch opnieuw opstarten'