PDA

Volledige versie bekijken : desktop properties tabbladen verdwenendresse
10 augustus 2005, 22:32
joeuw
heb vreemd probleempje. heb just af te rekenen gehad met een koppel virussen, en denk dak ze allemaal wel overwonnen heb... maar nu als ik men desktop properties bezie dan staat er alleen maar "instellingen" en "screensaver" als tabblad. Dus ik kan daar men achtergrond niet meer veranderen. eerst stond er ook als wallpaper da ik infected was met spyware enzo van die shit maar via omwegje hebk die wallpaper wel nog kunnen veranderen. maar die verloren tabbladen in men desktop properties zou'k wel graat terug hebben...

enfin, dit is men hijack, misschien zijn julie er iets mee, volgens mij is em redelijk clean...


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:28:57, on 10/08/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\WinKey\WinKey.exe
C:\Program Files\Alias\Maya6.5\docs\wrapper.exe
C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
C:\Program Files\Alias\Maya6.5\docs\jre\bin\java.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
C:\PROGRA~1\NETWOR~1\COMMON~1\naPrdMgr.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe
F:\downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://top-find4u.com/sp.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://top-find4u.com/sp.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://top-find4u.com/sp.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.redfunny.com?1012
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://top-find4u.com/sp.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://top-find4u.com/sp.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = pac.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: WinKey.lnk = C:\Program Files\WinKey\WinKey.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll
O21 - SSODL: DCOM Server - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34} - C:\WINDOWS\System32\dcom_9.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: License Management Service ESD - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\element5 Shared\Service\Licence Manager ESD.exe
O23 - Service: Maya 6.5 Documentation Server (maya65docserver) - Unknown owner - C:\Program Files\Alias\Maya6.5\docs\wrapper.exe" -s "C:\Program Files\Alias\Maya6.5\docs\Wrapper.conf (file missing)
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exedank bij voorbaat !

dresse
10 augustus 2005, 23:52
never mind, opgelost met systeemherstel