PDA

Volledige versie bekijken : [check]logfile aubsteven hofman
29 juli 2005, 10:57
Ik zit met een probleem die ik er niet uitkrijg.
Kan iemand mijn logfile eens checken aub.
Dank bij voorbaat,

Steven

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:47:35, on 29/07/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
C:\WINDOWS\System32\intell32.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
C:\Program Files\TELENE~1\bin\mpbtn.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\steven hofman\Local Settings\Temp\Temporary Directory 1 for hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hp6102.tmp
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: Dexia netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab
O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Skeddie
29 juli 2005, 13:23
Reboot naar Safe Mode (F8 bij boot)

Fix:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
F2 - REG: System.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hp6102.tmp
O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe

Verwijder:
C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\hp6102.tmp
C:\WINDOWS\System32\intell32.exe

Kijk op de volgende sites of de genoemde bestanden voorkomen en volg de instructies:
http://virusalert.nl/?show=virus&id=1039
http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1747894.htm

steven hofman
29 juli 2005, 20:06
vriendelijk bedankt, ik denk dat je mijn probleem hebt kunnen oplossen
groeten
steven
:bow: