PDA

Volledige versie bekijken : explorer-crashes en desktop-hijack,...miro
13 juli 2005, 22:57
ik heb hier ergens nen pc en die heeft last van constante explorer.exe-crashes en nen desktop-hijack en nen browser-hijack en nog wa rommel. :angry:
ik heb er al wa kunnen afzwieren zodat er al te werken valt mee die computer.
den browser-hijack is er ok al af. :)

dus bekijk eens rustig deze log en laat mij weten wa ik moet doen
alvast bedankt. :applause:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:52:10, on 13/07/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
c:\windows\system32\ozblmxn.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
O1 - Hosts: auto.search.msn.com 127.0.0.1
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [jkztcts] c:\windows\system32\ozblmxn.exe r
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

shimbayi
13 juli 2005, 23:26
Je hebt last van bepaalde hardnekkige spyware. Voer eerst de instructies uit op de volgende link.
http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1648516.htm

Daarna verwijder je deze nog uit je log, als ze al niet weg zijn en daarna post je een nieuwe log om te zien of alles weg is.

c:\windows\system32\ozblmxn.exe
F2 - REGystem.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
O1 - Hosts: auto.search.msn.com 127.0.0.1
O4 - HKLM\..\Run: [jkztcts] c:\windows\system32\ozblmxn.exe r
O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe