PDA

Volledige versie bekijken : log check plzDe SkeEvN
5 juli 2005, 12:25
Men broer is den slimsten ier en denkt da gratis anti virus programmas beter zijn as norton :f daarom instaleert em wa brol en nu zit de pc noggeens vol spyware (anders formateer ik maar nu heb ik nie veel zin om NOG keer te formateren) er zijn ook 2 nieuwe iconen in men statusbalk (balkje rechts bij datum en klok) die ik niet wegkrijg en als je eropklikt kom je uit op 1regfreeze en 2antivirus gold ofzo-_-

*men log*

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:15:34, on 5/07/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Fi
les\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\System32\PRISMSTA.EXE
C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 8.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\program files\valve\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
C:\WINDOWS\DitExp.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\godirc6_Pointer\mirc.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\hijack\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: VMHomepage Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hpDE4A.tmp
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 8.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Intel system tool] C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - C:\Program Files\Teleport Pro\teleport.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\DIGO~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe
O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
die onclicksearches stan mij nie aan want homepage kannik hierdoor niemer verandere

door deze spyware enzo hebbik veel lag in-games :'(

shimbayi
5 juli 2005, 13:06
Opstarten in veilige modus en de volgende regels uit je log verwijderen. Eveneens in veilige modus verwijder je de bestanden die in deze regels vermeld worden. Daarna opnieuw opstarten en een nieuwe log plaatsen.

C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
C:\godirc6_Pointer\mirc.exe --> Heb je dit zelf in deze map geïnstalleerd?
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
F2 - REGystem.ini: Shell=explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: VMHomepage Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hpDE4A.tmp
O4 - HKLM\..\Run: [REGSVR32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Intel system tool] C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - C:\Program Files\Teleport Pro\teleport.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\DIGO~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\nerocheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

Gratis virusscanners zijn wel goed en gebruiken niet zoveel resources als norton. Je moet gewoon een goede virusscanner, firewall en antispywareprogramma hebben. En als je dan nog wat je gezond verstand gebruikt, zit je goed. Je kan bijvoorbeeld de volgende programma's gebruiken.

AntiVir (http://www.free-av.com)
Sygate personal firewall (http://soho.sygate.com/products/spf_standard.htm)
Microsoft AntiSpyware (http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx)

De SkeEvN
5 juli 2005, 14:05
keb eens hitman pro gfedaan en keb gevonden da broer zijn uber antivirus program nen trojan virus was ennog paar dinge ... en nu keer proberen die dingen te deleten...

heel erg bedankt! i could kiss u :D

shimbayi
5 juli 2005, 14:11
Welk programma gebruikte je broer dan?

De SkeEvN
5 juli 2005, 16:49
antivirus gold ofzo.... geinstald is enigste dak weet mor tzal nog wa meer zijn enzo...

maar alsk game ebbek nog altij lag o_O en keb die klote trojan enzo weggedaan :'( naja kzal zien wa er nog komt eh
ier anders nog keer men log

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:44:37, on 5/07/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\System32\PRISMSTA.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 8.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\program files\valve\steam\steam.exe
C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
C:\godirc6_Pointer\mirc.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\hijack\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: VMHomepage Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hpA95F.tmp
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 8.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

shimbayi
5 juli 2005, 18:14
C:\godirc6_Pointer\mirc.exe --> Heb je dit zelf in deze directory geïnstalleerd want voor mirc lijkt me dat zo'n rare directory. Als je het niet kent, verwijder die map dan maar.
O2 - BHO: VMHomepage Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hpA95F.tmp --> Dit is van de trojan Puper-A. Verwijder deze regel uit je log en verwijder dit bestand.

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

De SkeEvN
5 juli 2005, 23:18
keb da zelf in die dir geinstaleert ja