PDA

Volledige versie bekijken : groot probleemke daarom check logTitaTovenaartje
3 juli 2005, 11:02
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:01:26, on 3-7-2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI-configuratiescherm\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\winke.exe
C:\WINDOWS\javaow32.exe
C:\DOCUME~1\STEVEN~1.123\LOCALS~1\Temp\dicd.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\Steven.123THUIS\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Class - {CAF47898-C983-EDC8-AA16-D3DD2ABB41F8} - C:\WINDOWS\d3uw.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IEXPLORE.EXE] C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [javaow32.exe] C:\WINDOWS\javaow32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Intel system tool] C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6DB731A3-B074-4118-8B1C-32511C65D836} (FotovistaPhotoUploader.ctrFpu) - http://www.mypixmania.com/be/nl/tools/activex/fpu.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game14.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winke.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

Opeens kreeg ik hier een virus aanval en mijn bureaublad werd zwart met in het midden beetje zever a la danger, you're in Danger

En ik kan da dus niet weg krijgen


Tita

shimbayi
3 juli 2005, 12:33
Opstarten in veilige modus en deze regels uit je log verwijderen. Daarna verwijder je de bestanden die in deze regels vermeld worden (niet voor overbodig). Vervolgens opnieuw opstarten en een nieuwe log posten om te zien of alles weg is.

C:\WINDOWS\winke.exe
C:\WINDOWS\javaow32.exe
C:\DOCUME~1\STEVEN~1.123\LOCALS~1\Temp\dicd.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\zdkew.dll/sp.html#93256
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Class - {CAF47898-C983-EDC8-AA16-D3DD2ABB41F8} - C:\WINDOWS\d3uw.dll
O4 - HKCU\..\Run: [Intel system tool] C:\WINDOWS\System32\hookdump.exe
O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winke.exe

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\nerocheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IEXPLORE.EXE] C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe --> Internet explorer start normaal niet mee op met windows. Als je dit zelf zo hebt ingesteld is het OK, maar anders moet je eens controleren iexplore.exe eens controleren met een virusscanner.

TitaTovenaartje
3 juli 2005, 20:52
hoe ging veilige modus weeral?
searchfuncitie gaat nie meer echt doe die spyware

shimbayi
3 juli 2005, 23:00
Bij het opstarten op F8 drukken wanneer je onderaan die witte balk krijgt.