PDA

Volledige versie bekijken : check aub: trojan/adware dat maar niet wil weggaanS.Clause
30 juni 2005, 23:27
Zit dus met een enorm irritant trojan/adware.
Heb in begin gemerkt dat elke keer wanneer ik search ventserke opendoe of gewoon eendert welke map (of IE, maar aangezien ik em nooit gebruik heb ik het pas laat gemerkt) dat het altijd zo lang duurde, veel langer dan normaal.
Heb dus NAV en heb dan ook direct een scan gedaan. NAV heeft (o.a. maar de andere dinges heb ik weggekrege) een soort trojan/adware gevonden 'iefeat.adware', ik dus direct aan meneer google vragen. Oké een aantal paginas met uitgebreide removal instructies gevonden, heb ze goe en zo kwaad als het ging probere uit te voeren (moest services de-activaten, dll's verwijdere etc. etc.) ... om lang verhaal kort te maken ... jawel trojan is er nog steeds.
Als ik nu IE explorer open zegt NAV me eerst dat er een 'Trojan' (hij zegt nie dat het iefeat.adware is) uitgevoerd wou worden/is uitgevoerd (en elke keer ist randomname.exe waarbij randomname elke keer ik iets open verandert en derna direct terug verwijderd wordt! ... soit, ik geraak der zelf niet zo goed aan uit.
Bij deze dus mijn logfile:Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:24:18, on 30/06/2005
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\devldr32.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
C:\WINNT\system32\ipis.exe
C:\Anton\cfg\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Class - {785F30CE-29FE-38A4-0963-82874D1704EE} - C:\WINNT\mfchs.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINNT\system32\pmxinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\Updreg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10. exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hp Update 2100C] c:\sj644\hpupdate.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ipis.exe] C:\WINNT\system32\ipis.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {67F02384-3864-4BCE-A408-EDD9BD565D51} (DemoShield DemoNow Class) - http://www.expertune.com/dx/tuner/demonow.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.cartoon-fridge.com/nsvplayx_vp3_mp3.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://download.games.yahoo.com/games/web_games/popcap/bejeweled2/popcaploader_v6.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exeDank bij voorbaat!

shimbayi
1 juli 2005, 12:50
Opstarten in veilige modus en de volgende regels uit je log verwijderen. Daarna verwijder je de bestanden die in die regels vermeld worden. Tenslotte opnieuw opstarten en een nieuwe log posten om te zien of alles weg is.

C:\WINNT\system32\ipis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINNT\system32\zfazn.dll/sp.html#12345
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Class - {785F30CE-29FE-38A4-0963-82874D1704EE} - C:\WINNT\mfchs.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ipis.exe] C:\WINNT\system32\ipis.exe
O16 - DPF: {C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514} (NsvPlayX Control) - http://www.cartoon-fridge.com/nsvplayx_vp3_mp3.cab
O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads.../ampx_en_dl.cab

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\Updreg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hp Update 2100C] c:\sj644\hpupdate.exe

S.Clause
2 juli 2005, 12:24
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:19:07, on 2/07/2005
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\system32\appuh32.exe
C:\WINNT\system32\sdkre32.exe
C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\devldr32.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
C:\Anton\cfg\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Class - {41AF24D7-C708-44C9-C5FF-25424B3500DA} - C:\WINNT\system32\sdkre32.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINNT\system32\pmxinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10. exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sdkre32.exe] C:\WINNT\system32\sdkre32.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {67F02384-3864-4BCE-A408-EDD9BD565D51} (DemoShield DemoNow Class) - http://www.expertune.com/dx/tuner/demonow.cab
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://download.games.yahoo.com/games/web_games/popcap/bejeweled2/popcaploader_v6.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
O23 - Service: Network Security Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\appuh32.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe


Zo ...safe mode, fixen, deleten (moet wel zeggen heb stommelings vergeten prullebak leeg te maken, pas na reboot ge-emptied, kan dat kwaad?), rebooten... zoals je ziet is er doodleuk gewoon een nieuwe dll/exe voor in de plaats gekomen, zijnde sdkre.
Deze was logfile zonder dat ik eerts noch IE, noch een vensterke, noch search mapke geopend heb. Ik durf wedden zou ik dit wel doen dat al die IE search hooks der als de kippen bij gaan zijn...
Wat nu? :eek:

shimbayi
2 juli 2005, 13:32
Je zit met een variant van de CoolWebSearch spyware blijkbaar. Probeer die eens weg te krijgen met CWShredder (http://www.intermute.com/spysubtract/cwshredder_download.html). De volgende regels mogen daarna dan ook nog weg uit je log.

C:\WINNT\system32\appuh32.exe
C:\WINNT\system32\sdkre32.exe
O2 - BHO: Class - {41AF24D7-C708-44C9-C5FF-25424B3500DA} - C:\WINNT\system32\sdkre32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [sdkre32.exe] C:\WINNT\system32\sdkre32.exe
O23 - Service: Network Security Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\appuh32.exe

S.Clause
2 juli 2005, 14:39
Hoera. Ziet er in orde uit.
Mijn logfile nadat ik niekeer IE opgezet heb en mapkes geopend heb:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:44:20, on 2/07/2005
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\devldr32.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Anton\cfg\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.demorgen.be/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINNT\system32\pmxinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10. exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {67F02384-3864-4BCE-A408-EDD9BD565D51} (DemoShield DemoNow Class) - http://www.expertune.com/dx/tuner/demonow.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://download.games.yahoo.com/games/web_games/popcap/bejeweled2/popcaploader_v6.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe

echt bedankt!

shimbayi
2 juli 2005, 16:07
De log is nu inderdaad in orde.