PDA

Volledige versie bekijken : ff checken, alvast bedankt+Firefoxbt
18 juni 2005, 21:22
Hey,

wil ej dit eens checken, tis vaan een maat zijn pc die nogal traag loopt en vrees dat er wel wat af kan gesmeten worden... :


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:20:30, on 18/06/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe
C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\WINDOWS\system32\o896180v.exe
C:\WINDOWS\system32\msxct.exe
C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\DOCUME~1\Lampaert\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis[1].zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\system32\khooker.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [wlilab] C:\WINDOWS\wlilab.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver2\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [o896180v] C:\WINDOWS\system32\o896180v.exe
O4 - HKLM\..\Run: [jgpmnel] C:\WINDOWS\jgpmnel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [XdwkXyedc] C:\WINDOWS\kwulrgau.exe
O4 - HKLM\..\Run: [switp] C:\WINDOWS\switpa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msxct] msxct.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Á³# *L"h'þ9Óœð3rÅWC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kwulrgau.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_cracks.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DF06D392-F899-467E-94D6-E471AB07C75B}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Firefoxbt
18 juni 2005, 22:13
die googletoolbars zullen wel weg mogen alleszins zeker?en die links van msn?
en die 09's zijn ook niet zo goed zeker?

nuja,ik hoor het wel ;)

j .
19 juni 2005, 01:16
Wordt beantwoord.

j .
19 juni 2005, 01:27
Verwijder in veilige modus:
C:\Program Files\Media Access\
O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [o896180v] C:\WINDOWS\system32\o896180v.exe
O4 - HKLM\..\Run: [jgpmnel] C:\WINDOWS\jgpmnel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [XdwkXyedc] C:\WINDOWS\kwulrgau.exe
O4 - HKLM\..\Run: [switp] C:\WINDOWS\switpa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msxct] msxct.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Á³# *L"h'þ9Óœð3rÅWC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kwulrgau.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_cracks.cab


Onbekend, verwijderen tenzij gekend:
O4 - HKLM\..\Run: [wlilab] C:\WINDOWS\wlilab.exe

Overbodig?
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

Googletoolbars mogen weg, maar vertragen niet en zijn ongevaarlijk; O9's zijn gewoon knoppen in IE, ongevaarlijk en meestal overbodig.
Het zal vooral de spyware zijn geweest ;)

Firefoxbt
19 juni 2005, 11:33
oke bedankt... maar fuck... die gast kent niet veel van pc's om niet te zeggen niets en die gaat dus zelf niet weten hoe in veilige modus te geraken :p