PDA

Volledige versie bekijken : Kan iemand mijn logs bekijken?a081094
18 juni 2005, 13:50
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:08:15, on 18/06/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\htpatch.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.EXE
C:\Program Files\girder\Girder.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Robin\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.ex e

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hetvolk.be
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hetvolk.be
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [QAFJZ11v] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YEFGRA1x] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QMVJQsUx] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder\Girder.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B18D6571-45D7-4872-B64A-65F4D17F2919}: NameServer = 192.168.0.1
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

Alvast bedankt

Skeddie
18 juni 2005, 16:38
Fix:
O4 - HKLM\..\Run: [QAFJZ11v] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YEFGRA1x] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QMVJQsUx] C:\PROGRA~1\ouqwpwsr\doQADkxN.exe

En verwijder de map C:\Program Files\ouqwpwsr\, waarschijnlijk via Veilige Modus en/of KillBox (http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php)

a081094
18 juni 2005, 19:30
het lukt mij helemaal niet om die map te verwijderen, niet in veilige modus, niet met killbox en niet met killbox in veilige modus. als ik ze verwijder uit hijack, staan ze direct terug, het bestand / map is lijk constant in gebruik. iemand nog een remedie??
een deel van de map heb ik wel kunnen verwijderen, maar de volgende 4 bestanden raken dus echt nie weg:
cnml.exe
doQADkxN.dll
doQADkxN.exe
profile.dat

Skeddie
18 juni 2005, 21:24
Start killbox. Selecteer de directory, vink Deltree aan en kies Delete on reboot.
Reboot dan en fix de entries in HJT of manueel via regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run