PDA

Volledige versie bekijken : check log plz3nra
14 juni 2005, 21:32
Ok , gelieve eens dit log te checken . Kunt ge me zeggen wat ik dan moet aanduiden of hoe dat juist werkt om het juiste te wissen .

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:29:14, on 14/06/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\progra~1\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\msn6.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navw32.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\QServer.exe
C:\DOCUME~1\ARNEST~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.016\Hi jackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\progra~1\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HGTXPEI] C:\WINDOWS\system32\FirstReboot.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundFusion] RunDll32 hercplgs.cpl,BootEntryPoint
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe" /startup "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0500.dll"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Thx !

3nra
14 juni 2005, 21:33
dit vergeten te zeggen erbij . Ik heb enorm last van te grote download ,na 10 dagen zit ik over mijn limiet , terwijl ik zelden download .

Skeddie
15 juni 2005, 02:10
Verwijder eens WildTangent als je die niet gebruikt.
In je log staat er niets schadelijs.