PDA

Volledige versie bekijken : virus/spyware?killgore
26 mei 2005, 18:03
Ik zit dus al enkele dagen met rotvirus, "symptonen": Schakelt sommige services uit (zo is men geluidservice regelmatig uitgeschakeld), browser quit bij bepaalde pagina's (IE crasht bv op windows update), msn vertoont ook leuke eigenschappen (sluit zomaar af, kan geen spelletjes meer openen, ...). Voor de rest geen hardnekkige problemen qua snelheid of deleten of zo, het is gewoon niet leuk.

Ik kan ook volgende dingen niet meer uitvoeren(welke ik regelmatig gebruik toch): cmd.com, services.msc

Heb al (vanuit veilige modus) volledige scan laten doen door spybot s&d, norton antivirus & kaspersky. Maar toch blijf ik hiervan problemen hebben.
Is er nu iets dat ik over het hoofd zie :s?
Ik heb dus ook geprobeerd alle processen die ik zelf niet herkende uit te schakelen voor het scannen.

hijackthis log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:58:09, on 26/05/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
H:\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe
C:\programmas\tkc\KeyCount.exe
C:\programmas\Telemeter 3.0\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\apache\Apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\apache\Apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
H:\ipod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
H:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gamedesign.be/phpnuke
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "H:\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = H:\gameprogs\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: distributed.net client.lnk = C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe
O4 - Global Startup: Snelkoppeling naar KeyCount.lnk = C:\programmas\tkc\KeyCount.exe
O4 - Global Startup: Telemeter 3.1.lnk = C:\programmas\Telemeter 3.0\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROProj.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10908.dll' missing
O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093687731203
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.4.1_07) -
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - H:\ipod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - H:\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)
O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Preske
26 mei 2005, 19:07
C:\programmas\tkc\KeyCount.exe <= kent ge dees? zoniet mag weg
O4 - Global Startup: Snelkoppeling naar KeyCount.lnk = C:\programmas\tkc\KeyCount.exe
O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - H:\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10908.dll' missing = probeer dit te maken met LSPFix www.cexx.org/lspfix.htm

killgore
26 mei 2005, 19:22
keycount ken ek, apache = webserver, kaspersky = anti virus.

edit: lsp thing toch solved, ty ;)

ma andere rare probs blijve

Skeddie
26 mei 2005, 23:30
Als je Distributed.net Client niet zelf geinstalleerd hebt, desinstalleer, of verwijder manueel als dit niet voorkomt in Add/Remove Software. Dit veroorzaakt heel waarschijnlijk je problemen.

Fix dan:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
O4 - Global Startup: distributed.net client.lnk = C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe

@preske: die file missings zijn bug in HJT, %variable% en -param worden niet goed herkend.

killgore
27 mei 2005, 08:12
ik heb d.net zelf installed :p

Preske
27 mei 2005, 15:32
Als je Distributed.net Client niet zelf geinstalleerd hebt, desinstalleer, of verwijder manueel als dit niet voorkomt in Add/Remove Software. Dit veroorzaakt heel waarschijnlijk je problemen.

Fix dan:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
O4 - Global Startup: distributed.net client.lnk = C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe

@preske: die file missings zijn bug in HJT, %variable% en -param worden niet goed herkend.

goed dat ge me dat verteld :)
zal er rekening mee houden

killgore
30 mei 2005, 19:38
srry dat ik nog eens naar bovenhaal, maar ben redelijk wanhopig aant worden

kaspersky vind niets, kheb nog een antivirus gedaan en die vind ook niets speciaals.
spyware scans -> niets speciaals in vgl. met vroeger (3 of 4 verschillende apps).
Vroeger kreeg ik de meeste erge rommel er wel met norton af, maar deze scan kan gewoon niet meer gestart worden (als ik op "nu scannen" druk gebeurt er niets).

en het begint wel zeer ambetant te worden, msn werkt helemaal niet meer (zodra ik chatvenster open exit em), ik kan bijna niets meer online doen (een filmpje proberen openen en ie sluit af, naar symantec site e.d. en em sluit af ...).

nog es hijack this gedaan:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:37:05, on 30/05/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
H:\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe
C:\programmas\tkc\KeyCount.exe
C:\programmas\Telemeter 3.0\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\apache\Apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\apache\Apache.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
H:\ipod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
H:\iTunes\iTunes.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Common7\IDE\devenv.exe
H:\Trillian\trillian.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
H:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gamedesign.be/phpnuke
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "H:\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = H:\gameprogs\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: distributed.net client.lnk = C:\Program Files\distributed.net\dnetc.exe
O4 - Global Startup: Snelkoppeling naar KeyCount.lnk = C:\programmas\tkc\KeyCount.exe
O4 - Global Startup: Telemeter 3.1.lnk = C:\programmas\Telemeter 3.0\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROProj.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093687731203
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.4.1_07) -
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: Apache - Unknown owner - C:\apache\Apache.exe" --ntservice (file missing)
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - H:\ipod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - H:\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)
O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe(owja: ik kan ook niet meer in register editor, command line app, ...)

Ik zou er gewoon al veel mee zijn te weten WAT er juist mis is :(.

Skeddie
30 mei 2005, 23:32
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1 -->tenzij je die zelf hebt gezet

Verder is er in HJT niets abnormaals te zien.
Heb je online virusscans via TrendMicro en Panda geprobeerd?

EDIT: regedit.exe werkt dus niet meer?
kopieer/hernoem naar regedit.com en probeer deze.
Anders probeer je regedt32.exe

EDIT2: Kijk ook eens in je Windows en Windows\System32 mappen naar bestanden die je vreemd overkomen, en upload deze naar http://virusscan.jotti.org/
Voor de system32 map kan er veel zijn dat je onbekend voorkomt, voeg daarom de tab 'eigenaar' toe, rangschik daarop en kijk bij de bestanden die onder je gebruikersnaam voorkomen. Als er dan een bestand is dat je niet kent, kijk naar de eigenschappen, meer bepaald het bedrijf. Als de eigenschappen-tab al niet voorkomt, dan is het tamelijk suspicious...

killgore
31 mei 2005, 21:49
TrendMicro heeft een prog nodig dat niet wilt installen en panda IE dat zichzelf afsluit op die site :'(

SlashDotCom
31 mei 2005, 21:57
lukt het met mcafee online virusscanner?
of met die van symantec?