PDA

Volledige versie bekijken : Log checkTimeFtw
25 mei 2005, 22:24
Op de pc van m'n vader hebben we geregeld problemen met een startpagina die maar niet wegwil, linksummary ofzo.
Ad-aware en consoorten vinden niks, dus dacht ik maar aan een hijackthis log.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het die regels met easywebsearch.nl erin zijn, maar ik laat het toch maar liever checken door de mensen die er iets van kennen. :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:16:29, on 25-5-05
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2004\PSIMSVC.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\HPSJVXD.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
C:\WINDOWS\EWUPDATER.EXE
C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2004\APVXDWIN.EXE
C:\PROGRAM FILES\USB 2.0 FLASH DRIVE UTILITY\PLBKMON.EXE
C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\PANDA SOFTWARE\PANDA TITANIUM ANTIVIRUS 2004\WEBPROXY.EXE
C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\WINDOWS\DESKTOP\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = ;<local>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O1 - Hosts: 80.69.74.15 auto.search.msn.com
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPSCANMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpsjvxd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] C:\Program Files\Pinnacle\Studio 8\LaunchList.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RegShave] C:\Progra~1\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\EWUPDATER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
O4 - HKLM\..\Run: [TSE_PLUtil] C:\Program Files\USB 2.0 Flash Drive Utility\PLBkMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\PROGRA~1\AVPERS~1\AVGCTRL.EXE" /min
O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [PavProc] "C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\PavPrS9x.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [PSIMSVC] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be
O16 - DPF: {E87A6788-1D0F-4444-8898-1D25829B6755} (MSN Chat Control 4.0) - http://sc.communities.msn.com/controls/chat/msnchat4.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab
O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab
O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/toolbarcash/activex/easywebinstaller.ocx
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe


Dank bij voorbaat,
Screwielowie

shimbayi
25 mei 2005, 23:41
Geen twee virusscanners tegelijkertijd gebruiken. Dus ofwel panda antivirus ofwel antivir, maar niet samen. Twee virusscanners werken elkaar alleen maar tegen.

C:\WINDOWS\EWUPDATER.EXE
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl
O1 - Hosts: 80.69.74.15 auto.search.msn.com
O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\EWUPDATER.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/too...ebinstaller.ocx