PDA

Volledige versie bekijken : SpywareprobsMistabeen
25 mei 2005, 11:03
zit hier al tijdje me spyware op menne pc, heb de meeste dingen al kunne verwijderen maar ik blijf maar om de 15min ofzo ne popup krijgen me reclame in
Heb geen idee aan wa het juist ligt, kheb zo een vermoeden dat deze nie juist zit
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInsta ll

staat in mijn temp map en krijg die maar nie verwijdert, behalve in veilige modus maar bij rebooten van de pc staat em daar terug :/ tenzij dat van een programma is dak gebruik :p


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:57:11, on 25/05/2005
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AdminMagic Service\RepSvc.exe
C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\Tablet.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\System32\MsPMSPSv.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\WINNT\TBPanel.exe
C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Common Files\stardock\TrayServer.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\WINNT\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\hijack\HijackThi s.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = 66.119.34.38:80
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {63C08CD5-C21C-427D-8A23-17CC8D811E78} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\winnt\system32\eliteonr32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINNT\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [1A:Stardock TrayMonitor] "C:\Program Files\Common Files\stardock\TrayServer.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInsta ll
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Fitwsif] C:\WINNT\system32\W?nSxS\scanregw.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Transfer with Image Converter 2 - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {AE609930-A6EB-4A78-B7DA-B3200705FEBD} (Mophun Control) - http://www.mophun.com/codebase/mophun.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
O18 - Filter: text/html - {988DEC93-ECBF-46F3-98FB-C9CDAF863FF3} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O18 - Filter: text/plain - {988DEC93-ECBF-46F3-98FB-C9CDAF863FF3} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\mcpstub.dll
O23 - Service: AdminMagic Service ((44185,1114)) (AdminMagic) - Unknown owner - C:\Program Files\AdminMagic Service\RepSvc.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 5.0 attendant service - Unknown owner - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 5.0\lnssatt.exe" -service (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINNT\system32\Tablet.exe

shimbayi
25 mei 2005, 11:30
Kijk op de volgende site voor het verwijderen van hetgeen jij vermeldt.
IEPlugin Removal (http://www.iamnotageek.com/a/395-p1.php)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = 66.119.34.38:80 --> Heb je deze proxy zelf ingesteld? Indien niet, verwijder hem dan maar.
O2 - BHO: (no name) - {63C08CD5-C21C-427D-8A23-17CC8D811E78} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\winnt\system32\eliteonr32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInsta ll
O4 - HKCU\..\Run: [Fitwsif] C:\WINNT\system32\W?nSxS\scanregw.exe
O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm --> Gratis versie van flashget bevat adware. Verwijder flashget dus als je de gratis versie gebruikt.
O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm --> flasget
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe --> flashget
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe --> flashget
O18 - Filter: text/html - {988DEC93-ECBF-46F3-98FB-C9CDAF863FF3} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O18 - Filter: text/plain - {988DEC93-ECBF-46F3-98FB-C9CDAF863FF3} - C:\WINNT\system32\kmcl.dll
O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 5.0 attendant service - Unknown owner - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 5.0\lnssatt.exe" -service (file missing)

overbodig:

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\nerocheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

Mistabeen
25 mei 2005, 18:57
ik krijg diene sd.dll maar nie weg :/ ik probeer zelf zoals op de link beschreven staat ma da ga totaal nie
die register keys bestaan helemaal niet, msconfig gaat ook helemaal niet :/
en das volgens mij nog steeds de grootste boosdoener die de popups veroorzaakt

shimbayi
25 mei 2005, 22:26
Al in veilige modus geprobeerd?

Mistabeen
25 mei 2005, 22:44
Al in veilige modus geprobeerd?
alsk in veilige modus alles doe dan staat die sd.dll er de volgende keer gewoon weer alsk in normale modus opstart

shimbayi
26 mei 2005, 17:47
Dus in veilige modus alle regels verwijderen uit je log die ik vermeld heb. Eveneens in veilige modus verwijder je ook alle bestanden die vermeld worden in die regels van je log. Daarna moet je opnieuw opstarten en eens een nieuwe log maken, dan zal ik eens zien wat er nog juist blijft hangen.

Mistabeen
26 mei 2005, 21:24
Denk dat nu allemaal is opgelost :) die kmcl.dll zat ergens in een register key verstopt dus tzal daardoor kome prolly
toch voor alle zekerheid nog eens een log hieronder, allesinds al vre bedankt :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:14:49, on 26/05/2005
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AdminMagic Service\RepSvc.exe
C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\Tablet.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\System32\MsPMSPSv.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\SDMCP.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Common Files\stardock\TrayServer.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\WINNT\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\hijack\HijackThi s.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {63C08CD5-C21C-427D-8A23-17CC8D811E78} - (no file)
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl-be\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [1A:Stardock TrayMonitor] "C:\Program Files\Common Files\stardock\TrayServer.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Transfer with Image Converter 2 - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {AE609930-A6EB-4A78-B7DA-B3200705FEBD} (Mophun Control) - http://www.mophun.com/codebase/mophun.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
O20 - Winlogon Notify: MCPClient - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Stardock\mcpstub.dll
O23 - Service: AdminMagic Service ((44185,1114)) (AdminMagic) - Unknown owner - C:\Program Files\AdminMagic Service\RepSvc.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINNT\system32\Tablet.exe

shimbayi
26 mei 2005, 23:50
C:\Program Files\AdminMagic Service\RepSvc.exe --> AdminMagic is een remote control programma. Weet je dat je dit geïnstalleerd hebt? Anders zou ik het gewoon verwijderen.
O2 - BHO: (no name) - {63C08CD5-C21C-427D-8A23-17CC8D811E78} - (no file)

Skeddie
26 mei 2005, 23:53
O2 - BHO: (no name) - {63C08CD5-C21C-427D-8A23-17CC8D811E78} - (no file)
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

Als je die laatste twee zelf gedaan hebt (o.a. via Spybot S&D) dan mag je die zo laten.

Mistabeen
27 mei 2005, 01:49
Admin Magic heb ik geinstalleerd ja voor de pc hier beneden te kunne controleren :p
die laatste 2daarzulle wel van spybot zijn, heb toch redelijk wa dingen ingesteld, ma die nofile krijg ik nog nie direct weg, zal prolly ook in ne regkey zitten daar gaak morge eens op zoeke