PDA

Volledige versie bekijken : Logfile Of HijackthisStreetBaller
24 mei 2005, 21:56
Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 20:58:53, on 24/05/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender Standard Edition\bdswitch.exe
C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe
C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
D:\valve\steam\steam.exe
C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender Standard Edition\vsserv.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\Documents and Settings\Gregory Vanw\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.be
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.be
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {85550029-71A6-4121-9ECC-F30B2C255C02} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll (file missing)
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Standard Edition\bdswitch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Filter: text/html - {7A8E76C3-ED8A-4963-AD4D-107BFC52B98B} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll
O18 - Filter: text/plain - {7A8E76C3-ED8A-4963-AD4D-107BFC52B98B} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll
O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
O23 - Service: Groove Games Licensing Service - Groove Games - C:\Program Files\Common Files\Groove Games Shared\Service\ggameslicsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Intel NCS NetService - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Standard Edition\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe


Ik heb al heel wat keren hetzelfde gewist, maar het blijft maar terugkomen ( Dus men startpagina veranderd, en ik heb vervelende pop-ups, zelfs als ik game, zodat ik weer naar bureablad ga ..)

j .
24 mei 2005, 22:22
Wordt gecontroleerd.

j .
24 mei 2005, 22:33
Verwijder in veilige modus met netwerkondersteuning:
O2 - BHO: (no name) - {85550029-71A6-4121-9ECC-F30B2C255C02} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll (file missing)
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll (file missing)
O18 - Filter: text/html - {7A8E76C3-ED8A-4963-AD4D-107BFC52B98B} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll
O18 - Filter: text/plain - {7A8E76C3-ED8A-4963-AD4D-107BFC52B98B} - C:\WINDOWS\system32\keoeb.dll

Gebruik nu ad aware of spybot.
Je gebruikt bearshare, maar dat geeft normaal geen popups.

Als dit het niet oplost: nieuwste versie hijackthis gebruiken, en wat meer informatie geven over de startpagina(zoekpagina,reclame?).

StreetBaller
24 mei 2005, 22:47
@ J. het is een zoekpagina, maar nu heb ik er geen screen van omdat hij simpelweg nog niet is verschenen terug. Wel is men startpagina weer veranderd naar about:blank, maar zonder die zoekpagina.. heb dit wel al gehad, en die zoekpagina kwam er dan na een tijd terug op.. (tis niet coolweb search)