PDA

Volledige versie bekijken : plz log checkenzaj
14 mei 2005, 16:05
hallo, toen ik ff niet thuis was heeft een van mijn ouders op een pop up geklikt en die begint allemaal dingen te downloaden enzo... ik heb al met hitman pro in veilige modus gescanned,veilige modus zonder internet....
het komt ALTIJD terug. net herstelpunt gemaakt.. geen geluk.


plz check log ... anders is dit zeker de 15de keer dit jaar dat ik moet formatten :s
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:58:50, on 14-5-2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe
C:\WINDOWS\System32\recramsv.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
c:\windows\system32\tbhrspx.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\shop1004.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsA.exe
C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe
C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqum.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqua.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe
C:\program files\internet explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.000\HijackT his.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {138FF4DA-6E62-62E9-3ED7-63837ABEF4EC} - C:\WINDOWS\System32\lhjbabv.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll
O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll
O2 - BHO: (no name) - {A0269420-A638-4509-889C-8FC3CC85DA7E} - C:\WINDOWS\drexinit.dll
O2 - BHO: (no name) - {B216AAAE-E07F-4603-A2FE-21C2CB93015E} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSN MMISSENGER] mssmmspgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Search] C:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ffis] C:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [23rX3nQ] recramsv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ucfxue] c:\windows\system32\tbhrspx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [MSN MMISSENGER] mssmmspgr.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [qiqu] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqum.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {DB51DACC-94CB-45B3-ACE0-0093EFDE1456} - C:\WINDOWS\System32\wldr.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {DB51DACC-94CB-45B3-ACE0-0093EFDE1456} - C:\WINDOWS\System32\wldr.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O15 - Trusted Zone: www.archiviosex.net
O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
O15 - Trusted Zone: www.redfunny.com
O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
O15 - Trusted Zone: www.skymasters.biz
O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com
O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)
O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246
O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246 (HKLM)
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Filter: text/html - {43052C13-00BA-4D6F-9337-9EC839A1610A} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O18 - Filter: text/plain - {43052C13-00BA-4D6F-9337-9EC839A1610A} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Groove Games Licensing Service - Groove Games - C:\Program Files\Common Files\Groove Games Shared\Service\ggameslicsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe (file missing)
O23 - Service: WinTools for IE service (WinToolsSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - C:\WINDOWS\zeta.exe

shimbayi
14 mei 2005, 17:13
De volgende regels uit je log verwijderen in veilige modus. Eveneens in veilige modus de bestanden verwijderen die in die regels vermeld worden. Daarna opnieuw opstarten en een nieuwe log laten nakijken om te zien of alles weg is.

C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe
C:\WINDOWS\System32\recramsv.exe
c:\windows\system32\tbhrspx.exe
C:\WINDOWS\shop1004.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\wtoolsa.exe
C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\wsup.exe
C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqum.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqua.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\wtoolss.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REGystem.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll
O2 - BHO: (no name) - {138FF4DA-6E62-62E9-3ED7-63837ABEF4EC} - C:\WINDOWS\System32\lhjbabv.dll
O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll
O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\wtoolsb.dll
O2 - BHO: (no name) - {A0269420-A638-4509-889C-8FC3CC85DA7E} - C:\WINDOWS\drexinit.dll
O2 - BHO: (no name) - {B216AAAE-E07F-4603-A2FE-21C2CB93015E} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MSN MMISSENGER] mssmmspgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Search] C:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ffis] C:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\wtoolsa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [23rX3nQ] recramsv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ucfxue] c:\windows\system32\tbhrspx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\KIM\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [MSN MMISSENGER] mssmmspgr.exe
O4 - HKCU\..\Run: [qiqu] C:\PROGRA~1\COMMON~1\qiqu\qiqum.exe
O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {DB51DACC-94CB-45B3-ACE0-0093EFDE1456} - C:\WINDOWS\System32\wldr.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {DB51DACC-94CB-45B3-ACE0-0093EFDE1456} - C:\WINDOWS\System32\wldr.dll
O15 - Trusted Zone: www.archiviosex.net
O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
O15 - Trusted Zone: www.redfunny.com
O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
O15 - Trusted Zone: www.skymasters.biz
O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com
O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)
O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246
O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246 (HKLM)
O18 - Filter: text/html - {43052C13-00BA-4D6F-9337-9EC839A1610A} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O18 - Filter: text/plain - {43052C13-00BA-4D6F-9337-9EC839A1610A} - C:\WINDOWS\System32\jhma.dll
O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe
O23 - Service: WinTools for IE service (WinToolsSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\WinTools\wtoolss.exe
O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - C:\WINDOWS\zeta.exe