PDA

Volledige versie bekijken : system32\flsmngr.dllmiro
9 mei 2005, 20:07
eerst had ik in hijack this:
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\flsmngr.dll
en nog wa andere zever

ik heb dan mee killbox
c:\windows\yqhejvx.exe ofzoiet en nog wa rommel gedelete
samen met dieje flsmngr.dll en ook spoolsrv32.exe
omda ik die verdacht vond.

en nu geraak ik nie meer op internet :sad:
in hijack this is er nu en lijn:
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\flsmngr.dll' missing


hier is de rest van mijn log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:03:28, on 9-5-2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\hijack this\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Startup: Ubisoft register.lnk = C:\Program Files\Ubisoft\Register\schedule.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: popup - {B17DB9D4-F9F1-4566-B46B-87503D771F75} - C:\Program Files\Popup Preventer\Popup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Popup - {B17DB9D4-F9F1-4566-B46B-87503D771F75} - C:\Program Files\Popup Preventer\Popup.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\flsmngr.dll' missing
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108838022640
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\r_server.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

Exit
9 mei 2005, 20:31
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\flsmngr.dll' missing
en de lsp fixer prog runnen, dacht op MS site, es zien

edit: http://www.cexx.org/lspfix.htm

miro
9 mei 2005, 20:49
ik had het ok just gevonden ergens anders :D

maar toch bedankt voor de moeite :niceone: