PDA

Volledige versie bekijken : Hijackthis Log Site!!!!flov007
2 mei 2005, 17:45
http://www.hijackthis.de/en
deze site zegt ook wat er verwijderd mag worden...

om te testen of het klopt, iemand mag tege mij is zegge wa er bij mij weg mag :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:42:07, on 2/05/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
D:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
D:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
E:\FRAPS\FRAPS.EXE
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
D:\Program Files\Winamp\winamp.exe
D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Azureus\Azureus.exe
D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\javaw.exe
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\tmproxy.exe
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\PccPfw.exe
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\Tmntsrv.exe
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\PCClient.EXE
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\PCCGUIDE.EXE
D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TMOAgent.exe
D:\DOCUME~1\Frederik\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.266\Hi jackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\pccguide.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCClient.exe] "D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\PCClient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TM Outbreak Agent] "D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\TMOAgent.exe" /run
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] D:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] E:\FRAPS\FRAPS.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] D:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "\" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = D:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (PccPfw) - Trend Micro Incorporated. - D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\PccPfw.exe
O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\Tmntsrv.exe
O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Incorporated. - D:\Program Files\Trend Micro\Internet Security\tmproxy.exe


volgens de site mogen
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
en
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "\" /WinStart
weg...

dieje messenger plus 3 is nest, ik kan die maar ni volledig verwijdere, mijne spyware scanner blijft zegge da er messenger plus spyware op mijn pc staat ook al verwijder ik da... :ironic:

shimbayi
2 mei 2005, 18:46
Je log is in orde. Enkele overbodige dingen die weg mogen zodat je computer sneller opstart.

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] E:\FRAPS\FRAPS.EXE

Als je messenger plus installeert zonder de sponsors, zit daar geen spyware in.

De volgende zijn van je grafische kaart. Die kan je ook afzetten als je geen speciale dingen hebt ingesteld voor je grafische kaart. Ik zet die bij mij ook af en dat werkt zonder problemen.

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

flov007
2 mei 2005, 19:59
Je log is in orde. Enkele overbodige dingen die weg mogen zodat je computer sneller opstart.

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] E:\FRAPS\FRAPS.EXE

Als je messenger plus installeert zonder de sponsors, zit daar geen spyware in.

De volgende zijn van je grafische kaart. Die kan je ook afzetten als je geen speciale dingen hebt ingesteld voor je grafische kaart. Ik zet die bij mij ook af en dat werkt zonder problemen.

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
msn plus zonder sponsor heb ik gedaan ze...
denkt ge nu echt da die plots geen spyware gaan installere als ge vraagt da ni te doen? :p

toch merci :niceone:

shimbayi
2 mei 2005, 21:14
msn plus zonder sponsor heb ik gedaan ze...
denkt ge nu echt da die plots geen spyware gaan installere als ge vraagt da ni te doen? :p


Dat is gewoon microsoft antispyware dat iets te ijverig is bij het detecteren van spyware (false positive). MSN plus is in orde als je het installeert zonder de sponsors.

Preske
3 mei 2005, 13:22
pssst, flov
lees eens eerst de rules, daar stond em al in ;)