PDA

Volledige versie bekijken : klein onderhoud, better safe than sorry ;)The Crazy Noob
7 april 2005, 13:02
et voila:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:59:24, on 7/04/2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
C:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.1\telemeter3.exe
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBTray.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
E:\eMule\emule.exe
D:\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://games.telenet.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll
O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [hmonitor] C:\Program Files\Hmonitor\hmonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.1\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Startup: eMule.lnk = E:\eMule\emule.exe
O4 - Startup: Opera.lnk = C:\Program Files\Opera\opera.exe
O4 - Startup: WhatPulse.lnk = C:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe
O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBTray.exe
O8 - Extra context menu item: &Alles downloaden met &ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm
O8 - Extra context menu item: Do&wnload met &ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: GBPoll - Symantec Corporation - C:\Program Files\Roxio\GoBack\GBPoll.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\NPROTECT.EXE
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (Omega 1.6177) (P) (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe
O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

iterums
7 april 2005, 13:27
overbodig:
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

T€RM!N4T0R
7 april 2005, 13:41
Jusched.exe controleert op updates voor java. Zou ik dus laten staan hoor. :p

Voor de rest ziet je log er clean uit.

Fraggie
7 april 2005, 14:51
bwa, ik doe die ook altijd weg, anders krijg je updates van powerdvd/quicktime/realplayer/java/..

T€RM!N4T0R
7 april 2005, 14:59
Nja, jusched.exe neemt atm 64kb geheugen in beslag. Als het uitschakelen nu nog iets zou uitmaken... :p

Maar ze behouden hoeft niet per se, als je 't programma start zal ie meestal toch een waarschuwing geven als er updates zijn.