PDA

Volledige versie bekijken : spyware probleem HELP aubPC_Vince
17 december 2004, 13:11
men pc sta wee goe vol spyware.
Er komt geregeld een internet explorer balkje op me deze site is offline niet...
terwijl ik helemaal ni naar die pagina wil gaan.
als ik me Spybot scan geeft hij een stuk of 8 files aan .maar krijgt die ni weg help aub!

Fraggie
17 december 2004, 13:15
hoe bedoel je, 'ik krijg ze niet weg?'
na scan klik je toch op: Repareer problemen ?

post anders eens een hijackthis log (vind je makkelijk met google)

PC_Vince
17 december 2004, 13:17
da ist juist repareer problemen lukt ni!!!

Logfile of HijackThis v1.98.2
Scan saved at 13:17:30, on 12/17/2004
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\USB ADSL\CnxDslTb.exe
C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\windows\system32\csmss32.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\HijackThis.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\USB ADSL\CnxDslTb.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter] C:\PROGRA~1\SPYSPO~1\SpySpotter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvr32] c:\windows\system32\csmss32.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6143C4E-617D-45A0-A764-6C8BEC27794E}: NameServer = 62.58.94.130 62.58.62.132

XoN`-
17 december 2004, 16:36
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...nt.cab31267.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...ro.cab32846.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6143C4E-617D-45A0-A764-6C8BEC27794E}: NameServer = 62.58.94.130 62.58.62.132

:wtf:

Exit
17 december 2004, 17:25
C:\windows\system32\csmss32.exe
en scan met hijackthis en andere progs in veilige mode!

j .
17 december 2004, 20:20
Deze opstartinstructie moet weg:
O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvr32] c:\windows\system32\csmss32.exe

Laten staan(vooral het laatste, is van versatel):
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...nt.cab31267.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...ro.cab32846.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6143C4E-617D-45A0-A764-6C8BEC27794E}: NameServer = 62.58.94.130 62.58.62.132