PDA

Volledige versie bekijken : enkele probleempjes



soulreaper
6 september 2004, 09:40
yow iedereen...sinds enkele dagen doet IE raar...als ik naar een site wil surfen,loopt IE vast,en moet ik het annuleren.Als ik een link wil aanklikken op een site loopt IE vast.Heb al gecheckt op virussen en spyware,maar alles lijkt in orde...Om bijv.op deze fora terecht te komen heb ik verschillende pogingen nodig...

Ook nog:Sinds enkele dagen is het aanmeldscherm van Windows XP verandert(meestal is het welkom met de naam van de pc-gebruiker,die je dan moet aanklikken om verder te gaan),nu heb ik gewoon welkom staan en de pc start dan vanzelf op...Niet dat dit zo een prob is,maar vraag me af hoe dit komt,aangezien ik niks verandert heb aan de instellingen...

Dank voor eventuele inlichtingen

Exit
6 september 2004, 10:56
post hijackthis
scannen spyware/adware
herinstalleer IE eens. (IE install starten en herstellen (normaal gaat dat) )
aanmeldscherm voor passwoord da direct inmeld? (meer uitleg)

soulreaper
6 september 2004, 11:06
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 10:58:25, on 6/09/2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl-be\msnappau.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\WINDOWS\System32\pconfigi.exe
C:\WINDOWS\system32\CTSVCCDA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Dominique\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\94C3PL8L\HijackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.scarlet.be/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: PopupFilter Class - {1F2E844B-8211-46ff-8262-772F03295CF4} - C:\Program Files\Aladdin Systems\Internet Cleanup\PopFiltr.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl-be\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [pconfigi] C:\WINDOWS\System32\pconfigi.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
O9 - Extra button: Free History Cleaner (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free History Cleaner (HKLM)
O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab
O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab
O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/22ebd0a04de1c39fb205/netzip/RdxIE601.cab
O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bundler/CAB/RealArcadeRdxIE.cab
O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab

zoals gevraagd mijn hijacxkthis logfile....
volgens spyware scanners is alles in orde,virusscan ook

Aanmeldscherm:normaal staat daar mijne naam,die je moet aanklikken om de pc verder op te starten...sinds enkele dagen krijg ik alleen een blauw scherm met welkom op,zonder mijne naam...en de pc start dan zelf verder op zonder dat ik iets moet aanklikken...zoals gezegd is dat niet een probleem,maar aangezien ik niks heb veranderd in de instellingen,vind ik het gewoon raar

Exit
6 september 2004, 11:54
C:\WINDOWS\System32\pconfigi.exe ...dunno

de rest ziet er goed uit
install IE eens opnieuw (of sp1) normaal moet ge de setu van IE 6 starten en herstellenkiezen (met de 5.5 gaat dat in ieder geval), ofwel eens proberen met sfc.exe
of reinstallen via software/configscherm en daar windows componenten

maak wel kopie van favorieten voor het geval dat

Exit
6 september 2004, 11:55
dat aanmeldscherm moet ge es nakijken in configscherm/gebruikers en dan de manier van aanmelden ...

j .
6 september 2004, 21:39
Voor win XP moet je start>uitvoeren>sfc /scannow gebruiken om IE6 te controleren.

Als dat niet helpt: systeemherstel.
Derde oplossing: herinstallatie, zoals Exit aanraadt.
O4 - HKLM\..\Run: [pconfigi] C:\WINDOWS\System32\pconfigi.exe moet inderdaad weg.
O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
mogen ook weg.

Je hebt zelf je startpagina vergrendeld (met b.v. spybot ...)?

Unnamed
7 september 2004, 01:04
Ok, um... Misschien is dit niet wat je wil horen, maar ik zal het toch zeggen.

Ik heb ook problemen gehad met IE. Het crashte eigenlijk vrij vaak, en soms installeerde het zonder mijn toestemming spyware programma's na het bezoeken van bepaalde sites.

Een vriend van me had Opera (http://www.opera.com/) aanbevolen, en daar heb ik nog geen problemen mee gehad. Het duurt wel even om eraan te wennen (2-3 dagen), maar ik realizeerde snel dat het eigenlijk veel goeie functies had, zoals inzoomen, je download-informatie wordt bewaard, en Opera opent slechts één window in je startbalk. Alle extra paginas zitten in Opera zelf, dus kan je snel alle paginas sluiten met één knop.

Ik wil niet spammen, maar als je echt wanhopig bent, moet je het eens proberen. (Aan het begin moet je er wel voor zorgen dat je alles goed instelt, want de begin instellingen zorgen ervoor dat er veel plaats wordt besteedt aan balken enzo.)