PDA

Volledige versie bekijken : raar probleemBuzzer
25 augustus 2004, 13:49
ok. waneer ik just mijn pc aan zet kan ik zoals iedereen naar mijne mail box op msn,maar na 10min. kan ik da dus niet meer,ook de profielen kan ik niet meer opvragen? ik heb al met spybot gescant en met avg antie virus en met house cal (online) antie virus en ook nog es met panda antie virus (online),ik denk dat het iet te maken heeft met Ezula :eek:
want telkes als ik met ad-aware 6 scan komt da er op
moet ik dan ergens ne regkey verwijderen voor er vanaf te zijn?
help....
groetjes

st3ph3n
25 augustus 2004, 14:34
Download de laatste versie van HiJackThis en post uw logfile (tekstvorm, geen screenshot) eens :)

Steven

Buzzer
25 augustus 2004, 14:38
Download de laatste versie van HiJackThis en post uw logfile (tekstvorm, geen screenshot) eens :)

Steven
ik ben nu ook met antivir aan het scannen.
en hier is die logfile.
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 14:36:24, on 25/08/2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\soundman.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 7.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
C:\WINDOWS\SYSsfitb.exe
C:\PROGRA~1\CLOCKS~1\Sync.exe
C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe
C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVWIN.EXE
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
C:\Documents and Settings\buzzer\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\1WOZDPW1\HijackThis[1].exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchforit.com/searchbar
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = localhost
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem219.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {1B8F172E-B11B-7B98-8621-655509AE274A} - C:\WINDOWS\System32\pyzygu.dll (file missing)
O2 - BHO: Replace Search Ctl - {832BEBED-C3DA-4534-A2C2-B2FFF220C820} - C:\WINDOWS\System32\replaceSearch.dll
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: searchforit - {C109664B-CEB1-420b-B353-D55A561536DD} - C:\WINDOWS\System32\SYSsfitb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 7.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [DR_S] C:\Program Files\DR_S\DR_S.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SYSsfitb] C:\WINDOWS\SYSsfitb.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ClockSync] C:\PROGRA~1\CLOCKS~1\Sync.exe
O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.0.8.cab
O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/retro64_loader.dll
O16 - DPF: {469C7080-8EC8-43A6-AD97-45848113743C} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/nethv32_EN_XP.cab
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38141.5171643519
O16 - DPF: {A27AD582-5BE5-4C2D-82F0-48B24FE02040} - http://www.adshooter.com/pop_shooter/install/win2000/SYSsfitb.cab
O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?319
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

Fraggie
25 augustus 2004, 14:42
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar
tenzij je die zelf geinstalleerd hebt?

O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem219.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {1B8F172E-B11B-7B98-8621-655509AE274A} - C:\WINDOWS\System32\pyzygu.dll (file missing)
aangezien de file nie bestaat? :unsure:

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe
spyware (kazaa heeft da nodig denk ik, dus pak kazaa lite)


rest is voor de experts :p

st3ph3n
25 augustus 2004, 14:43
Niet dat het echt veel uitmaakt maar de laatste versie is 1.98.2, hier te vinden: link (http://tomcoyote.org/hjt/hijackthis.zip). Misschien kan je bovenstaande post editten ?

Steven

Exit
26 augustus 2004, 19:09
C:\WINDOWS\SYSsfitb.exe
ziet er ook nie te best uit ...