PDA

Volledige versie bekijken : Zeer gevaarlijke Filosofie...Logichristus
12 juni 2004, 15:35
Ik bekritiseer de conventionele moraliteit. De oude waarden zoals 'naastenliefde' en 'broederlijk delen' zijn enkel geschikt voor kuddedieren. De morele ideëen omtrent 'goed' en 'slecht' zijn verouderd en moeten opzij geschoven worden, en we moeten ons voorbij deze termen durven te wagen, zowel mentaal als fysisch. We moeten competitie en conflict aanmoedigen en het lijden dat hiermee gepaard gaat negeren.

De conventionele waarden, die dat nu heersen moeten in hun waarde herbekeken worden, in de functie en het verbeteren van het menselijke leven,
omdat elke mens slechts naar 1 ding toe streeft, de wil tot macht. (Dit moet zeer ruim geinterpreteerd worden. Bijv : de macht om naar je lievelingsmuziek te kunnen luisteren, de macht over de keuze van je vriendin etc.)

Creativiteit staat bovenaan in de maatschappij, samen met Macht.
De machtige mens is dan ook meerwaardig ten opzichte van minder machtige mensen. Creativiteit staat duidelijk boven alle andere specialisaties zoals 'Wetenschap' en 'Rationaliteit', want er bestaan nu eenmaal geen feiten, enkel interpretaties. (Moest u in een andere cultuur zijn opgevoed dan was je 'waarheid' compleet verschillend van wat deze nu is.)

De Machtigere Man is de betekenis van de wereld. De wereld is een vergeten term in de filosofie en wereldbeschouwing. We moeten teruggrijpen naar de 'wereld', en hiermee bedoelen we dan meer aandacht schenken aan de realiteit dan aan de religie en andere ideologien die geen praktisch nut hebben. De realiteit van de menselijke aard, de gevoelens en verlangens, we mogen deze niet ontkennen.

Er is daarom ook geen betekenis van het leven over het algemeen, maar alleen een betekenis van het individuele leven. Enkel dit leven en deze wereld zijn belangrijk voor een mens, het leven van anderen zijn verwaarloosbaar en irrelevant tov het eigen leven.

Als er niet snel een mentaliteitsverandering komt en de conventionele waarden herbekeken worden dan zal er niks anders volgen dan nihilisme en waardeloosheid. De mens wordt onverschillig in een democratische wereld, hij verdwaalt en heeft geen waarden of normen meer, zijn leven wordt in zijn ogen nutteloos en verwaarloosbaar. Zeg daarom 'NEEN' tegen democratische waarden. Constante liefde, geluk of welvaart lijden tot de zelf-destructie in de hoogste vorm, de destructie van de waarde van het leven.

De conventionele waarden, zoals democratie en christelijkheid, keuren zwakheid goed en ontkennen het natuurrecht van de vitaliteit, de sterkte en de macht. Ze beloven beloning in het hiernamaals voor de zwakkeren en de mensen die zich laten lijden, echter een hiernamaals dat niet bestaat. Religie is schadelijk voor het menselijk leden, misschien niet nu maar wel op langere termijn. De christenen moeten vervolgd worden en verdwijnen uit de wereld.

Daarom is het simpel, verwerp deze christelijke waarden zoals naasten-liefde, non-discriminatie (want vanuit de betekenis van de wereld, is geen enkel levend wezen in geen enkel opzicht gelijk) en schenk er geen aandacht aan, maar schenk enkel aandacht aan je eigen belangen. Gedraag je alsof je enkel aan je eigen belangen denkt, maar het belangrijkste hierbij is anticiperen. "Kan ik de gevolgen van mijn daden opvangen, wegen ze op tegen het onmiddelijke positieve gevolg dat mijn daad zou opleveren ?". Sommige door de conventionele normen versufte geesten zouden zeggen, maar er zijn altijd negatieve gevolgen aan ongeremdheid. Dan zeg ik : "Misschien wel, maar je kan inschatten of je de gevolgen kan opvangen. En je actie is dus gerechtvaardigd als het niet hopeloos lijkt om de negatieve gevolgen op te vangen." Vooral het deel 'niet hopeloos' is belangrijk want als men zelfs dit ontkent dan is geen enkele onderneming toegestaan in het dagelijks leven.

Zeg neen tegen het hersenloze kuddedier in je en stap naar voren als een individuele persoonlijkheid. Als een hogere en beter mens.

De betekenis van de Wereld is de mens die andere mensen normen kan opleggen, hij beleeft zijn vrijheid ten volle, omdat hijzelf niet naar normen leeft.

De huidige machten bezitten reeds deze mogelijkheid, ze bezitten de macht en willen deze verzekeren door anderen normen op te leggen. De hedendaagse machten gebruiken de conventionele normen en waarden om anderen te voorkomen hun macht af te nemen.
Angst om zijn macht en zijn vrijheid te kunnen verliezen. Deze angst vind je op alle niveaus van de samenleving terug.*

Dit is de grote fout, dit belemmert hun vrijheid, hun ontwikkeling. De president, de minister, de CEO, de hertog. Hij moet dapper zijn zelfs al trekt dit zijn macht in twijfel, hij moet risico’s durven nemen, durven experimenteren met het leven en als hij slaagt in zijn risico te voltooien dan zal hij eens te meer ontwikkeld zijn en de wereld hebben geholpen in zijn ontwikkeling.

Ik zie heden ten dage enkel apen. Apen die klimmen en kruipen. Ze kruipen en klimmen naar de troon. Ze kruipen over elkaar, door elkaar en onder elkaar door, hier en daar vallen er een aantal naar beneden. Maar een aap zal geen geluk vinden op de troon. Enkel een leeuw zal dit geluk op de troon kunnen vinden, omdat hij weet dat er iets is “verder” dan deze troon. Voorbij deze troon ligt de top. Het hoogtepunt van het ‘zijn’. Hier ligt hijzelf, zijn ultieme vrijheid.* Liefdadigheid gebeurt uit angst voor zichzelf, voor zijn eigenbelang.
Niet uit liefde voor een ander. Enkel dapperheid kan Angst overwinnen.

Logichristus
12 juni 2004, 15:41
Ook bij mij is deze Angst, dit vergif ingespoten door de conventionele normen met als spuit zijnde mijn opvoeding, aanwezig.

Meer dan ooit besef ik de filosofie die ik zojuist hierboven heb vermeld, en meer dan ooit had ik nachtmerries die rond God draaide. "God gaat me afstraffen, vervolgen." Dit was het onderwerp van mijn droom, het effect van het zoete vergif genaamd "christelijkheid".

In de spiegel zag ik mezelf niet meer, maar een duivel, een kwaad dat glimlacht naar zichzelf, maar nooit meer dan nu besef ik dat dit het gevolg is van de conventionele normen en waarden die mij mentaal belemmeren in mijn geestelijke ontwikkeling. De huidige normen zullen me inderdaad zien als een ongeremd oerkwaad, als een duivel, maar 'de Leeuw' weet wel beter. :)

morphius
12 juni 2004, 15:49
:eek: :eek:

okee

GeoX
12 juni 2004, 15:50
Heb jij dit geschreven zo ja , mooi :)

PolletPoulet
12 juni 2004, 15:53
proficiat. ik hoor u altijd graag bezig!!!

maar je hebt het nu echt wel bewezen ze, je bent slimmer dan 90% da hier in belgie rondloopt... :wtf:

Shady
12 juni 2004, 15:58
TO HELL WITH HIM :unsure:

grungywout
12 juni 2004, 15:58
proficiat. ik hoor u altijd graag bezig!!!

maar je hebt het nu echt wel bewezen ze, je bent slimmer dan 90% da hier in belgie rondloopt... :wtf:

hij is de slimste grap die ik ken

Ollie
12 juni 2004, 15:59
proficiat. ik hoor u altijd graag bezig!!!

maar je hebt het nu echt wel bewezen ze, je bent slimmer dan 90% da hier in belgie rondloopt... :wtf:

Waarom? Omdat hij lange teksten met moeilijke woordjes gebruikt? Hij had ook gewoon kunnen zeggen dat hij een libertariër is.

Logichristus
12 juni 2004, 16:02
Heb jij dit geschreven zo ja , mooi :)

Ja en neen, ik heb het zelf geschreven maar ik heb me gebaseerd op andere filosofen uit de voorbije eeuwen, zoals Kant, Schoppenhauer en Nietsche. Ik heb zowat mijn eigen idee proberen te verwerken, hun bevindingen hier en daar wat vervolledigd en dan een korte samenvatting hier neergetypt.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:11
Mooi mooi , uw oproep naar een revolutie van de menselijke gang zal echter niet veel bereiken.

Ooit ook al is in de plaats van de aap gaan staan? De aap kan perfect gelukkig zijn met zijn leven. De aap moet geen moeite doen om een verdere boodschap te zoeken in zijn kort leven , de leeuw daarintegen moet constant strijden met morale en onconventionele maatschappelijke druk. De maatschappij is een wil tot macht , juist ja .. maar waar de maatschappij de mandela is probeert gij door te dringen tot het universum van diezelfde innerlijke druk. Anarchie is niet alleen maar een gedachtengang , ge moet ook mensen kunnen aanspreken en als ge toch iets wilt veranderen moete ervoor zorgen dat iedereen u begrijpt. Trouwens u filosofie is niet gevaarlijk maar alleen maar een anarchistisch gevolg van verschillende inputs.

Het verwerpen van naastenliefde vind ik nu is ongeloofelijke zever , als ge teruggaat naar de oerinstinct van de mensheid is het wel dat de mens gemaakt is om voort te planten , ieder levend ding op deze aardkloot heeft een primair doel om te overleven. Liefde is daar niet meer dan gevolg van , wat vele mensen trouwens vergeten is dat liefde juist net een grote bron is van vele pijn. Diezelfde pijn kan ervoor zorgen dat mensen zich een beter beeld gaan opzoeken van hun leven .. -waarom faal ik?- of -wat heb ik verkeerd gedaan? - waar dan logische antwoorden uitkomen die een persoon sterk kunnen veranderen. Nu ja , om tot perfecte filosofische uitspattingen te komen moet een mens ook zijn input bron vergroten om tot betere opvattingen te komen.

De maatschappij is een vicieuze cirkel , wat ironisch is dat gij evengoed meedraait in die cirkel. Diezelfde maatschappij heeft er ook voor gezorgd dat ge net een negatief beeld kunt stellen via technologie die ontstaan is uit een maatschappelijke druk om onze leefwereld te vergemakkelijken. Wat is een anarchist zonder een droom?

Maar vanwaar komt die droom? ;)

Niet iedereen streeft naar die wil tot macht , de meeste mensen hebben een droom , en hun enigste doel is die droom bereiken. Het zijn de parasieten die teren op macht , het zijn de apen die de parasieten gaan dragen (politiek?). Wat gij wilt bereiken is dat iedereen ongewild een parasiet gaat worden op andermans kap en hun eigen dromen gaan verzetten tot een nihilistisch punt. Zo zal de wereld zeker verbeteren!

Laatste edit : een mens is altijd vrij .. ge kunt alleen maar een mens compleet zijn vrijheid afpakken als ge zijn 'wil tot voelen' afpakt , en tot nu is daar nog geen enkele parasiet in geslaagd. Waar vele anarchisten en filosofen in falen is wel dat ze een droom hebben om iets te veranderen aan de mens maar alleen maar de inteligente gaan aanspreken om iets te veranderen .. doh .. the mob is the voice , wat de massa volgt zal goud oogsten.

TiBasco
12 juni 2004, 16:22
hij is de slimste grap die ik kenYou're so damn' right!

Ghostdog
12 juni 2004, 16:22
Ja en neen, ik heb het zelf geschreven maar ik heb me gebaseerd op andere filosofen uit de voorbije eeuwen, zoals Kant, Schoppenhauer en Nietsche. Ik heb zowat mijn eigen idee proberen te verwerken, hun bevindingen hier en daar wat vervolledigd en dan een korte samenvatting hier neergetypt.

ik las wil tot macht en wist al wat je ging schrijven :-P

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:25
You're so damn' right!


bwah , een stuk waar hij over schrijft stemt eigenlijk wel over1 met de achterliggende gedachte van een pink floyd album :D

Logichristus
12 juni 2004, 16:26
ik las wil tot macht en wist al wat je ging schrijven :-P

Dan zou je ook moeten weten waarom ik het schrijf.

Sharur
12 juni 2004, 16:26
Ja en neen, ik heb het zelf geschreven maar ik heb me gebaseerd op andere filosofen uit de voorbije eeuwen, zoals Kant, Schoppenhauer en Nietsche. Ik heb zowat mijn eigen idee proberen te verwerken, hun bevindingen hier en daar wat vervolledigd en dan een korte samenvatting hier neergetypt.
nietzsche zou em in zn graf omdraaien voor sommige dingen die je samen met zijn visies in dezelfde tekst gezet hebt..

Logichristus
12 juni 2004, 16:27
Waarom? Omdat hij lange teksten met moeilijke woordjes gebruikt? Hij had ook gewoon kunnen zeggen dat hij een libertariër is.

Dan zou ik gewoon informatie hebben neergepent en de mensen niet duidelijk hebben gemaakt wat een libertariër is. Maar mijn doel was niet formele informatie geven, het doel was overtuigen en mijn mening eventueel herzien als er iemand met straffe tegenargumenten komt opdagen.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:28
nietzsche zou em in zn graf omdraaien voor sommige dingen die je samen met zijn visies in dezelfde tekst gezet hebt..

daarom dat mijn basis-regel van filosofie zijn eigen uitwijst :

lees geen andere visies , of ge zijt de uwe kwijt :niceone:

TiBasco
12 juni 2004, 16:29
bwah , een stuk waar hij over schrijft stemt eigenlijk wel over1 met de achterliggende gedachte van een pink floyd album :DZijn ideeën over naastenliefde alleen al...
Precies of naastenliefde is iets dat enkel christenen gebruiken...
Als je dat denkt; zit je fout. En dat is mijn mening.
Non-disciminatie verwerpen??? Ok, tuurlijk is niet iedereen gelijk, maar wel iedereen heeft dezelfde RECHTEN.

Logichristus
12 juni 2004, 16:29
nietzsche zou em in zn graf omdraaien voor sommige dingen die je samen met zijn visies in dezelfde tekst gezet hebt..

Mja, Nietsche wordt al gauw verkeerd geinterpreteerd. Uw geeft dus duidelijk weer dat ge de anglo-saxische interpretatie steunt, die dus wel degelijk verkeerd is wat Jaap Hagen zeer mooi uiteenzet in één van zijn meest recente uitgaves.

jager te paard
12 juni 2004, 16:29
daarom dat mijn basis-regel van filosofie zijn eigen uitwijst :

lees geen andere visies , of ge zijt de uwe kwijt :niceone:

veel gaat die basis-regel ni uithalen , niemand leest hem. (lees geen andere visies...)

Logichristus
12 juni 2004, 16:32
daarom dat mijn basis-regel van filosofie zijn eigen uitwijst :

lees geen andere visies , of ge zijt de uwe kwijt :niceone:

Als je zelf niet meer verder kunt, dan zal je zoveel mogelijk anderen moeten raadplegen en een keuze maken omtrent wie 'de waarheid' spreekt. De keuze gaat van jezelf uit dus je ontwikkelt nog altijd wel je eigen visie.

Echter informatie ontwijken zorgt er enkel maar voor dat je trager een mening of visie opstelt die hier en daar dan nog eens vele malen moet herbekeken worden.

Een illiteraire filosoof zal in zijn leven niet verder geraken dan hetgene dat Plato zelf had gevonden, moest je echter toch verder zitten dan is dit het teken dat je hier en daar al wat informatie hebt opgedaan en verwerkt in je eigen visie.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:33
Zijn ideeën over naastenliefde alleen al...
Precies of naastenliefde is iets dat enkel christenen gebruiken...
Als je dat denkt; zit je fout. En dat is mijn mening.

Die mening steun ik (zie post hier wa boven) maar pink floyd heeft ook wel wat aanvallen op de maatschappij gedaan.

TiBasco
12 juni 2004, 16:34
Die mening steun ik (zie post hier wa boven) maar pink floyd heeft ook wel wat aanvallen op de maatschappij gedaan.Ja ok. Maar dan toch niet zoals hier staat hoor. Tenzij je me het tegendeel bewijst.
Soit; ik heb geen behoefte aan wat pseudo-filisofie van een rechts gastje...

Logichristus
12 juni 2004, 16:34
Zijn ideeën over naastenliefde alleen al...
Precies of naastenliefde is iets dat enkel christenen gebruiken...
Als je dat denkt; zit je fout. En dat is mijn mening.
Non-disciminatie verwerpen??? Ok, tuurlijk is niet iedereen gelijk, maar wel iedereen heeft dezelfde RECHTEN.

Ik noem het christelijkheid, omdat het de normen en waarden heeft gevestigd in de westerse wereld en omdat mijn doelgroep zeer goed beseft wat christelijkheid inhoudt. Moest ik echter schrijven "Zen-boedhisme" dan zou ik nog altijd over hetzelfde praten inderdaad, maar mijn doelgroep zou nietmeer mee zijn.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:37
Als je zelf niet meer verder kunt, dan zal je zoveel mogelijk anderen moeten raadplegen en een keuze maken omtrent wie 'de waarheid' spreekt. De keuze gaat van jezelf uit dus je ontwikkelt nog altijd wel je eigen visie.

Echter informatie ontwijken zorgt er enkel maar voor dat je trager een mening of visie opstelt die hier en daar dan nog eens vele malen moet herbekeken worden.

Een illiteraire filosoof zal in zijn leven niet verder geraken dan hetgene dat Plato zelf had gevonden, moest je echter toch verder zitten dan is dit het teken dat je hier en daar al wat informatie hebt opgedaan en verwerkt in je eigen visie.

Wie spreekt die waarheid dan? Och ja .. niemand. Het zijn alleen maar visies. Dan kan ik mijn eigen visie ook als waarheid bestempelen. Wie trekt de grens?

Informatie ontwijken? Welke informatie? Die die maar een visie is? Dan kan ik mijn eigen informatie ook tot een visie bewerken.

Informatie doe je altijd op , zoals uw ogen opentrekken en kijken naar alles wat hier gebeurt. Waar gij te lang bezig zit met boekjes te herkauwen zit ik dagelijks al de glorie van het leven te bestuderen. Akkoord , ik heb in mijn jonge jaren hopen boeken gelezen over alles en nog wat , toen snapte ik plots dat ik ergens verkeerd bezig was door verkeerde input te gaan opzoeken.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:38
Ja ok. Maar dan toch niet zoals hier staat hoor. Tenzij je me het tegendeel bewijst.
Soit; ik heb geen behoefte aan wat pseudo-filisofie van een rechts gastje...

Nee, ik was eigenlijk meer bezig over het 'de wereld is een wil tot macht' gedeelte :) . Dat van die naastenliefde is gewoon crap.

QplQyer
12 juni 2004, 16:43
Mja, Nietsche wordt al gauw verkeerd geinterpreteerd. Uw geeft dus duidelijk weer dat ge de anglo-saxische interpretatie steunt, die dus wel degelijk verkeerd is wat Jaap Hagen zeer mooi uiteenzet in één van zijn meest recente uitgaves.

Alles is voor interpretatie vatbaar (uw eigen uitspraak ;))
Mah waarom alweer deze thread, ge hebt de discussie al drie keer op gang proberen trekken, waar zou deze verschillen in de vorige?

Logichristus
12 juni 2004, 16:44
Wie spreekt die waarheid dan? Och ja .. niemand. Het zijn alleen maar visies. Dan kan ik mijn eigen visie ook als waarheid bestempelen. Wie trekt de grens?

Informatie ontwijken? Welke informatie? Die die maar een visie is? Dan kan ik mijn eigen informatie ook tot een visie bewerken.

Informatie doe je altijd op , zoals uw ogen opentrekken en kijken naar alles wat hier gebeurt. Waar gij te lang bezig zit met boekjes te herkauwen zit ik dagelijks al de glorie van het leven te bestuderen. Akkoord , ik heb in mijn jonge jaren hopen boeken gelezen over alles en nog wat , toen snapte ik plots dat ik ergens verkeerd bezig was door verkeerde input te gaan opzoeken.

Ik zeg niet dat dat 'de waarheid' is, maar je kan wel zien in welke mate deze aanleunt bij je eigen visie. Dus in welke mate het voor u persoonlijk een waarheid is. Ik geniet ook ten volle van het leven (vroeger zelfs teveel, te veel gedronken, geslachtsgemeenschap gehad, te veel welvaart gekend)
Het stuk dat ik heb geschreven over 'liefdadigheid' is trouwens, het gevolg van een droom die had, en deze heb ik dan geinterpreteerd en vervolledigd met andere literaire werken van andere personen wiens visie dicht bij de mijne aanleunen.

Dus tot daar uw raid tegen literatuur.

Logichristus
12 juni 2004, 16:45
Alles is voor interpretatie vatbaar (uw eigen uitspraak ;))
Mah waarom alweer deze thread, ge hebt de discussie al drie keer op gang proberen trekken, waar zou deze verschillen in de vorige?

Op zwam wordt er enkel gezwammed, en vorige keer had ik me niet zo duidelijk gemaakt als nu, trouwens ik besef nu meer dan vorige keer wat ik wou neerpennen en heb mezelf op een aantal punten verbeterd en ik heb mijn 'mening' vervolledigd.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 16:52
Ik zeg niet dat dat 'de waarheid' is, maar je kan wel zien in welke mate deze aanleunt bij je eigen visie. Dus in welke mate het voor u persoonlijk een waarheid is. Ik geniet ook ten volle van het leven (vroeger zelfs teveel, te veel gedronken, geslachtsgemeenschap gehad, te veel welvaart gekend)
Het stuk dat ik heb geschreven over 'liefdadigheid' is trouwens, het gevolg van een droom die had, en deze heb ik dan geinterpreteerd en vervolledigd met andere literaire werken van andere personen wiens visie dicht bij de mijne aanleunen.

Dus tot daar uw raid tegen literatuur.


Ge begrijpt me verkeerd : eenmaal ik een basis heb van mijn visie neem ik de uitdaging aan om ze heel mijn leven lang te ontleden tot een aanvaardbaar punt, zonder verder te zoeken waar mijn visie samenloopt met een historisch figuur. Een onbekende toekomst brengt meer dan het vastgelegde en beinvloedbare verleden.

Gij doet wssl net hetzelfde maar uw basis principe word vanaf het punt der literatuur zodanig vetroebeld. Waarom? Ge ziet plots dat het historisch figuur een veel geavanceerdere visie heeft , ge verdiept u dan in ZIJN materiaal en onbewust vormde u visie verder naar zijn visie. De basis van uw visie gaat op zo een momenten verloren en in the end of the day zegde dingen waar de stempel van een ander op ligt.

Duidelijker nu waarom ik niets meer lees over bekende filosofen? :)

QplQyer
12 juni 2004, 16:53
Op zwam wordt er enkel gezwammed, en vorige keer had ik me niet zo duidelijk gemaakt als nu, trouwens ik besef nu meer dan vorige keer wat ik wou neerpennen en heb mezelf op een aantal punten verbeterd en ik heb mijn 'mening' vervolledigd.

Goed, maar ik heb een vraag: waarom hoeft het per se de wet van de sterkste te zijn, waarom geen maatschappij waarin iedereen even vrij is, waar men enkel en alleen de vrijheid van personen beschermd, maar dan wel van elke persoon, een inbreuk op de vrijheid wordt afgestraft door iets/iemand.

Een maatschappij waar de wet van de sterkste heerst, daar geldt de vrijheid niet voor ieder en aangezien vrijheid net creativiteit in zijn hand werkt, is dit beter dan voortdurende concurrentiestrijd om macht, iets wat in jouw systeem (als ik het juist interpreteer) constant zal voorvallen, waardoor er één iemand volledige macht krijgt en wederom zijn normen zal opleggen, het systeem zal zichzelf breken.

pit24
12 juni 2004, 16:54
ik ben het met wat dingens eens

alleen, voor mij is iedereen gelijk, ook al ben je dommer of slimmer als mij

de enige reden dat je in mijn ogen minder bent als mij, is als je mening niet de mijne is

waardoor dat zowat iedereen in mijn ogen minder is, maar daarom is dat nog niet zo

de reden dat je naastenliefde,hulp, of wat dan ook geeft is meestal omdat die persoon hetzelfde denkt als jij, waardoor hij hoger in aanzien komt.

maar een gehele maatschapij van leeuwen kan ni bestaan, daar ze elkaar opeten ;)

gelukkig zijn er genoeg apen

Logichristus
12 juni 2004, 16:56
Ge begrijpt me verkeerd : eenmaal ik een basis heb van mijn visie neem ik de uitdaging aan om ze heel mijn leven lang te ontleden tot een aanvaardbaar punt, zonder verder te zoeken waar mijn visie samenloopt met een historisch figuur. Een onbekende toekomst brengt meer dan het vastgelegde en beinvloedbare verleden.

Gij doet wssl net hetzelfde maar uw basis principe word vanaf het punt der literatuur zodanig vetroebeld. Waarom? Ge ziet plots dat het historisch figuur een veel geavanceerdere visie heeft , ge verdiept u dan in ZIJN materiaal en onbewust vormde u visie verder naar zijn visie. De basis van uw visie gaat op zo een momenten verloren en in the end of the day zegde dingen waar de stempel van een ander op ligt.

Duidelijker nu waarom ik niets meer lees over bekende filosofen? :)

Ik begrijp u volkomen en begrijp zelfs waarom je denkt dat ik je verkeerd begrijp. Maar ik neem niet zomaar iemands over, ik ga enkel op zoek naar standpunten van anderen die niet botsen met mijn huidige visie, nog nooit heb ik hetgene waarvan ik vertrok en duidelijk een besluit heb getrokken, ontkent.

Waarschijnlijk doe ik hetzelfde als u, maar niet zo ongenuanceerd.
Literatuur is een verrijking van je visie, geen vervanging.

pit24
12 juni 2004, 16:59
Goed, maar ik heb een vraag: waarom hoeft het per se de wet van de sterkste te zijn, waarom geen maatschappij waarin iedereen even vrij is, waar men enkel en alleen de vrijheid van personen beschermd, maar dan wel van elke persoon, een inbreuk op de vrijheid wordt afgestraft door iets/iemand.

Een maatschappij waar de wet van de sterkste heerst, daar geldt de vrijheid niet voor ieder en aangezien vrijheid net creativiteit in zijn hand werkt, is dit beter dan voortdurende concurrentiestrijd om macht, iets wat in jouw systeem (als ik het juist interpreteer) constant zal voorvallen, waardoor er één iemand volledige macht krijgt en wederom zijn normen zal opleggen, het systeem zal zichzelf breken.

in deze maatschappij HEERST de macht van de sterkste, vele mensen merken dit gewoon niet op (dit ook bij communisme, waarom was staling de leider, omdat ie de sterkste was )

er is altijd een reden waarom iemand in je bedrijf of waar dan ook boven of onder je staat

daarom kan anarchisme nooit 100% omdat je altijd naar iemand luisterd, en als je naar iemand luistert staat die boven u omdat ie sterk genoeg is om u te laten luisteren.

en concurentie vergroot net de creativiteit (wapens worden ontwikkels tijdens oorlog, 'koude' oorlog waar er een strijd was tussen 2 staten om de sterkste te zijn)

de macht van de sterkste geld ALTIJD, je kan het alleen niet proberen zien

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:00
Ik begrijp u volkomen en begrijp zelfs waarom je denkt dat ik je verkeerd begrijp. Maar ik neem niet zomaar iemands over, ik ga enkel op zoek naar standpunten van anderen die niet botsen met mijn huidige visie, nog nooit heb ik hetgene waarvan ik vertrok en duidelijk een besluit heb getrokken, ontkent.

Waarschijnlijk doe ik hetzelfde als u, maar niet zo ongenuanceerd.
Literatuur is een verrijking van je visie, geen vervanging.


Akkoord , ik heb trouwens het dilemma dat ik ergens faal door mij niet te verdiepen in eigen-visie-brekende filosofen. Wat als een totaalbeeld verscholen ligt in het antwoord van de immense strijdgronden?

Logichristus
12 juni 2004, 17:00
maar een gehele maatschapij van leeuwen kan ni bestaan, daar ze elkaar opeten ;)

gelukkig zijn er genoeg apen

Daarom dat hetgene wat ik zeg ook niet voor iedereen is, maar
enkel voor degenen die begrijpen en beseffen wat ik zeg ;) .Gelijkheid? Wacht op de dag dat de Wereld zal vergaan, en oordeel dan nog eens over hoe 'gelijk' iedereen is. Gelijkheid is gebaseerd op angst, de angst het eigen leven te schaden.

Stel dat de wereld morgen zou vergaan, wat zou je doen ?
Je angst voor te sterven is niet meer nodig, aangezien je het toch gaat doen.


Angst is het grote leed van de mens en niets anders.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:01
daarom kan anarchisme nooit 100% omdat je altijd naar iemand luisterd, en als je naar iemand luistert staat die boven u omdat ie sterk genoeg is om u te laten luisteren.

n


Niet akkoord , ge vergeet de media. Wie de media controleert .. controleert de macht.

TiBasco
12 juni 2004, 17:05
blablabla...En wie bepaalt dan waar iemand op de sociale ladder staat? Jij toch niet?

pit24
12 juni 2004, 17:05
Niet akkoord , ge vergeet de media. Wie de media controleert .. controleert de macht.

media is maar sinds kort een macht, dervoor hadde der 3, nu 4

media, politiek, recht, politie

deze houden elkaar in stand, want een politieker, kan beslissen of er mediavrijheid is, recht kan beslissen of dat een wet was tegen de grondwet, politie pakt de politieker op, dit door druk van de bevolking die niet akkoord was met gang van zaken, wss door de media die zijn doodstrijd bezig was

wie media bezit, heeft veel macht, niet alle

QplQyer
12 juni 2004, 17:05
in deze maatschappij HEERST de macht van de sterkste, vele mensen merken dit gewoon niet op (dit ook bij communisme, waarom was staling de leider, omdat ie de sterkste was )

er is altijd een reden waarom iemand in je bedrijf of waar dan ook boven of onder je staat

daarom kan anarchisme nooit 100% omdat je altijd naar iemand luisterd, en als je naar iemand luistert staat die boven u omdat ie sterk genoeg is om u te laten luisteren.

en concurentie vergroot net de creativiteit (wapens worden ontwikkels tijdens oorlog, 'koude' oorlog waar er een strijd was tussen 2 staten om de sterkste te zijn)

de macht van de sterkste geld ALTIJD, je kan het alleen niet proberen zien

Ik heb dan ook nooit gezegd dat in deze maatschappij het wet van de sterkste/rijkste/machtigste niet geldt :)

Dat is het hem juist, zulk een maatschappij als logichri(s)tus voorstelt zou hoogstwaarschijnlijk altijd terug keren naar een maatschappij zoals deze, waar één iemand zijn normen oplegt aan anderen.
Anarchisme kan wel, indien u begrijpt wat anarchisme is en niet denkt dat het het verwerpen van alle regels is, anarchisme is gebaseerd op iedereen vrij en vrijheid niet schaden van anderen, de enige regel waar je je aan onderwerpt is die die zegt dat je de vrijheid van een ander niet mag schaden...

Logichristus
12 juni 2004, 17:06
En wie bepaalt dan waar iemand op de sociale ladder staat? Jij toch niet?


Leeuwen zullen dat bepalen.

Logichristus
12 juni 2004, 17:10
Ik heb dan ook nooit gezegd dat in deze maatschappij het wet van de sterkste/rijkste/machtigste niet geldt :)

Dat is het hem juist, zulk een maatschappij als logichri(s)tus voorstelt zou hoogstwaarschijnlijk altijd terug keren naar een maatschappij zoals deze, waar één iemand zijn normen oplegt aan anderen.
Anarchisme kan wel, indien u begrijpt wat anarchisme is en niet denkt dat het het verwerpen van alle regels is, anarchisme is gebaseerd op iedereen vrij en vrijheid niet schaden van anderen, de enige regel waar je je aan onderwerpt is die die zegt dat je de vrijheid van een ander niet mag schaden...


Niet volledig. Mensen zoals Bush, Verhofstad, Berlusconi.
Het zijn op dit moment allemaal Apen, die ingeboezemd zijn met een angst hun macht te verliezen als ze bepaalde dingen zouden doen. Ze moeten Leeuwen worden en hun creativiteit uiting geven, door dingen te doen die de conventionele waarden zouden breken. Ze moeten liefdadigheid doorbreken, ze moeten hun Angst overwinnen en openstaan voor hun ontwikkeling en die van de Wereld.

pit24
12 juni 2004, 17:10
Ik heb dan ook nooit gezegd dat in deze maatschappij het wet van de sterkste/rijkste/machtigste niet geldt :)

Dat is het hem juist, zulk een maatschappij als logichri(s)tus voorstelt zou hoogstwaarschijnlijk altijd terug keren naar een maatschappij zoals deze, waar één iemand zijn normen oplegt aan anderen.
Anarchisme kan wel, indien u begrijpt wat anarchisme is en niet denkt dat het het verwerpen van alle regels is, anarchisme is gebaseerd op iedereen vrij en vrijheid niet schaden van anderen, de enige regel waar je je aan onderwerpt is die die zegt dat je de vrijheid van een ander niet mag schaden...

Anarchisme kan dus niet volledig omdat er alijd een leeuw zal zijn die hier niet mee akkord gaat

de maatschapij van logichritus, ook niet hoor, kdenk dat buiten Amerika, onze maatschapij het dichtst in de buurt komt van wat hij wilt, of tot waar de maatschappij het zal toestaan

Anarchisme is voor iedereen anders omdat voor iedereen zijn vrijheid anders is, en als iedereen dat voor zichzelf mag beslissen, worden dus wel meeste regels gebroken (wat in sommige gevallen zeker niet slecht is imho)

dat je andere zijn vrijheid niet mag schaden is moeilijk te definieren

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:10
media is maar sinds kort een macht, dervoor hadde der 3, nu 4

media, politiek, recht, politie

deze houden elkaar in stand, want een politieker, kan beslissen of er mediavrijheid is, recht kan beslissen of dat een wet was tegen de grondwet, politie pakt de politieker op, dit door druk van de bevolking die niet akkoord was met gang van zaken, wss door de media die zijn doodstrijd bezig was

wie media bezit, heeft veel macht, niet alle

politiek , recht & politie kunnen geen mensen veranderen , ze alleen maar bijsturen.

media kan een mens echt veranderen

waar ligt de echte macht dan? :) . De media is er trouwens altijd al geweest , alleen is ze verder geavanceerd met de technologie en hebben wij er een technologisch woord aangeplakt.

pit24
12 juni 2004, 17:13
politiek , recht & politie kunnen geen mensen veranderen , ze alleen maar bijsturen.

media kan een mens echt veranderen

waar ligt de echte macht dan? :) . De media is er trouwens altijd al geweest , alleen is ze verder geavanceerd met de technologie en hebben wij er een technologisch woord aangeplakt.

politiek kan mensen WEL veranderen (lang leve VB)
media heeft ook geen effect op alle mensen (altijd een beetje, maar dit verschild van mens tot mens)

en wat was media dan 500 jaar geleden?

en nogmaals, politiek kan media bijsturen

QplQyer
12 juni 2004, 17:15
Niet volledig. Mensen zoals Bush, Verhofstad, Berlusconi.
Het zijn op dit moment allemaal Apen, die ingeboezemd zijn met een angst hun macht te verliezen als ze bepaalde dingen zouden doen. Ze moeten Leeuwen worden en hun creativiteit uiting geven, door dingen te doen die de conventionele waarden zouden breken. Ze moeten liefdadigheid doorbreken, ze moeten hun Angst overwinnen en openstaan voor hun ontwikkeling en die van de Wereld.

Komen we dan niet in een dictatuur terecht van de "leeuw", waar de "leeuw" zijn waarden en normen oplegt ipv de religie, iemand die door niets wordt tegengehouden en de wereld onderwerpt, zal sowieso zijn visie bombarderen op iedereen, en eventuele dissidenten snel verwijderen, waardoor niemand, buiten de leeuw vrij is, maar dat is blijkbaar je bedoeling? Ga je er dan van uit dat jij uiteindelijk de leeuw bent ofzo?

guy666
12 juni 2004, 17:17
Leeuwen zullen dat bepalen.

Sorry maar ge hebt mij niet kunnen overhalen -> zie signature
:)

Zoals gij de wereld beschrijft is er gewoon geen gemeenschap meer mogelijk. Het heeft mensen duizenden jaren gekost om uit een dal van onwetendheid te kruipen en zoiets als "beschaving" te creeëren en gij wilt dat we terug vanaf nul vertrekken.
Uiteindelijk zullen we toch weer in dezelfde samenleving als nu terechtkomen. Naastenliefde, het geloof (niet alleen christendom), zijn niet 'zomaar' ontstaan. In alle culturen vindt men verschillende geloven terug, het morele,....

Ultieme vrijheid bestaat niet, net zoals uw hiërarchie in de maatschappij.

QplQyer
12 juni 2004, 17:18
Anarchisme kan dus niet volledig omdat er alijd een leeuw zal zijn die hier niet mee akkord gaat

de maatschapij van logichritus, ook niet hoor, kdenk dat buiten Amerika, onze maatschapij het dichtst in de buurt komt van wat hij wilt, of tot waar de maatschappij het zal toestaan

Anarchisme is voor iedereen anders omdat voor iedereen zijn vrijheid anders is, en als iedereen dat voor zichzelf mag beslissen, worden dus wel meeste regels gebroken (wat in sommige gevallen zeker niet slecht is imho)

dat je andere zijn vrijheid niet mag schaden is moeilijk te definieren

De definitie van dat begrip is niet zo extreem ruim als je denkt hoor, vrijheid is gewoon het recht te doen wat je wil, en de grenzen die er zijn zijn heel simpel: niets doen met een ander wat hij niet wil dat gebeurt met hem.

In elk geval moet deze maatschappij dringend de individuele vrijheid terug in ere herstellen.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:18
politiek kan mensen WEL veranderen (lang leve VB)
media heeft ook geen effect op alle mensen (altijd een beetje, maar dit verschild van mens tot mens)

en wat was media dan 500 jaar geleden?

en nogmaals, politiek kan media bijsturen

bodes
spijkerschrift
profeten
muur-tekeningen
....

Politiek gebruikt alleen maar media , dat maakt media de meerdere op politiek

allemaal imho natuurlijk eej :)

Logichristus
12 juni 2004, 17:18
Komen we dan niet in een dictatuur terecht van de "leeuw", waar de "leeuw" zijn waarden en normen oplegt ipv de religie, iemand die door niets wordt tegengehouden en de wereld onderwerpt, zal sowieso zijn visie bombarderen op iedereen, en eventuele dissidenten snel verwijderen, waardoor niemand, buiten de leeuw vrij is, maar dat is blijkbaar je bedoeling? Ga je er dan van uit dat jij uiteindelijk de leeuw bent ofzo?

Je begrijpt inderdaad wat ik zeg, maar ik zeg niet dat ik de leeuw zou zijn.
Iedereen zou er één kunnen zijn, maar je kan een leeuw zijn op allerhande niveaus, want zoals ik al zei, in één gemeenschap zijn er meerdere tronen. Niet alleen die van de Opper-Keizer om het zo maar uit te drukken.

guy666
12 juni 2004, 17:19
bodes
spijkerschrift
profeten
muur-tekeningen
....

Politiek gebruikt alleen maar media , dat maakt media de meerdere op politiek

allemaal imho natuurlijk eej :)

de pen is machtiger dan het zwaard

Logichristus
12 juni 2004, 17:21
Sorry maar ge hebt mij niet kunnen overhalen -> zie signature
:)

Zoals gij de wereld beschrijft is er gewoon geen gemeenschap meer mogelijk. Het heeft mensen duizenden jaren gekost om uit een dal van onwetendheid te kruipen en zoiets als "beschaving" te creeëren en gij wilt dat we terug vanaf nul vertrekken.
Uiteindelijk zullen we toch weer in dezelfde samenleving als nu terechtkomen. Naastenliefde, het geloof (niet alleen christendom), zijn niet 'zomaar' ontstaan. In alle culturen vindt men verschillende geloven terug, het morele,....

Ultieme vrijheid bestaat niet, net zoals uw hiërarchie in de maatschappij.

Inburgering in een maatschappij die conventionele normen hanteert.
Dat we terug zullen keren tot een wereld zoals die nu bestaat, kan heel goed zijn, maar ik ben er dan ook van overtuigd dat we na een dergelijk systeem zullen terugkeren naar wat ik omschreef.

guy666
12 juni 2004, 17:22
Je begrijpt inderdaad wat ik zeg, maar ik zeg niet dat ik de leeuw zou zijn.
Iedereen zou er één kunnen zijn, maar je kan een leeuw zijn op allerhande niveaus, want zoals ik al zei, in één gemeenschap zijn er meerdere tronen. Niet alleen die van de Opper-Keizer om het zo maar uit te drukken.

Alg ij wilt leven in een maatschappij waar de recht van de sterkste geldt, ga uw lang. Ik denk niet dat ge het lang zout trekken.
:)

Sharur
12 juni 2004, 17:23
Mja, Nietsche wordt al gauw verkeerd geinterpreteerd. Uw geeft dus duidelijk weer dat ge de anglo-saxische interpretatie steunt, die dus wel degelijk verkeerd is wat Jaap Hagen zeer mooi uiteenzet in één van zijn meest recente uitgaves.

Zoals je zelf zegt en ook Nietzsche gezegd heeft, de waarheid ligt in de interpretatie van een gebeurtenis/idee. Waarheid is een gebeurtenis, en enkel door ervaring kan de werkelijkheid van een waarheid geverifierd worden.
In je post staan er talrijke contradicties en onmogelijkheden, maar ook veel waarheden volgens mijn visie op deze zaken. De verouderde morele ideëen omtrend 'goed' en 'slecht' zijn een basis van de hedendaagse ideëen, ideëen variëren per individue en per periode. Een visie op dergelijke zaken is overal verschillend, en dat moet aangemoedigd worden, men kan echter niet zomaar zijn eigen moreel verzinnen zonder rekening te houden met te samenleving. Eerst moet iedereen een volledig begrip hebben van de samenleving en deze respecteren, ik zeg nergens dat je moet je eigen ideëen overdragen aan deze van de samenleving, of dat je jezelf aan de samenleving moet onderwerpen. Maar om volgens je eigen moraal te leven moet je het moraal van de samenleving ondervinden, er volledig inzicht in hebben en dit overstijgen.

Als je macht ruim genoeg interpreteerd kan je uiteindelijk alle primitieve gevoelens onder macht klasseren, waar jij in de fout gaat is een te ruime intepretatie, liefde en haat kan je niet klasseren onder macht aangezien deze primitieve emoties zijn, net als de drang naar macht. Er is, net tussen liefde en haat, een zeer dunne lijn te trekken tussen alle primitieve emoties en elke mens streeft naar het volledig vervullen en onder controle hebben van deze primitieve emoties, enkel wanneer je toegeeft dat er primitieve emoties een chaos zijn en je erbij neerlegt met volle overtuiging dat je dit nooit onder controle kan krijgen zal de mens zijn doel bereiken. Ik maak hier echter dezelfde fouten als jij maaktte, je kan je niet vrijwillig en met volle overtuiging neerleggen bij zo'n zaken. Dit kan enkel door ervaring.

Eenmaal deze primitieve emoties onder controle zijn zal jij de machtigste man zijn in je eigen wereld, nu moet je een eigen wereld niet interpreteren als een andere dimensie maar in een wereld die je volledig zelf onder controle hebt maar zich nog steeds afspeelt in de wereld waar iedereen leeft, in deze wereld is er geen meerwaardigheid aangezien er enkel een zicht bestaat van persoon tot persoon en diep vanbinnen is iedereen meerwaardig ten opzichte van een ander. Religie en andere ideologiën hebben zeer veel nut voor mensen die een ander doel hebben in hun leven, zij hebben het streven naar een volledige zelfkennis en zelfcontrole opgegeven en overgeleverd aan een in hen ogen hoger 'iets'. Het leven van anderen zijn nooit verwaarloosbaar in de echte betekenis van dit woord, daar in je eigen wereld iedereen een rol speelt en een waarde heeft, wat wel waar is is dat in ieders leven dit een verschillende rol is welke bij de ene meer belang heeft dan de andere. Iedere visie van iedere persoon wordt gecontroleerd door egoïsme, maar dit wil niet zeggen dat anderen geen rol of betekenis hebben in deze persoon zijn/haar leven.

Indien iemand 'NEEN' zou zeggen tegen deze democratische waarden zonder deze te respecteren zou men in een wereld terechtkomen zonder structuur, waarin men meer verloren loopt en welke uiteindelijk tot zelf-destructie leidt. Een constante liefde of geluk hebben heeft inderdaad hetzelfde resultaat, daarom dat men een controle moet beoefenen op deze emoties, een controle leidt tot variatie gezien het moment waar de persoon zich in bevindt. Religie is een manier voor de zwakkeren om voor zichzelf een houvast te creëeren, pas wanneer religie misbruikt wordt door personen die via religie een volledige controle over emoties willen krijgen is dit gevaarlijk, religie is enkel bedoeld voor mensen die deze controle willen overlaten aan een hoger 'iets', jammer genoeg zijn dit soort personen zeer zeldzaam. De christenen zoals deze nu gekend zijn (de kerk) moet inderdaad vervolgd worden en verdwijnen uit de wereld, maar er moet een vrije keuze zijn van religie, en deze mag nooit verdwijnen. Als er geen religie zou zijn zouden velen niets hebben om zich aan over te geven behalve zichzelf, en sommige personen zijn nu eenmaal niet voorbestemd om de weg te zoeken naar volledige zelfcontrole.
Naasten-liefde en non-discriminatie zijn dus geen christelijke waarden, maar waarden die men moet overstijgen zonder het respect hiervoor te verliezen, een persoonlijke visie mag enkel beïnvloed worden door persoonlijke gedachten en veroordeling, een veroordeling van buitenaf mag geen invloed hebben op je controle maar mag ook niet aanzien worden als een aanval. Hierdoor valt het begrip discriminatie weg zodat deze niet moet verworpen worden. Men kan dus niet gewoon een splitsing in de weg vinden waar men kiest voor het leven als een kuddedier en plots individuele zelfcontrole en persoonlijkheid bereiken, hiervoor moet men eerst en vooral de weg van het gemeenschappelijk denken en beoordelen ondervinden en respecteren, voordat men het kan overstijgen.

Normen zijn grenzen opgelegd door mensen die geen volledige zelfcontrole hebben, zie het als een fundering van een huis. Mensen die leven volgens normen hebben een sterke fundering, maar deze is echter open voor aanvallen van buitenaf waardoor het huis vernietigd kan worden. Mensen met volledige zelfcontrole hebben een stevig huis dat men overal kan neerplaatsen en standvastig blijft, een aanval van buitenaf verdwijnt in het niets. Zoals ik reeds heb aangehaald is een eigen visie en persoonlijkheid onder controle door het ego, alle gebeurtenissen veroorzaakt door deze persoon zijn in het belang van het ego, inderdaad ook liefdadigheid. Angst is echter een alarmbel in de eigen wereld, wanneer deze instabiliteiten vertoond zal er angst optreden om het individue te waarschuwen. Het ego zal enkel een zelf-destructie ondergaan wanneer men zich onderwerpt aan deze angst en hierbij dus ook geen angst meer ondervind. Men kan dus een standvastige controle hebben over zichzelf waarvoor hij nauwelijks angst ondervind, maar eenmaal deze angst aanwezig is moet er gereageerd worden en niet aan onderworpen worden.

QplQyer
12 juni 2004, 17:25
Je begrijpt inderdaad wat ik zeg, maar ik zeg niet dat ik de leeuw zou zijn.
Iedereen zou er één kunnen zijn, maar je kan een leeuw zijn op allerhande niveaus, want zoals ik al zei, in één gemeenschap zijn er meerdere tronen. Niet alleen die van de Opper-Keizer om het zo maar uit te drukken.

Lijkt me ongezond, aangezien iedereen onderworpen is aan de wil van die ene leeuw die op het hoogste schavot zit, dan verkies ik liever om zelf vrij te zijn en aan iedereen die vrijheid te geven, vrijheid stimuleert creativiteit, als we iedereen de vrijheid geven, is er bijgevolg meer creativiteit.

Logichristus
12 juni 2004, 17:25
Alg ij wilt leven in een maatschappij waar de recht van de sterkste geldt, ga uw lang. Ik denk niet dat ge het lang zout trekken.
:)

Ik zeg niet dat iedereen een "Leeuw" moet worden. Ik schrijf dan ook enkel voor degene die me kunnen begrijpen en 100% beseffen wat ik zeg.

Sharur
12 juni 2004, 17:25
daarom dat mijn basis-regel van filosofie zijn eigen uitwijst :

lees geen andere visies , of ge zijt de uwe kwijt :niceone:
een eigen visie kan geen constante zijn, zelf nietzsche kon overtuigd worden

het correcte is :
lees geen andere visies als je geen vertrouwen hebt in je eigen visie

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:27
Ik zeg niet dat iedereen een "Leeuw" moet worden. Ik schrijf dan ook enkel voor degene die me kunnen begrijpen en 100% beseffen wat ik zeg.

U wilt dus de aap aanspreken? Want ge weet dat een mede-leeuw alleen maar gaat komen pissen op uw terein.

Dat vervaagt eigenlijk ook alleen maar uw theorie over leeuw & aap , als ge in diersoorten wilt blijven gaan zou ik beginnen met leeuwen , apen , varkens slangen en honden.

NaGa^
12 juni 2004, 17:28
Logichristus, de leeuw die jij in je eerste post idealiseerd zou snel gekooid worden. Macht is geen kwestie van de regels te veranderen, macht is de regels aanwenden naar je goeddunken.

Een maatschappij is gebaseerd op de conventie die jij zo veracht. Een maatschappij, of samenleving, bestaat niet zonder zonder een fundament van waarden. De meeste waarden zijn een dynamisch gegeven, die door een beweging van drukkingsgroepen (en niet door een individu) kunnen gewijzigd worden.

Zij die individueel waarden willen opleggen -de "leeuwen"- worden, zodra zij aan de hoeksteenwaarden raken, opzij geschoven door de groep die gebonden is door een gemeenschappelijk iets, de conventionele bodem. Neem bijv het individu dat wil raken aan 'het recht op leven': moord is de daad waaraan onze maatschappij de grootste sanctie heeft verbonden omdat het recht op leven een conventionele waarde is. Dutroux is ook een leeuw, hij wou zijn eigen waarde opleggen, die de seksuele integriteit van minderjarigen als waarde opzijschoof...

Als je veranderingen teweeg wil brengen, wees dan de slang die Eva van de appel deed bijten.

guy666
12 juni 2004, 17:28
Inburgering in een maatschappij die conventionele normen hanteert.
Dat we terug zullen keren tot een wereld zoals die nu bestaat, kan heel goed zijn, maar ik ben er dan ook van overtuigd dat we na een dergelijk systeem zullen terugkeren naar wat ik omschreef.

ik denk het niet, mensen zullen in de eerste instantie nooit zo'n systeem aanvaarden.

Unholy_2.0
12 juni 2004, 17:30
een eigen visie kan geen constante zijn, zelf nietzsche kon overtuigd worden

het correcte is :
lees geen andere visies als je geen vertrouwen hebt in je eigen visie

n/o

maar zoek de ongeloofelijk ironie in uw bericht. Waar gij op voorstuwt is een gedachten-spinsel, maar verder bevat het geen enkele waarheid.

Logichristus
12 juni 2004, 17:32
Zoals je zelf zegt en ook Nietzsche gezegd heeft, de waarheid ligt in de interpretatie van een gebeurtenis/idee. Waarheid is een gebeurtenis, en enkel door ervaring kan de werkelijkheid van een waarheid geverifierd worden.
In je post staan er talrijke contradicties en onmogelijkheden, maar ook veel waarheden volgens mijn visie op deze zaken. De verouderde morele ideëen omtrend 'goed' en 'slecht' zijn een basis van de hedendaagse ideëen, ideëen variëren per individue en per periode. Een visie op dergelijke zaken is overal verschillend, en dat moet aangemoedigd worden, men kan echter niet zomaar zijn eigen moreel verzinnen zonder rekening te houden met te samenleving. Eerst moet iedereen een volledig begrip hebben van de samenleving en deze respecteren, ik zeg nergens dat je moet je eigen ideëen overdragen aan deze van de samenleving, of dat je jezelf aan de samenleving moet onderwerpen. Maar om volgens je eigen moraal te leven moet je het moraal van de samenleving ondervinden, er volledig inzicht in hebben en dit overstijgen.

Als je macht ruim genoeg interpreteerd kan je uiteindelijk alle primitieve gevoelens onder macht klasseren, waar jij in de fout gaat is een te ruime intepretatie, liefde en haat kan je niet klasseren onder macht aangezien deze primitieve emoties zijn, net als de drang naar macht. Er is, net tussen liefde en haat, een zeer dunne lijn te trekken tussen alle primitieve emoties en elke mens streeft naar het volledig vervullen en onder controle hebben van deze primitieve emoties, enkel wanneer je toegeeft dat er primitieve emoties een chaos zijn en je erbij neerlegt met volle overtuiging dat je dit nooit onder controle kan krijgen zal de mens zijn doel bereiken. Ik maak hier echter dezelfde fouten als jij maaktte, je kan je niet vrijwillig en met volle overtuiging neerleggen bij zo'n zaken. Dit kan enkel door ervaring.

Eenmaal deze primitieve emoties onder controle zijn zal jij de machtigste man zijn in je eigen wereld, nu moet je een eigen wereld niet interpreteren als een andere dimensie maar in een wereld die je volledig zelf onder controle hebt maar zich nog steeds afspeelt in de wereld waar iedereen leeft, in deze wereld is er geen meerwaardigheid aangezien er enkel een zicht bestaat van persoon tot persoon en diep vanbinnen is iedereen meerwaardig ten opzichte van een ander. Religie en andere ideologiën hebben zeer veel nut voor mensen die een ander doel hebben in hun leven, zij hebben het streven naar een volledige zelfkennis en zelfcontrole opgegeven en overgeleverd aan een in hen ogen hoger 'iets'. Het leven van anderen zijn nooit verwaarloosbaar in de echte betekenis van dit woord, daar in je eigen wereld iedereen een rol speelt en een waarde heeft, wat wel waar is is dat in ieders leven dit een verschillende rol is welke bij de ene meer belang heeft dan de andere. Iedere visie van iedere persoon wordt gecontroleerd door egoïsme, maar dit wil niet zeggen dat anderen geen rol of betekenis hebben in deze persoon zijn/haar leven.

Indien iemand 'NEEN' zou zeggen tegen deze democratische waarden zonder deze te respecteren zou men in een wereld terechtkomen zonder structuur, waarin men meer verloren loopt en welke uiteindelijk tot zelf-destructie leidt. Een constante liefde of geluk hebben heeft inderdaad hetzelfde resultaat, daarom dat men een controle moet beoefenen op deze emoties, een controle leidt tot variatie gezien het moment waar de persoon zich in bevindt. Religie is een manier voor de zwakkeren om voor zichzelf een houvast te creëeren, pas wanneer religie misbruikt wordt door personen die via religie een volledige controle over emoties willen krijgen is dit gevaarlijk, religie is enkel bedoeld voor mensen die deze controle willen overlaten aan een hoger 'iets', jammer genoeg zijn dit soort personen zeer zeldzaam. De christenen zoals deze nu gekend zijn (de kerk) moet inderdaad vervolgd worden en verdwijnen uit de wereld, maar er moet een vrije keuze zijn van religie, en deze mag nooit verdwijnen. Als er geen religie zou zijn zouden velen niets hebben om zich aan over te geven behalve zichzelf, en sommige personen zijn nu eenmaal niet voorbestemd om de weg te zoeken naar volledige zelfcontrole.
Naasten-liefde en non-discriminatie zijn dus geen christelijke waarden, maar waarden die men moet overstijgen zonder het respect hiervoor te verliezen, een persoonlijke visie mag enkel beïnvloed worden door persoonlijke gedachten en veroordeling, een veroordeling van buitenaf mag geen invloed hebben op je controle maar mag ook niet aanzien worden als een aanval. Hierdoor valt het begrip discriminatie weg zodat deze niet moet verworpen worden. Men kan dus niet gewoon een splitsing in de weg vinden waar men kiest voor het leven als een kuddedier en plots individuele zelfcontrole en persoonlijkheid bereiken, hiervoor moet men eerst en vooral de weg van het gemeenschappelijk denken en beoordelen ondervinden en respecteren, voordat men het kan overstijgen.

Normen zijn grenzen opgelegd door mensen die geen volledige zelfcontrole hebben, zie het als een fundering van een huis. Mensen die leven volgens normen hebben een sterke fundering, maar deze is echter open voor aanvallen van buitenaf waardoor het huis vernietigd kan worden. Mensen met volledige zelfcontrole hebben een stevig huis dat men overal kan neerplaatsen en standvastig blijft, een aanval van buitenaf verdwijnt in het niets. Zoals ik reeds heb aangehaald is een eigen visie en persoonlijkheid onder controle door het ego, alle gebeurtenissen veroorzaakt door deze persoon zijn in het belang van het ego, inderdaad ook liefdadigheid. Angst is echter een alarmbel in de eigen wereld, wanneer deze instabiliteiten vertoond zal er angst optreden om het individue te waarschuwen. Het ego zal enkel een zelf-destructie ondergaan wanneer men zich onderwerpt aan deze angst en hierbij dus ook geen angst meer ondervind. Men kan dus een standvastige controle hebben over zichzelf waarvoor hij nauwelijks angst ondervind, maar eenmaal deze angst aanwezig is moet er gereageerd worden en niet aan onderworpen worden.

Je bevestigt enkel datgene wat ik zeg.

Sharur
12 juni 2004, 17:33
n/o

maar zoek de ongeloofelijk ironie in uw bericht. Waar gij op voorstuwt is een gedachten-spinsel, maar verder bevat het geen enkele waarheid.
een waarheid ligt in de gedachte van de persoon zelf, wat voor u geen waarheid bevat is voor mij de volledige waarheid, mijn post is niet bedoeld om uw visie aan te vallen, enkel om mijn visie openbaar te maken
ik zie dus uw post dus ook niet als een aanval op mijn ideëen

Sharur
12 juni 2004, 17:37
Je bevestigt enkel datgene wat ik zeg.
Neen, ik ga in bepaalde zaken waar ik mee overeenkwam die jij gezegd hebt dieper in, andere zaken heb ik echter volledig tegengesproken of er enkele wendingen aangegeven hoedat het volgens mij werkt. Als dit echter een politieke discussie was zou mijn post kunnen geklasseerd worden onder het verdedigen en bevestigen van uw visie aangezien men in de politiek geen volledige visies kan uitbrengen omdat men probeert stemmen te winnen en te overtuigen, bij het overtuigen van mensen moet men echter bepaalde opofferingen doen. Ik probeer echter niemand te overtuigen met mijn post aangezien ik niet bereid ben opofferingen te maken, ik postte dit enkel voor mijn eigen belang. Ikzelf heb bijlange nog geen volledige zelfcontrole bereikt, en dit zal nog lang duren. Mijn visie posten is enkel een stap op deze weg.

*edit* enkele grammaticale correcties :P

Logichristus
12 juni 2004, 17:41
Neen, ik ga in bepaalde zaken waar ik mee overeenkwam die jij gezegd hebt dieper in, andere zaken heb ik echter volledig tegengesproken of er enkele wendingen aangegeven hoedat het volgens mij werkt. Als dit echter een politieke discussie was zou mijn post kunnen geklasseerd worden onder het verdedigen en bevestigen van uw visie aangezien men in de politiek geen volledige visies kan uitbrengen omdat men probeert stemmen te winnen en te overtuigen, ik probeer echter niemand te overtuigen met mijn post, ik postte dit enkel voor mijn eigen belang, ik heb bijlange nog geen volledige zelfcontrole bereikt, en dit zal nog lang duren. Mijn visie posten is enkel een stap op deze weg.

In de mate dat ik uw post las, heb je misschien wel wat 'wendingen' gegeven, maar zeker niet tegengesproken. Anders had ik deze tegenspraken er al snel uitgenomen en getracht te weerleggen.

NaGa^
12 juni 2004, 17:47
Ik wacht op een antwoord, want mijn post ging wel degelijk in tegen de jouwe Logichristus.

Sharur
12 juni 2004, 17:47
In de mate dat ik uw post las, heb je misschien wel wat 'wendingen' gegeven, maar zeker niet tegengesproken. Anders had ik deze tegenspraken er al snel uitgenomen en getracht te weerleggen.
Misschien had jij dezelfde ideëen in gedachte maar heb je ze gewoon verwoord op een manier waarop je idee gedeeltelijke verloren ging bij het overbrengen naar iemand anders.

Enkele themas die ik duidelijk heb tegengesproken :
- Verwerpen van morelen
- Belang van en zicht op macht in een/de wereld
- Het verwerpen van waarden
- Religie
- ..

Dus misschien zal je, indien je mijn visie wil begrijpen, je mate van mijn post te lezen iets moeten aanpassen.

*edit* Het voornaamste dat ik tegensprak buiten de dingen die ik heb opgenoemd is de manier waarop men moet bereiken wat jij zegt.

Preske
12 juni 2004, 17:53
...

klein offtopic vraagje. (en niet om te bekritiseren ofzo, want het is altijd wel eens interresant om lezen) Maar zijt ge altijd zo filosofisch? :)

Logichristus
12 juni 2004, 17:57
Misschien had jij dezelfde ideëen in gedachte maar heb je ze gewoon verwoord op een manier waarop je idee gedeeltelijke verloren ging bij het overbrengen naar iemand anders.

Enkele themas die ik duidelijk heb tegengesproken :
- Verwerpen van morelen
- Belang van en zicht op macht in een/de wereld
- Het verwerpen van waarden
- Religie
- ..

Dus misschien zal je, indien je mijn visie wil begrijpen, je mate van mijn post te lezen iets moeten aanpassen.

Nee nee, ik bedoelde niet "volledige" verwerpen van moreel en normen. Macht had ik trouwens ook niet bedoelt als controle over primaire behoeften.

Het enigste twistpunt dat er misschien kan bestaan is over het effect dat Religie heeft in uw of mijn ogen. In mijn ogen creëert Religie vanaf het moment dat deze wordt aanvaardt een zeer diepe punt onder een persoon en wanneer deze persoon plots deze Religie loslaat, dan zal hij zeer diep vallen.
Steeds harder grijpen mensen zich vast aan Religie en steeds dieper zal dus ook de put zijn. In de toekomst zullen de gelovigen steeds op meer momenten twijfelen aan hun geloof en dus bij momenten loslaten, wat leidt tot extreme vormen van nihilisme. (Zelfmoord en anderen erin meesleuren...).

Misschien ben ik zo'n persoon die jij omschrijft als "iemand die eerste al de heersende normen en waarden begreep, maar uiteindelijk is overstegen." Dit is toch in ieder geval de visie die ik heb. Ook het controleren van bepaalde gevoelens omwille van bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb ik onder de knie gekregen. Maar lees even wat ik zeg over "de Leeuw" en kijk of je het goed hebt geinterpreteerd.

Ik schrijf enkel voor een paar mensen, die Leeuw kunnen worden. De rest mag/moet Aap blijven.

Logichristus
12 juni 2004, 18:01
Logichristus, de leeuw die jij in je eerste post idealiseerd zou snel gekooid worden. Macht is geen kwestie van de regels te veranderen, macht is de regels aanwenden naar je goeddunken.

Een maatschappij is gebaseerd op de conventie die jij zo veracht. Een maatschappij, of samenleving, bestaat niet zonder zonder een fundament van waarden. De meeste waarden zijn een dynamisch gegeven, die door een beweging van drukkingsgroepen (en niet door een individu) kunnen gewijzigd worden.

Zij die individueel waarden willen opleggen -de "leeuwen"- worden, zodra zij aan de hoeksteenwaarden raken, opzij geschoven door de groep die gebonden is door een gemeenschappelijk iets, de conventionele bodem. Neem bijv het individu dat wil raken aan 'het recht op leven': moord is de daad waaraan onze maatschappij de grootste sanctie heeft verbonden omdat het recht op leven een conventionele waarde is. Dutroux is ook een leeuw, hij wou zijn eigen waarde opleggen, die de seksuele integriteit van minderjarigen als waarde opzijschoof...

Als je veranderingen teweeg wil brengen, wees dan de slang die Eva van de appel deed bijten.

Hier heb je wel een punt, maar zoals Sharur dus zei en wat ik dus blijkbaar niet duidelijk genoeg had toegelicht was dat je dus eerst de normen moet hanteren om aan de troon te geraken.

Net zoals de Aap zal de Leeuw moeten klimmen, er is namelijk geen 2e ladder. Moest er wel een 2e ladder zijn, dan zou deze ook al snel volzitten met Apen.
Als je begrijpt wat ik bedoel, dus in dat opzicht heb je gelijk ... Slang was misschien een beter woord (alleen niet zo'n explosief woord :p )

Fredo
12 juni 2004, 18:23
Voor Nietzsche zijn alle vormen van positieve macht (d.w.z. niet-negatieve macht maar macht over iets of iemand buiten zichzelf, macht in de gewone zin van het woord) lege luchtverschijnselen, die omwille van zichzelf, van de lust zelf dus, worden nagestreefd, en bijgevolg zwak-nihilistische vormen van machtsstreven. Macht over de ander is slechts 1 vorm, en bovendien een lage en te gemakkelijke vorm van macht. Alleen de zwakke, die lust zoekt, kan daarin geïnteresseerd zijn. Alleen de zwakke wil-tot-macht streeft macht in deze gewone zin van het woord na en verwacht lustgevoel ervan.

*uit: R. Duhamel, Kerngedachten van F. Nietzsche.

Altijd hetzelfde liedje als men over Nietzsche praat, 'macht' wordt altijd verkeerd geïnterpreteerd.

Sharur
12 juni 2004, 18:25
Nee nee, ik bedoelde niet "volledige" verwerpen van moreel en normen. Macht had ik trouwens ook niet bedoelt als controle over primaire behoeften.

Het enigste twistpunt dat er misschien kan bestaan is over het effect dat Religie heeft in uw of mijn ogen. In mijn ogen creëert Religie vanaf het moment dat deze wordt aanvaardt een zeer diepe punt onder een persoon en wanneer deze persoon plots deze Religie loslaat, dan zal hij zeer diep vallen.
Steeds harder grijpen mensen zich vast aan Religie en steeds dieper zal dus ook de put zijn. In de toekomst zullen de gelovigen steeds op meer momenten twijfelen aan hun geloof en dus bij momenten loslaten, wat leidt tot extreme vormen van nihilisme. (Zelfmoord en anderen erin meesleuren...).

Misschien ben ik zo'n persoon die jij omschrijft als "iemand die eerste al de heersende normen en waarden begreep, maar uiteindelijk is overstegen." Dit is toch in ieder geval de visie die ik heb. Ook het controleren van bepaalde gevoelens omwille van bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb ik onder de knie gekregen. Maar lees even wat ik zeg over "de Leeuw" en kijk of je het goed hebt geinterpreteerd.

Ik schrijf enkel voor een paar mensen, die Leeuw kunnen worden. De rest mag/moet Aap blijven.
Daarom ook dat ik zeg dat enkel mensen die bereidt zijn zich volledig over te geven aan een hoger 'iets' de stap naar religie mogen nemen, anders zal inderdaad gebeuren wat jij zonet beschreef. Het probleem is echter de kerk, welke mensen dwingt deze stap te ondernemen.

Uiteindelijk wat jij hier doet is echter mensen die deze normen en waarden niet begrijpen proberen te trekken naar uw visie op deze zaken, men kan geen "taxi" nemen op dit soort weg, dit kan enkel door eigen ervaringen worden bereikt. Deze thread zal misschien een ervaring rijker zijn voor enkelen, maar het is gewoon op de verkeerde manier, men kan/mag geen voorgekauwd zicht krijgen van de eindbestemming omdat deze voor ieder persoon er anders uitziet, enkel diegenen waarvan hun wereld lijkt op deze van jou zullen kunnen worden overtuigd of uw visie delen. Ik heb niets tegengesproken over het stuk van 'de Leeuw' aangezien je daar volledig gelijk hebt, alhoewel ik niet vindt dat je zoiets kan metaforiseren.

Dus eigenlijk, de mensen die (met uw woorden) 'Leeuw' kunnen worden hebben enkel als hulp aan deze thread dat ze een ervaring rijker zijn (ik ben allesinds een ervaring rijker), de kans dat ze echter de eindbestemming halen, of precies dezelfde visie zullen krijgen als jij is zeer miniem. In mijn ogen zijn er momenteel geen 'Leeuwen' in vorming of 'Apen' in vorming, iedereen bewandeld een alternatieve weg maar met hetzelfde eindpunt, de vraag is enkel wanneer iemand de eindbestemming bereikt. Jij klasseert gewoon de mensen die volgens uw zicht verder staan op deze weg dan de rest als 'Leeuwen' en de anderen als 'Apen'.

:offtopic:
The server is too busy at the moment. Please try again later.
*grmbl*

Logichristus
12 juni 2004, 18:26
Voor Nietzsche zijn alle vormen van positieve macht (d.w.z. niet-negatieve macht maar macht over iets of iemand buiten zichzelf, macht in de gewone zin van het woord) lege luchtverschijnselen, die omwille van zichzelf, van de lust zelf dus, worden nagestreefd, en bijgevolg zwak-nihilistische vormen van machtsstreven. Macht over de ander is slechts 1 vorm, en bovendien een lage en te gemakkelijke vorm van macht. Alleen de zwakke, die lust zoekt, kan daarin geïnteresseerd zijn. Alleen de zwakke wil-tot-macht streeft macht in deze gewone zin van het woord na en verwacht lustgevoel ervan.

*uit: R. Duhamel, Kerngedachten van F. Nietzsche.

Altijd hetzelfde liedje als men over Nietzsche praat, 'macht' wordt altijd verkeerd geïnterpreteerd.

Inderdaad, Duhamel heeft Nietsche verkeerd geinterpreteerd :p
Trouwens moest je echt actief gelezen hebben wat ik zei, dan zou je ook nergens zien staan dat ik macht enkel en alleen omschrijf als je wil kunnen opleggen aan anderen (de ruimere interpretatie)

NaGa^
12 juni 2004, 18:33
Ik vraag me trouwens af welke praxis je voor ogen staat. Wat is jouw interpretatie van "Leeuw zijn"? Het misbruik van anderen (Apen)? Elkeen zoekt zijn geluk, maar de intrieste vaststelling dat dit geluk zo vaak op de rug van anderen moet gerealiseerd worden dringt zich op.

Ik hecht meer belang aan societas dan aan ego...

pit24
12 juni 2004, 18:38
De definitie van dat begrip is niet zo extreem ruim als je denkt hoor, vrijheid is gewoon het recht te doen wat je wil, en de grenzen die er zijn zijn heel simpel: niets doen met een ander wat hij niet wil dat gebeurt met hem.

In elk geval moet deze maatschappij dringend de individuele vrijheid terug in ere herstellen.


nee, dat geloof ik niet, je kan nooit volledige vrijheid berijken door rekening te houden met anderen

en het is niet omdat jij het niet erg zou vinden dat iemand anders dat niet doet

ps. ik ben over het algemeen redelijk anarchistisch, maar je kan het simpelweg nooit helemaal zijn

dat deze maatschapij duidelijker wat meer op het individuele vrijheid moet gericht worden vind ik ook trouwens

----

@ unholy zelfs als media de belangrijkste der machten is (wat ik nog steeds betwijfel) is het nog steeds niet zo dat je de macht heb door deze te controleren, en zo tot volledige vrijheid te komen

en profeten, muurschilderingen of wat dan ook, komen uit maatschapijen
die niet zijn opgebouwd zoals de onze (met 4machtensysteem @ the moment)

dus kan je ze ook niet als media beschouwen (je kan ten hoogste profeten een medium van god noemen :crazy: )

NaGa^
12 juni 2004, 18:43
Ik lees trouwens net je response op de Marx post Logichristus. 'Conventionele waarden' zijn duidelijk je stokpaardje.

Conventie ofte overeenkomst is de kracht van de mens. Als je het niet eens bent met de conservatieve moraal, noem het dan conservatief, niet conventioneel. Tolerantie is de conventionele waarde van deze tijd, omdat het moeilijk is het eens te worden over iets anders.

Onze maatschappij is meer op individuele vrijheid gericht dan eender welke in de geschiedenis. Geef mij alstublieft een voorbeeld uit de praktijk dat dit tegenspreekt.

QplQyer
12 juni 2004, 18:50
nee, dat geloof ik niet, je kan nooit volledige vrijheid berijken door rekening te houden met anderen

en het is niet omdat jij het niet erg zou vinden dat iemand anders dat niet doet

ps. ik ben over het algemeen redelijk anarchistisch, maar je kan het simpelweg nooit helemaal zijn

dat deze maatschapij duidelijker wat meer op het individuele vrijheid moet gericht worden vind ik ook trouwens


Geen volledige vrijheid neen, wel de maximale vrijheid die mogelijk is zonder de integriteit van het systeem aan te tasten (waarmee ik bedoel: zonder dat het systeem ten val komt en terug naar het oude gaat).
En waarom zou iemand het erg vinden dat hij vrij is?
Vrijheid is het hoogste goed, maar zo weinigen beseffen dit, zo vrij mogelijk leven is belangrijk, want dat verrijkt de kwaliteit van het leven, dat onherroepelijk eindigt met de dood.

warchicken
12 juni 2004, 18:50
hoe kunt ge er toch op komen

QplQyer
12 juni 2004, 18:51
Onze maatschappij is meer op individuele vrijheid gericht dan eender welke in de geschiedenis. Geef mij alstublieft een voorbeeld uit de praktijk dat dit tegenspreekt.

drugswet.

pit24
12 juni 2004, 18:54
Geen volledige vrijheid neen, wel de maximale vrijheid die mogelijk is zonder de integriteit van het systeem aan te tasten (waarmee ik bedoel: zonder dat het systeem ten val komt en terug naar het oude gaat).
En waarom zou iemand het erg vinden dat hij vrij is?
Vrijheid is het hoogste goed, maar zo weinigen beseffen dit, zo vrij mogelijk leven is belangrijk, want dat verrijkt de kwaliteit van het leven, dat onherroepelijk eindigt met de dood.

van dat eerste zijn we dus eens
dat een volledige maatschapij geen volledige vrijheid kan hanteren (wel voor enkele personen, die er nu zijn, en die een bijna-volledige vrijheid hebben)

dat 2de, ik probeer zo vrij mogelijk te leven (ook al gaat dat natuurlijk ni op 15 ) en zal dat later ook proberen

maar veel mensen kunnen ni in vrijheid leven, omdat ze te zwak zijn (intiligentie, fysiek, gehandicapt,...)

lang leve vrijheid!

NaGa^
12 juni 2004, 19:06
drugswet.

Oh ja, de mensen die drugs gebruiken hebben veel last van die wet...

Deus ex Machina
12 juni 2004, 19:06
van dat eerste zijn we dus eens
dat een volledige maatschapij geen volledige vrijheid kan hanteren (wel voor enkele personen, die er nu zijn, en die een bijna-volledige vrijheid hebben)

dat 2de, ik probeer zo vrij mogelijk te leven (ook al gaat dat natuurlijk ni op 15 ) en zal dat later ook proberen

maar veel mensen kunnen ni in vrijheid leven, omdat ze te zwak zijn (intiligentie, fysiek, gehandicapt,...)

lang leve vrijheid!


vrijheid bestaat in het leren kennen en aanvaarden van de aandoeningen, enkel zo kunnen we inzicht krijgen in het leven en de ware vrijheid.

het bescheiden humanisme van Spinoza.

guy666
12 juni 2004, 19:24
Probeer zo weinig mogelijk te verlangen, dan ben je pas een vrij mens.

QplQyer
12 juni 2004, 19:35
Oh ja, de mensen die drugs gebruiken hebben veel last van die wet...

Toch wel, als men opgepakt wordt voor het bezit of gebruik ervan, het idee omtrent die wet is totaal verkeerd en druist totaal in tegen elke vrijheid die een mens bezit.

Hmgrwngd
12 juni 2004, 19:41
Toch wel, als men opgepakt wordt voor het bezit of gebruik ervan, het idee omtrent die wet is totaal verkeerd en druist totaal in tegen elke vrijheid die een mens bezit.

Om nog maar te zwijgen van de sociologische interacties; als iedereen druggebruikers als crimineel uitschot ziet; zal hij die waarden ook interioriseren, denkende dat hij uitschot is.

De hele drugswet is immoreel; net omdat roesmiddelen fundamenteel eigen zijn aan de mens.

Verder is ook alle legitimering van de drugswet naast de kwestie; omdat de originele drugswet ( Marihuana Tax Law . 1921 . ) gemaakt werd uit racistische, economische en syndicale redenen.
Gezondheid en algemeen welzijn had er niks mee te maken; en eigenlijk mag men een wet niet verdedigen aan de hand van motieven die er eigenlijk niet waren.

Mede zijn alle problemen met drugs pas begonnen door de illegalisering, drugs werden uit de cultuur getrokken, en in de handen van de georganiseerde misdaad gekomen. Zwaardere middelen, verslavendere effecten, grotere winsten...

Verder is de naleving van de drugswet volkomen onconsequent (alcohol en nicotine mag gebruikt worden), intolerant, inhumaan, straffen die disproportioneel zijn aan het begane "misdrijf" en in wezen in strijd met de noden (fundamentele zoektocht naar roes) van de mens...

Fredo
12 juni 2004, 20:38
Inderdaad, Duhamel heeft Nietsche verkeerd geinterpreteerd :p
Trouwens moest je echt actief gelezen hebben wat ik zei, dan zou je ook nergens zien staan dat ik macht enkel en alleen omschrijf als je wil kunnen opleggen aan anderen (de ruimere interpretatie)


excuseer? Bijna overal heb je het over macht in de gewone zin van het woord. Enkele voorbeelden?...
Dit is de grote fout, dit belemmert hun vrijheid, hun ontwikkeling. De president, de minister, de CEO, de hertog. Hij moet dapper zijn zelfs al trekt dit zijn MACHT in twijfel, hij moet risico’s durven nemen, durven experimenteren met het leven en als hij slaagt in zijn risico te voltooien dan zal hij eens te meer ontwikkeld zijn en de wereld hebben geholpen in zijn ontwikkeling.
...
Niet volledig. Mensen zoals Bush, Verhofstad, Berlusconi.
Het zijn op dit moment allemaal Apen, die ingeboezemd zijn met een angst hun MACHT te verliezen als ze bepaalde dingen zouden doen. Ze moeten Leeuwen worden en hun creativiteit uiting geven, door dingen te doen die de conventionele waarden zouden breken. Ze moeten liefdadigheid doorbreken, ze moeten hun Angst overwinnen en openstaan voor hun ontwikkeling en die van de Wereld.

Ether
12 juni 2004, 20:49
Vandaag filosofie geleerd, en heb nie echt zin om da nu nog te lezen :p

Zal vo morgen zijn, mo et ziet der toch wel interessant uit!

wlibaers
14 juni 2004, 01:02
U wilt dus de aap aanspreken? Want ge weet dat een mede-leeuw alleen maar gaat komen pissen op uw terein.

Dat vervaagt eigenlijk ook alleen maar uw theorie over leeuw & aap , als ge in diersoorten wilt blijven gaan zou ik beginnen met leeuwen , apen , varkens slangen en honden.

Tja, de echte leeuw zou dit hier niet plaatsen maar er gewoon naar handelen. Ik ruik een aap die nood heeft aan wat schouderklopjes voor elders geplunderde ideeën ;)

Logichristus
14 juni 2004, 10:52
Tja, de echte leeuw zou dit hier niet plaatsen maar er gewoon naar handelen. Ik ruik een aap die nood heeft aan wat schouderklopjes voor elders geplunderde ideeën ;)

Neen, ik tracht een mentaliteitsverandering te veroorzaken,
want zoals ik al zei : Leeuwen kan je op alle niveau's hebben.

Zelfs de gewone arbeider kan een Leeuw zijn,
door bijv. voor een partij te stemmen die vreemdelingen uitwijst; een huisvrouw die niks koopt van liefdadigheidsdeur-aan-deurzeulers; jan-met-de-pet die gewoon onverschillig voorbij een bedelaar wandelt...

Ik denk dat ik mezelf wel duidelijk maak :p

Sharur
14 juni 2004, 11:31
der is maar 1 leeuw en das de vlaamse leeuw!

MUSHAMARAMARAMARAMARAMEDO

ps.
:offtopic: nee kheb nie op vlaams blok/cd&v-nva gestemd; alhoewel dak wel op nva zou gestemd hebbe als ze nie met die kalote zoude same gegaan zen