PDA

Volledige versie bekijken : fysica vraag , mechanicaX-Warrior
31 mei 2004, 13:05
effe een vraagje uit een orieteringsproef fysica van juni 2004
Het heeft te maken met Mechanica:

Twee personen duwen met een horizontale kracht tegen een krat . Persoon A oefent een kracht uit naar rechts van 150 N en persoon B een kracht naar links van 350 N ; de krat van 60 kg komt echter niet in beweging omwille van de wrijvingskracht . Als echter alleen persoon A duwt ( met een kracht van 150 N ) dan is de resulterende kracht op de krat in horizontale richting :

a. 0 N
b. 50 N
c. 150 N
d. 250 N

dea
31 mei 2004, 13:10
diene kerel duwt volgens mij altijd met een kracht van 150N, maakt niet uit of die beweegt of niet e

dus 150N zou ik zeggen

simpele duif
31 mei 2004, 13:18
150N - de weerstandskracht

duh :ironic:

[Jup]war-ass
31 mei 2004, 13:19
150 ...

guy666
31 mei 2004, 13:22
150N omdat het hier louter om kracht gaat en geen arbeid (bewegend voorwerp)

X-Warrior
31 mei 2004, 13:27
mijn redenering:

Kennelijk is 350-150=200 N niet voldoende om het krat in beweging te krijgen. Omdat A maar 150 N levert kan hij het krat in zijn eentje niet in beweging krijgen. Geen beweging betekent geen versnelling en dus een totale kracht 0 zodat a het juiste antwoord is.

jongtan
31 mei 2004, 13:33
Als ze met 2 duwen is er een kracht die ze tesamen uitoefenen van 200N...
(350-150)
Dus er is meer dan 200N nodig om de krat in beweging te krijgen.

Nu als er mar eenen duwt is er maar 150N kracht op die krat: niet genoeg om hem in beweging te krijgen maw!

Het antwoord is IMO 0 N

WANT: F = m . a
waarin F: resulterende kracht, m: massas en a: versnelling
aangezien er geen versnelling is (krat komt niet in beweging), is er geen resulterende kracht!!

Je kunt het ook zo zien: De persoon duwt 150N maar de wrijving duwt 150N trug: resultaat: 0N

nu kben geen expert op dat vlak maar das mn idee

Racemaniac
31 mei 2004, 13:45
idd, aangezien het voorwerp geen versnelling ondergaat kan er geen resulterende kracht zijn, 0N dus

Qualistor
31 mei 2004, 13:53
idd, aangezien het voorwerp geen versnelling ondergaat kan er geen resulterende kracht zijn, 0N dus


idd .. maar was de vraag zo : hoeveel is de reactie kracht die het krat levert, dan was het 150 N .. want moest er geen reactie kracht zijn van het krat, dan stond het absoluut nie stil é ..

antwoord is dus 0 N ..

grtzzz

guy666
31 mei 2004, 14:12
mijn redenering:

Kennelijk is 350-150=200 N niet voldoende om het krat in beweging te krijgen. Omdat A maar 150 N levert kan hij het krat in zijn eentje niet in beweging krijgen. Geen beweging betekent geen versnelling en dus een totale kracht 0 zodat a het juiste antwoord is.


Beweging heeft hier niets mee te maken. Als gij tegen de muur bij u thuis gaat stoten gaat ge daar een KRACHT op zetten ook al beweegt die muur niet. Wat gij doet is kracht verwarren met ARBEID (W).
De formule F= m.a geldt voor de vrije val, niet voor zulke berekeningen.

And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief. Het antwoord is 150N.

jongtan
31 mei 2004, 14:44
Beweging heeft hier niets mee te maken. Als gij tegen de muur bij u thuis gaat stoten gaat ge daar een KRACHT op zetten ook al beweegt die muur niet. Wat gij doet is kracht verwarren met ARBEID (W).
De formule F= m.a geldt voor de vrije val, niet voor zulke berekeningen.

And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief. Het antwoord is 150N.


F = m . a (tweede wet van Newton) is universeel... Althans toch op vlak waarover we het hebben...
We hebben het hier wel op resulterende kracht eh. En daaronder wordt voorzover ik versta toch duidelijk de SOM van alle meespelende krachten besproken (in dit geval enkel de horizontale).

Je voorbeeld van tegen de muur geldt die formule net zo goed: als de muur geen reactieve normaalkracht zou voortbrengen die juist even groot is, maar tegengesteld, als de kracht waarmee je op de muur slaat dan zou je muur inderdaad een versnelling ondervinden...

Als we het met elkaar eens zijn dat de doos stilstaat (of met een eenparig rechtlijnige beweging beweegt) dan moet de resulterende kracht op het geheel per definitie 0N zijn.

Wat arbeid betreft is dat uiteraard ook 0 => want zolang er geen plaats van verplaatsing is kan je zeker niet spreken van een arbeid.

Knightvision
31 mei 2004, 14:47
Beweging heeft hier niets mee te maken. Als gij tegen de muur bij u thuis gaat stoten gaat ge daar een KRACHT op zetten ook al beweegt die muur niet. Wat gij doet is kracht verwarren met ARBEID (W).
De formule F= m.a geldt voor de vrije val, niet voor zulke berekeningen.

And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief. Het antwoord is 150N.

Het antwoord is nul denk ik omdat ge idd een kracht van 150 N uitoefend maar er is een reaktiekracht die tegengesteld is aan uw aktie kracht(wet v aktie en reaktie)en die is in dit geval even groot dus ook 150 N.Als gij tegen een muur duwt met een bepaalde kracht en die muur beweegt niet dan duwt die eigenlijk terug met een kracht die even groot is waardoor die niet beweegt en de resulterende kracht 0 is.

guy666
31 mei 2004, 14:54
och ja als ge het zo beziet.... zeg ik ook 0 N. Ik was vergeten dat de wrijvingskracht ook in het horizontale vlak (zelfde richting, tegenovergestelde zin) lag.

[Jup]war-ass
31 mei 2004, 14:55
fuck twijfel nu ook
want resulterend
dan betekend het dat Fw er oook bij geteld wordt
dan ist idd 0

deleenheir
31 mei 2004, 17:23
150 in horizontala richting maar de krat geeft een even grote kracht in tegengestelde richting... De resultante daarvan is 0


indien de krat geen weerstand zou hebben (als ge de krat in midair zou gaan duwen dus :p):
60kg * 9.81 = 588.6N (kracht van de krat op de grond)

dan ff pytagorassen:
(588.6)^2 + 150^2 = F(R)^2

F(R)^2=368949.96
F(R)=607.4N en ge kunt dat ook nog den hoek gaan berekenen met cos(alfa)=aanliggende rechoekzijde/schuine zijde

[Jup]war-ass
31 mei 2004, 17:48
allé tof, maar als diene doos gene weerstand heeft
dan gijv erzekerst ook ni :p
dus geefde gene zelf ook gene kracht :)

of hebde gij een raket in u gat zitten?


nuja
laat maar

deleenheir
31 mei 2004, 18:22
met zo'n dingen houden we ons in fys ni bezig... het ga ni om het feit da da een persoon is die duwt... Das maar een verhaaltje om het wat aangenamer leesbaar te maken. Anders zouden ze gewoon zeggen:

Op een lichaam worden 2 krachten uitgeoefend . Een eerste kracht van 150 N en een tweede kracht, met zelfde richting maar tegengestelde zin, van 350N.
And so on ...

Als ge dan zo 5 vragen hebt opgelost geeft ge er wel de brui aan...

PS: die resultante kracht heeft een hoek van -72° 42' 9" ten opzichte van de horizontale kracht... Lol its fun to become a math/fysics teacher :p

olii1507
31 mei 2004, 18:28
zo'n vraag staat ook in men boek van fysica, alé ze lijkt ter toch op :)

BE|Virus
26 januari 2008, 19:12
Ik weet niet in hoeverre dit nog relevant is, maar aangezien niemand hier in staat is geweest om de correcte uitleg te geven neem ik toch het risico:

Het is duidelijk dat het hier om de statische wrijving te doen dus. Allereerst vragen we ons af wat de statische wrijving is:
De statische wrijving is een kracht die in grootte exact gelijk is aan de kracht die zij moet tegenwerken echter wel tegengesteld in zin. Dit kan slechts tot een maximale die te berekenen is als het product van de wrijvingscoëfficiënt(=scalair) met de normaalkracht(=vector). Het is dus duidelijk dat het resultaat een vector zal zijn.

Nu valt uit de eerste situatie af te leiden dat de maximale waarde van de wrijvingskracht boven de 200N ligt. (voorwerp is in evenwicht, hoewel beide krachten niet in grootte gelijk zijn dus 350N - 150N = 200N).

Dus als enkel persoon A duwt met een kracht van 150N ligt dit onder de waarde van de maximale (wrijving zijnde 200N). De beide krachten zijn gelijk in grootte maar tegengesteld in zin dus hun vectoriële som of resultante is gelijk aan de nulvector. er is dus geen resulterende kracht. Het correcte antwoord is 0N

Zo simpel is het.

sjoene
26 januari 2008, 19:24
De grootte van uw wrijvingskracht is evenredig aan uw normaalkracht, het maakt dus niet uit of er naar links of rechts geduwd wordt, de grootte van uw wrijvingskracht zal hier geen invloed van ondervinden. Ge krijgt beweging als ge de wrijvingskracht overwint, deze werkt altijd in de tegenovergestelde richting van de resulterende kracht. Zolang deze niet overwonnen wordt, wordt uw wrijvingskracht gelijk beschouwd aan uw resulterende kracht, aangezien ge anders beweging zout krijgen in de tegenovergestelde richting van uw resulterende kracht.

om een lang verhaal kort te maken, 150N is resulterende kracht, dit is niet genoeg voor beweging (zie eerste geval), dusdoende is uw vrijvingskracht gelijk aan 150N maar tegengesteld gericht, ergo: resulterende kracht = 0N

edit: zoals hierboven dus:p

Hellrabbit
26 januari 2008, 19:26
Bovendien is het "het krat".

Matn
26 januari 2008, 19:28
2de wet van Newton: F = m . a, geen versnelling, dus nettokracht = 0 N.

De kracht uitgeoefend door die ene persoon wordt gecompenseerd door de wrijvingskracht die gelijk en tegengesteld is.

sjoene
26 januari 2008, 19:31
Beweging heeft hier niets mee te maken. Als gij tegen de muur bij u thuis gaat stoten gaat ge daar een KRACHT op zetten ook al beweegt die muur niet. Wat gij doet is kracht verwarren met ARBEID (W).
De formule F= m.a geldt voor de vrije val, niet voor zulke berekeningen.

And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief. Het antwoord is 150N.

F = m.a geldt wel degelijk voor elk voorwerp, F = m.g is voor vrijeval

Hellrabbit
26 januari 2008, 19:35
And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief.

Ge waart er dan toch nooit door hoop ik?

Matn
26 januari 2008, 19:40
Beweging heeft hier niets mee te maken. Als gij tegen de muur bij u thuis gaat stoten gaat ge daar een KRACHT op zetten ook al beweegt die muur niet. Wat gij doet is kracht verwarren met ARBEID (W).
De formule F= m.a geldt voor de vrije val, niet voor zulke berekeningen.

And believe me ik heb genoeg mechanica gezien op de unief. Het antwoord is 150N.

Niet genoeg dan blijkbaar ;)
Nee, de tweede wet van Newton is algemeen toepasbaar en overal toepasbaar. Zowel in de statica als in de dynamica. Moest er een nettokracht zijn, zou het lichaam een versnelling ondervinden.

Inderdaad, hij oefent weldegelijk een kracht uit, maar in jouw voorbeeld zal de muur dan een kracht uitoefenen die even groot en tegengesteld is. ;) En hier vragen ze de resulterende kracht.

deathsythe
26 januari 2008, 19:46
en guy 666 wa hebde gedaan op den unif?

het antwoord is dus wel fukking degelijk 0 N
het object is en blijft in evenwicht, puur mechanisch gezien is de resulterende kracht dan nul.

SpArdA
26 januari 2008, 19:48
en guy 666 wa hebde gedaan op den unif?

het antwoord is dus wel fukking degelijk 0 N
het object is en blijft in evenwicht, puur mechanisch gezien is de resulterende kracht dan nul.

Iemand post #13 gelezen?
Vergissen is menselijk. :)

killgore
26 januari 2008, 19:49
Iemand post #13 gelezen?
Vergissen is menselijk. :)

mja, zeggen dat F=ma niet overal geldt en dan zitten opscheppen met uw mechanica kennis. Kweet toch niet ze :p.

sjoene
26 januari 2008, 19:52
mja, zeggen dat F=ma niet overal geldt en dan zitten opscheppen met uw mechanica kennis. Kweet toch niet ze :p.


idd, die laatste lijn deed het hem:p


maarjah, missen is menselijk, men prof moest toch ook lachen toen ik tijdens men mondeling quantummechanica in de wet van hooke (F = kx) k de constante van planck noemde:p (vuile stress voor mondeling:angry:)

mac-bc
26 januari 2008, 19:56
Als dat ding niet beweegt is de resultante sowieso 0. Als het geen 0 zou zijn zou dit volgens F=m*a betekenen dat dat ding juist wel beweegt.

0 newton dus.

Edit: sorry, tweede pagina niet gezien. Ik zou ook wel graag weten wat guy666 dan juist gedaan heeft en of hij wel geslaagd was :)

Netrem
26 januari 2008, 20:25
bedankt jongens, hier zat ik 4 jaar op te wachten!

deathsythe
26 januari 2008, 22:10
Iemand post #13 gelezen?
Vergissen is menselijk. :)

jah inderdaad ;)
maar je waard pcies nogal overtuigd, aangezien ge kracht en arbeid nog in caps zette,
maar ik kijk niet of elke posts en respectievelijke poster na ;) twas omdat je al gequoted werd ;)

maareuh you didn't answer my question :p

z0ran
26 januari 2008, 23:40
bedankt jongens, hier zat ik 4 jaar op te wachten!

:rofl:

Wid@ker
27 januari 2008, 00:37
Iemand post #13 gelezen?
Vergissen is menselijk. :)

Iedereen kan zich vergissen, maar de stomste eerst. Je moet niet zitten opscheppen over hoeveel mechanica je wel niet gezien hebt als het meer duidelijk is dat je er eigenlijk niets van kent. Als hij denkt dat F = m*a enkel geldt voor vrije val, zal hij toch niet zoveel mechanica gehad hebben, en als dat wel zo was mag ik hopen dat hij er nooit door is geraakt.
En dan moet hij ook achteraf niet afkomen van "Ja, als ge het zo beziet ...". Hij kent (kende) er duidelijk niet veel van, en dan moet hij geen grote mond opzetten en doen of hij eens zal komen vertellen hoe het in elkaar zit. Denk aleer gij doende zijt en zo doende, denk dan nog :)

mac-bc
27 januari 2008, 02:13
mja, zeggen dat F=ma niet overal geldt en dan zitten opscheppen met uw mechanica kennis. Kweet toch niet ze :p.

Hij heeft ook wel een beetje gelijk hé, het geldt namelijk alleen in een inertiaalstelsel... Maar ik betwijfel als hij het daarover zou gehad hebben :D

Sephiroth
27 januari 2008, 03:10
bedankt jongens, hier zat ik 4 jaar op te wachten!

tis waar ook, tis 2008
:unsure:

Matn
27 januari 2008, 10:31
Hij heeft ook wel een beetje gelijk hé, het geldt namelijk alleen in een inertiaalstelsel... Maar ik betwijfel als hij het daarover zou gehad hebben :D

Als je de nodige pseudokrachten in rekening brengt geldt da toch ook in niet-inertiaalselsels? :unsure:

mac-bc
27 januari 2008, 12:01
Als je de nodige pseudokrachten in rekening brengt geldt da toch ook in niet-inertiaalselsels? :unsure:

Ja, die 2de wet van Newton kun je nog redden door pseudokrachten toe te voegen, maar dan zit je niet meer met 'de wet van newton' maar met de 'aangepaste wet van newton'.
Maar de 1ste wet zal sowieso niet meer kloppen vrees ik. En de derde weet ik niet, misschien kun je daar ook een pseudokracht aan toevoegen? Ik heb het alleszins nog nergens tegengekomen.

BE|Virus
28 januari 2008, 17:16
Lol efkes een koe van vier jaar oud uit de gracht gehaald. Discussie vollenbak op gang. /strike.

killgore
28 januari 2008, 17:17
Lol efkes een koe van vier jaar oud uit de gracht gehaald. Discussie vollenbak op gang. /strike.

heh, ik had het zelfs niet gemerkt, grappig :D.

Hellrabbit
28 januari 2008, 21:38
haha, khad het ook nie gezien

:')

sjoene
29 januari 2008, 07:49
mlol, mss heeft dienen enen die cursus mechanica al opnieuw gevolgd:p

Fighting Hobbit
29 januari 2008, 16:26
Als je de nodige pseudokrachten in rekening brengt geldt da toch ook in niet-inertiaalselsels? :unsure:

coriooooooooolis!