PDA

Volledige versie bekijken : Beboet worden voor drone beelden?Sauce
1 augustus 2017, 15:14
Yo!

Ik heb vorige weekend mijn DJI Spark ontvangen!
Fantastisch klein drone'tje. De 180° panoramisch foto functie is zeer tof, foto's komen er wel goed uit voor zo'n camera.

Al vraag ik me af of ik beboet kan worden voor het plaatsen van mijn drone beelden op social media? (Facebook, twitter, instagram)

Ik heb onlangs beelden gemaakt van Atomium, vanuit een park, was niemand in de buurt van park. Ik was zeker 300m van Atomium verwijdert, dus het is niet dat ik "nabije" gelegen appartementen of huizen of tuinen of mensen in detail in mijn beeld had. Het was wel zo dat ik behoorlijker hoger dan de bomen moest vliegen voor Atomium in beeld te krijgen.

Beelden zijn nog niet online...

Tonerider
1 augustus 2017, 16:06
Yo!

Ik heb vorige weekend mijn DJI Spark ontvangen!
Fantastisch klein drone'tje. De 180° panoramisch foto functie is zeer tof, foto's komen er wel goed uit voor zo'n camera.

Al vraag ik me af of ik beboet kan worden voor het plaatsen van mijn drone beelden op social media? (Facebook, twitter, instagram)

Ik heb onlangs beelden gemaakt van Atomium, vanuit een park, was niemand in de buurt van park. Ik was zeker 300m van Atomium verwijdert, dus het is niet dat ik "nabije" gelegen appartementen of huizen of tuinen of mensen in detail in mijn beeld had. Het was wel zo dat ik behoorlijker hoger dan de bomen moest vliegen voor Atomium in beeld te krijgen.

Beelden zijn nog niet online...

Wetgeving in België is streng.
Als hij minder weegt dan 1kg heb je geen certificaat nodig, maar mag je enkel dit doen:


De drone kan enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
De drone is beperkt tot een maximale opstijgmassa van minder dan 1 kg.
De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 10 m boven de grond.
De vlucht mag enkel boven privéterrein plaats vinden. Indien het niet uw eigen privéterrein is, hebt u toestemming nodig van de eigenaar.
De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven.
De piloot moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Wil je buiten je privé terrein dan kom je op klasse 2:


ie mag vliegen?
Indien uw vlucht onder klasse 2 valt, dient u te beschikken over een geldig attest van afstandspiloot of bewijs van bevoegdheid.

Waar mag u vliegen?
U mag niet hoger dan 150 ft (45m) vliegen. Het is niet toegelaten om te vliegen in een gecontroleerd luchtruim en u mag geen steden, gemeenten, personen en/of dieren overvliegen. De drone moet steeds bij daglicht binnen het visueel zichtbereik van de piloot vliegen.

Algemene vereisten
De piloot moet op elk moment de algemene veiligheidsmaatregelen respecteren en in het bezit zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.

Kan men u dus beboeten indien men de beelden vindt? Ja, alhoewel de pakkans klein is als ge het binnen familie- en vriendenkring houdt. En ik denk niet dat men er een prioriteit van maakt.
Maar ge overtreedt in elk geval de wet, dus echt slim is het niet om dat publiekelijk te tonen.

Sauce
1 augustus 2017, 16:18
Kan men u dus beboeten indien men de beelden vindt? Ja, alhoewel de pakkans klein is als ge het binnen familie- en vriendenkring houdt. En ik denk niet dat men er een prioriteit van maakt.
Maar ge overtreedt in elk geval de wet, dus echt slim is het niet om dat publiekelijk te tonen.

Als ik een alias account zou aanmaken, dan ga ik er van uit dat ze niet aan ip tracking ofzo gaan doen voor te weten van waar de beelden vandaan kwamen...

Tonerider
1 augustus 2017, 16:25
Als ik een alias account zou aanmaken, dan ga ik er van uit dat ze niet aan ip tracking ofzo gaan doen voor te weten van waar de beelden vandaan kwamen...

waarom stelt ge uw vraag dan?

Nahrtent
1 augustus 2017, 16:31
Als ge een flagrant misdrijf filmt en online plaatst, kunt ge daarvoor beboet worden ja. Zie al die onnozelaars die filmpkes posten terwijl ze 280 knallen op de autostrade. Boven het atomium vliegen is sowieso verboden (je hebt denk ik speciale schriftelijke toelating nodig om binnen een bebouwde kom te mogen vliegen met uw drone, tenzij vanuit uw eigen tuin), en bovendien moet uw drone ook geregistreerd en verzekerd zijn (wat als hij crasht op iets of iemand, nietwaar?).

Niet online zetten en in het vervolg voorzichtiger zijn waar ge vliegt, want de politie heeft alle recht om uw drone uit de lucht te halen en de boetes zijn niet min.

DyNaRaX
1 augustus 2017, 17:38
Voor Atomium gelden dan ook nog speciale regels:

copyright :: the Atomium (http://atomium.be/AuthorsRights.aspx)

Preske
1 augustus 2017, 17:44
Voor Atomium gelden dan ook nog speciale regels:

copyright :: the Atomium (http://atomium.be/AuthorsRights.aspx)


Sinds kort is er ook sprake van een panoramavrijheid.
Met panoramavrijheid wordt bedoeld dat foto's van auteursrechtelijk beschermde driedimensionale werken (vooral beeldhouwwerken en gebouwen), die permanent in openbare plaatsen staan, gemaakt en verspreid mogen worden zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de rechthebbende.

In het Wetboek Economisch Recht dat de wetgeving over het auteursrecht bevat, werd een nieuwe uitzondering ingevoegd waardoor een auteur zich niet kan verzetten tegen de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur (art. XI.190, 2/1° Wetboek Economisch Recht).

Om zich op de uitzondering van de panoramavrijheid te kunnen beroepen moeten dus een aantal voorwaarden zoals vermeld in dit artikel zijn vervuld die bovendien strikt moeten worden geïnterpreteerd.

Concreet zullen de volgende gebruiken dus niet onder de uitzondering van de panoramavrijheid vallen, waardoor nog steeds een voorafgaande toestemming hiervoor verkregen moet worden:

voor elk gebruik van commerciële of publicitaire aard;
voor tekeningen, schilderijen of andere grafische bewerkingen of aanpassingen van het originele werk, wanneer er geen sprake meer is van een reproductie of mededeling aan het publiek van het werk zoals het zich in de openbare plaats bevindt.


Wat betekent dit concreet voor het Atomium?
In de praktijk verandert er eigenlijk niet veel. Deze nieuwe uitzondering regelt een situatie die niet duidelijk was, namelijk het nemen van foto’s van het Atomium door particulieren die deze foto’s op private websites, sociale netwerksites en blogs zonder winstoogmerk plaatsten. De vzw Atomium paste al geruime tijd de panoramavrijheid toe die nu wettelijk is erkend.
Commerciële en publicitaire gebruiken van foto’s van het Atomium, alsook het bewerken van afbeeldingen van het Atomium en de afbeelding in een andere context plaatsen, blijven zoals voorheen onderworpen aan de wettelijke voorafgaande toestemming van de vzw Atomium en de betaling van de verschuldigde auteursrechten aan SABAM.

Valyra
2 augustus 2017, 12:26
Als ge niet kunt vliegen zou ik sowieso al niet boven drukke plaatsen gaan vliegen.
Ge zou den eerste niet zijn die crasht, met fatale gevolgen.