Bekijk resultaten enquête: Wat is jouw situatie?

Aantal stemmers
110. Je mag niet stemmen in deze enquête
 • Ik werk op kantoor

  19 17,27%
 • Ik werk deeltijds thuis

  11 10,00%
 • Ik werk volledig thuis

  63 57,27%
 • Ik ben economisch werkloos

  13 11,82%
 • Ik ben ziek

  4 3,64%
 1. #4216
  JPV's schermafbeelding
  Lid sinds
  16/08/08
  Locatie
  Westhoek
  Berichten
  35.485
  iTrader
  3 (100%)
  Mentioned
  79 Post(s)
  Reputation
  454/1790
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Avilowca Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  In het kader van deze discussie kreeg ik vandaag een interessante mail van onze verstrekker van diesntencheques
  .Dit lijkt een aantal van de punten die jij maakte over de positie van poetshulpen tegen te spreken.
  Nope. Je mag niet werken in aanwezigheid van zieken, maar wel degelijk in de woningen als de zieken weg zijn. De voorziene producten zijn niet afdwingbaar.

  Wees gerust, ik heb die tekst enkele uren nadat die geschreven was gekregen én direct naar de studiedienst gestuurd. Die tekst is niet afdwingbaar. Wel een redelijke richtlijn (mocht die altijd correct toegepast worden), maar in de praktijk is dat niet zo. Vandaar mijn onderscheid tussen praktijk en wet.
  “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
  Mij nodig? Tag me @JPV
  no votes  

 2. #4217
  Renegadexxripxx's schermafbeelding
  Lid sinds
  8/09/07
  Locatie
  Limburg
  Berichten
  10.479
  iTrader
  17 (100%)
  Mentioned
  4 Post(s)
  Reputation
  14/324
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Welke rechtsgrond ga je gebruiken (en let op art. 9 van de GDPR)? Toestemming? kan wettelijk niet (wegens onevenwicht werkgever/werknemer). En een andere zie ik ook niet. En kom niet af dat je medische gegevens niet verwerkt. Dat doe je wél.
  Ik zie niet in waarom toestemming niet kan. Het gaat namelijk niet over de werkgever/werknemer relatie maar toestemming in betrekking tot de betreder van een gebouw. Dat het hier dan gaat over een arbeidrelatie is niet van tel.

  Net zoals dat om dezelfde redenen er GDPR conforme versies zijn van vingerafdrukgerelateerde toegangscontrole, camera's met gezichtsherkenning functionaliteit (zie luchthaven), etc.

  Wil je verder gaan :

  2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;
  h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;
  i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim;
  https://www.privacy-regulation.eu/nl...ens-EU-AVG.htm

  Elk komt wel in aanmerking. Want laat ons duidelijk zijn, er staat nergens dat het de beste manier moet zijn. Ze moet echter wel voldoen aan de volgende eisen :

  1. Persoonsgegevens moeten:
  a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is ("rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie");
  b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd ("doelbinding");
  c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ("minimale gegevensverwerking");
  d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren ("juistheid");
  e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen ("opslagbeperking");
  f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ("integriteit en vertrouwelijkheid").
  2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen ("verantwoordingsplicht").
  https://www.privacy-regulation.eu/nl...ens-EU-AVG.htm

  en dat kun je perfect doen.
  no votes  

 3. #4218
  JPV's schermafbeelding
  Lid sinds
  16/08/08
  Locatie
  Westhoek
  Berichten
  35.485
  iTrader
  3 (100%)
  Mentioned
  79 Post(s)
  Reputation
  454/1790
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik zie niet in waarom toestemming niet kan. Het gaat namelijk niet over de werkgever/werknemer relatie maar toestemming in betrekking tot de betreder van een gebouw. Dat het hier dan gaat over een arbeidrelatie is niet van tel.
  het gaat niet over het betreden van een gebouw, maar over het betreden van een werf. De controle is in het kader van toegang tot die werf. Arbeidsrelatie is natuurlijk wél van tel.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Net zoals dat om dezelfde redenen er GDPR conforme versies zijn van vingerafdrukgerelateerde toegangscontrole, camera's met gezichtsherkenning functionaliteit (zie luchthaven), etc.

  Wil je verder gaan :

  2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;
  h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;
  i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim;
  https://www.privacy-regulation.eu/nl...ens-EU-AVG.htm

  Elk komt wel in aanmerking. Want laat ons duidelijk zijn, er staat nergens dat het de beste manier moet zijn. Ze moet echter wel voldoen aan de volgende eisen :
  E) waar maakt die persoon zijn lichaamstemperatuur vooraf openbaar?
  G) hoezo noodzakelijk? Er zijn andere preventiemethodes mogelijk en staat niet in het afgesloten protocol met de bouw als noodzaak...
  H) Een coronapatiënt kan arbeidsgeschikt zijn als hij niet besmet is, de noodzaak is er dus niet.
  I) opnieuw: geen algemeen belang: het gaat over het belang van de werkgever. Mensen die ziek zijn, zullen enkel door de werkgever de toegang verboden worden, er is geen algemeen voordeel.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  1. Persoonsgegevens moeten:
  a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is ("rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie");
  b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd ("doelbinding");
  c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ("minimale gegevensverwerking");
  d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren ("juistheid");
  e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen ("opslagbeperking");
  f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ("integriteit en vertrouwelijkheid").
  2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen ("verantwoordingsplicht").
  https://www.privacy-regulation.eu/nl...ens-EU-AVG.htm

  en dat kun je perfect doen.
  A) er is al een probleem met de rechtmatigheid, gezien de arbeisrechterlijke problemen.
  B) de link met de face recognition is geen met die doeleinden verenigbare wijze
  C) zie B)
  D) klopt
  E) mogelijks, afhankelijk van hoe ze het doen
  F) zie E

  Dus néé, het zal niet gaan.
  “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
  Mij nodig? Tag me @JPV
  no votes  

 4. #4219

  Lid sinds
  4/01/15
  Locatie
  Sint-Truiden
  Berichten
  1.335
  iTrader
  0
  Mentioned
  3 Post(s)
  Reputation
  36/46
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door sandervdw Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Er wordt nu zo gedaan alsof mensen anders continu sociale contacten hebben. De kans is groot dat als er geen lockdown geweest was, je evengoed in die 2 maand niet met uw vrienden had afgesproken.
  De kans dat iemand op 2 maanden tijd met niemand afspreekt is toch ook wel heel klein, om niet te zeggen zo goed als onderstaande.
  Tenzij je helemaal geen vrienden hebt natuurlijk, dan kan je ook met niemand afspreken.
  no votes  

 5. #4220
  Renegadexxripxx's schermafbeelding
  Lid sinds
  8/09/07
  Locatie
  Limburg
  Berichten
  10.479
  iTrader
  17 (100%)
  Mentioned
  4 Post(s)
  Reputation
  14/324
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  het gaat niet over het betreden van een gebouw, maar over het betreden van een werf. De controle is in het kader van toegang tot die werf. Arbeidsrelatie is natuurlijk wél van tel.
  Hmm ik had het gelezen onder de noemer van toegangscontrole maatregelen (er staat nu eenmaal bouwheren en klanten in de post van zwarten). Waar je mensen enkel toegang verschaft tot het gebouw als ze coronavrij zijn. Zoals je mensen ook pas een gecontroleerde toegang laat passeren. Ik zag daar niet staan dat men dit wenste te gebruiken voor check in @ work. Al zou dat perfect kunnen hé...
  https://www.scantemp.eu/

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  E) waar maakt die persoon zijn lichaamstemperatuur vooraf openbaar?
  Zijn lichaamstemperatuur is niet een privaat iets. Hij spreidt dit ten alle tijden tentoon net zoals de kleur van uw ogen. Het is niet zoals een diagnose van kanker of ... maar ok die was wat verder gezocht. Dat geef ik toe.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  G) hoezo noodzakelijk? Er zijn andere preventiemethodes mogelijk en staat niet in het afgesloten protocol met de bouw als noodzaak...
  Het noodzakelijke slaat op het feit dat de temperatuur moet gekend zijn. Het zwaarwegend belang is de veiligheid van de andere medewerkers om niet bloot gesteld te worden aan een corona geïnfecteerde op de werkvloer. Of dit nu bouw of whatever is, maakt niet uit. Staat niet in de eisen dat dit specifiek zo moet zijn voor die specifieke sector of moet afgesproken zijn in een CAO. Noch dat het de meest optimale versie moet zijn. Enkel dat het evenredig moet zijn. En een niet invasieve procedure voor het opmeten van de temperatuur gaan we toch niet als onevenredig klasseren ?

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  H) Een coronapatiënt kan arbeidsgeschikt zijn als hij niet besmet is, de noodzaak is er dus niet.
  Als hij niet besmet is, is hij geen coronapatiënt. Het is dan ook enkel om de besmetten buiten de werkbasis te houden om in uw context te spreken. De noodzaak waar ik het over had, was buiten het gebouw. De noodzaak is dan dat iemand die besmet is, in zijn kot moet blijven zodanig dat degenen die niet besmet zijn of (een toch al serieus geautomatiseerd gefilterde hoeveelheid) een lagere kans hebben op geïnfecteerd te geraken. Uiteindelijk is dit iets zoals mondmaskers. Niet 100% effectief, maar wel een quick win - een eerste filtering die het risico beperkt.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  I) opnieuw: geen algemeen belang: het gaat over het belang van de werkgever. Mensen die ziek zijn, zullen enkel door de werkgever de toegang verboden worden, er is geen algemeen voordeel.
  Het gaat over het belang van de andere werknemers. Degene die je veiliger wilt laten werken. Of zoals ik het inschatte, waar je enkel degene toelaat die veilig zijn. De rest moet thuis blijven. De werkgever / eigenaar van het gebouw neemt deze actie ten bate van het andere personeel, niet ten bate van zichzelf.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  A) er is al een probleem met de rechtmatigheid, gezien de arbeisrechterlijke problemen.
  Eerlijk gebruik (dus rechtmatigheid) van persoonsgegevens houdt in dat je de gegevens op een legale manier verwerft, dat je ze enkel gebruikt voor het vooropgestelde doel en dat je niet meer data verzamelt en ze niet langer bijhoudt dan nodig is voor dat doel.
  -> hier voldoe je volledig aan. Want het is legaal (er is geen wet die zegt dat je de temperatuur niet mag nemen), het doel is enkel om degenen met corona niet te laten passeren, en je meet enkel de temperatuur en gebruikt enkel de ja/neen versie om te bepalen met de rest van de info of de persoon binnen mag. Dus minimale termijn is voorzien.

  Je zou het kunnen gelijkschakelen met dat je een koppeling maakt tussen het toegangscontrolesysteem en het pointeringssysteem. Zolang je dit gebruikt enkel om de uren te registreren / dus de pointering : dus effectief het doel van het systeem dan is dat geen probleem. Ga je er dan echter zaken aankoppelen die niets te maken hadden met het doel (dus een straf) dan is dat niet ok.


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  B + c) de link met de face recognition is geen met die doeleinden verenigbare wijze
  Ik zie geen verschil tussen face recognition (een puntenwolk die men gemaakt heeft van een gezicht), vingerafdruk of palmafdruk, of andere biometrische detectiemogelijkheden om te bepalen of de persoon die voor u staat toegang heeft. En die perfect legaal zijn. Deze wetgeving heeft geen zwaardere eisen voor medische gegevens dan voor biometrische gegevens op basis van de teksten. Of toch niet hetgeen ik kan lezen.
  Ze zijn streng, en er moet correct mee omgesprongen worden. Maar we moeten nu ook even eerlijk zijn en temperatuur niet hetzelfde gaan behandelen als de genetische makeup van een persoon... wat jij wel lijkt te doen...

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPV Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Dus néé, het zal niet gaan.
  Opnieuw, ik zie geen verschil tussen het gebruik van biometrie op toegangscontrole tot een site of een werf in plaats van een badge met foto.
  no votes  

 6. #4221
  Archaos's schermafbeelding
  Lid sinds
  3/08/03
  Locatie
  Wilrijk
  Berichten
  4.462
  iTrader
  0
  Mentioned
  1 Post(s)
  Reputation
  27/152
  Dit is niet de kip met het gouden ei. Afwachten of het wel degelijk werkt + het is complex om te produceren (moest het ooit zover komen)
  Laatst gewijzigd door Loser; 28 april 2020 om 05:59
  no votes  

 7. #4222
  JPV's schermafbeelding
  Lid sinds
  16/08/08
  Locatie
  Westhoek
  Berichten
  35.485
  iTrader
  3 (100%)
  Mentioned
  79 Post(s)
  Reputation
  454/1790
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Hmm ik had het gelezen onder de noemer van toegangscontrole maatregelen (er staat nu eenmaal bouwheren en klanten in de post van zwarten). Waar je mensen enkel toegang verschaft tot het gebouw als ze coronavrij zijn. Zoals je mensen ook pas een gecontroleerde toegang laat passeren. Ik zag daar niet staan dat men dit wenste te gebruiken voor check in @ work. Al zou dat perfect kunnen hé...
  https://www.scantemp.eu/
  het gaat over toegangscontrole tot een werkplaats, dat leek me duidelijk vanaf het begin. Geen toelating dus.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven

  Zijn lichaamstemperatuur is niet een privaat iets. Hij spreidt dit ten alle tijden tentoon net zoals de kleur van uw ogen. Het is niet zoals een diagnose van kanker of ... maar ok die was wat verder gezocht. Dat geef ik toe.
  Geen toelating dus.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven

  Het noodzakelijke slaat op het feit dat de temperatuur moet gekend zijn. Het zwaarwegend belang is de veiligheid van de andere medewerkers om niet bloot gesteld te worden aan een corona geïnfecteerde op de werkvloer. Of dit nu bouw of whatever is, maakt niet uit. Staat niet in de eisen dat dit specifiek zo moet zijn voor die specifieke sector of moet afgesproken zijn in een CAO. Noch dat het de meest optimale versie moet zijn. Enkel dat het evenredig moet zijn. En een niet invasieve procedure voor het opmeten van de temperatuur gaan we toch niet als onevenredig klasseren ?
  Er is geen noodzaak om de temperatuur te kennen, er is een wéns om geen besmettingen te hebben. De noodzakelijkheid vanuit zwaar algemeen belang ontbreekt gewoon totaal. Koorts meet geen ziekte (zie de maskerende mogelijkheden) en er zijn andere mogelijkheden om mensen met ziektesymptomen te controleren (huisarts op kosten van de werkgever) . Geen toelating dus.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Als hij niet besmet is, is hij geen coronapatiënt. Het is dan ook enkel om de besmetten buiten de werkbasis te houden om in uw context te spreken. De noodzaak waar ik het over had, was buiten het gebouw. De noodzaak is dan dat iemand die besmet is, in zijn kot moet blijven zodanig dat degenen die niet besmet zijn of (een toch al serieus geautomatiseerd gefilterde hoeveelheid) een lagere kans hebben op geïnfecteerd te geraken. Uiteindelijk is dit iets zoals mondmaskers. Niet 100% effectief, maar wel een quick win - een eerste filtering die het risico beperkt.
  Sorry, hier moest die niet weg, ik bedoelde dus wél coronapatient. Je kan de arbeidsgeschiktheid niet testen omdat iemand die coronapatiënt is nog perfect kan werken. Ook hier geen toelating dus.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Het gaat over het belang van de andere werknemers. Degene die je veiliger wilt laten werken. Of zoals ik het inschatte, waar je enkel degene toelaat die veilig zijn. De rest moet thuis blijven. De werkgever / eigenaar van het gebouw neemt deze actie ten bate van het andere personeel, niet ten bate van zichzelf.
  het belang van de andere werknemers is er niet: er zijn immers alternatieven die even goed werken (social distancing en co). Er is geen enkele reden waarom ej een face scan nodig zou hebben icm temperatuur.

  Je hebt gewoon géén toelating om dit te doen, de uitzonderingsmaatregel kan niet werken als je face recognition doet met zo'n temperatuursscan. Ja, héél mss wel als je die 2 niet met elkaar linkt, maar zoals gezegd, dan zit je met andere wetgeving, zuiver arbeidsrechterlijk die nog het probleem vormt.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Eerlijk gebruik (dus rechtmatigheid) van persoonsgegevens houdt in dat je de gegevens op een legale manier verwerft, dat je ze enkel gebruikt voor het vooropgestelde doel en dat je niet meer data verzamelt en ze niet langer bijhoudt dan nodig is voor dat doel.
  -> hier voldoe je volledig aan. Want het is legaal (er is geen wet die zegt dat je de temperatuur niet mag nemen), het doel is enkel om degenen met corona niet te laten passeren, en je meet enkel de temperatuur en gebruikt enkel de ja/neen versie om te bepalen met de rest van de info of de persoon binnen mag. Dus minimale termijn is voorzien.
  Tuurlijk is er wel een wet die zegt dat je de temperatuur niet mag nemen, voor werknemers. Een werkgever heeft niet het recht om een medisch onderzoek (waartoe dit hoort) uit te voeren.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Je zou het kunnen gelijkschakelen met dat je een koppeling maakt tussen het toegangscontrolesysteem en het pointeringssysteem. Zolang je dit gebruikt enkel om de uren te registreren / dus de pointering : dus effectief het doel van het systeem dan is dat geen probleem. Ga je er dan echter zaken aankoppelen die niets te maken hadden met het doel (dus een straf) dan is dat niet ok.
  het verschil is net de medische component.
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renegadexxripxx
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik zie geen verschil tussen face recognition (een puntenwolk die men gemaakt heeft van een gezicht), vingerafdruk of palmafdruk, of andere biometrische detectiemogelijkheden om te bepalen of de persoon die voor u staat toegang heeft. En die perfect legaal zijn. Deze wetgeving heeft geen zwaardere eisen voor medische gegevens dan voor biometrische gegevens op basis van de teksten. Of toch niet hetgeen ik kan lezen.
  Ze zijn streng, en er moet correct mee omgesprongen worden. Maar we moeten nu ook even eerlijk zijn en temperatuur niet hetzelfde gaan behandelen als de genetische makeup van een persoon... wat jij wel lijkt te doen...


  Opnieuw, ik zie geen verschil tussen het gebruik van biometrie op toegangscontrole tot een site of een werf in plaats van een badge met foto.
  zoals gezegd: apart kan die face recognition op zich wel, dan is het al véél minder GDPR-gevoelig. Maar het is de combinatie van de 2 die het problematisch maakt.

  Soit, ondertussen eens verder op onderzoek uitgegaan en dat bedrijf (Novocaine BV, de naam alleen al) is een bedrijfje dat zelfs niet in dergelijke producten mag handelen, dat een zwaar negatief eigen vermogen heeft (voor de grootte van de onderneming) en al jaren verlies maakte. Typisch een bedrijf dat een of ander nieuwe product ziet in deze coronacrisis en deze wenst te verkopen. Voor de liefhebbers: hier kan je het een stuk goedkoper verkrijgen en je zal evenveel service na verkoop krijgen: https://dutch.alibaba.com/product-de...4e7946ddR17YG0
  “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
  Mij nodig? Tag me @JPV
  no votes  

 8. #4223
  Loser's schermafbeelding
  Lid sinds
  10/11/09
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.722
  iTrader
  9 (100%)
  Mentioned
  68 Post(s)
  Reputation
  430/1878
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oldskooler Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Chinees kandidaat-vaccin beloftevol na testen op makaken
  https://www.tijd.be/dossiers/coronav...NKqBmrKxZn7-D8

  Straks Chinese bucht in onze bloedbaan.
  Ik snap dat je het niet zo hebt op Chinese producten. Maar dit is wel flauwekul. Hoeveel pilletjes staan er in je kast die "Chinese bucht" zijn, denk je? Of gebaseerd daarop?
  Als ze gemaakt worden en hier verkocht kunnen worden, zijn ze veilig. Als het het eerste vaccin is en het kan snel wereldwijd worden geproduceerd, prima, dan nemen we dat, hè. Maar de race naar een vaccin is al een tijdje ingezet.
  PSN: A_Loser_Baby
  Activision: Loser#9680379
  no votes  

 9. #4224

  Lid sinds
  25/11/11
  Locatie
  Heist-op-den-Berg
  Berichten
  18.978
  iTrader
  4 (100%)
  Mentioned
  31 Post(s)
  Reputation
  75/610
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Loser Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik snap dat je het niet zo hebt op Chinese producten. Maar dit is wel flauwekul. Hoeveel pilletjes staan er in je kast die "Chinese bucht" zijn, denk je? Of gebaseerd daarop?
  Als ze gemaakt worden en hier verkocht kunnen worden, zijn ze veilig. Als het het eerste vaccin is en het kan snel wereldwijd worden geproduceerd, prima, dan nemen we dat, hè. Maar de race naar een vaccin is al een tijdje ingezet.
  Is zo'n typische paniekreactie. Zo goed als alle generische geneesmiddellen worden in China en India gemaakt, maar nu zou dat ineens een probleem zijn...
  no votes  

 10. #4225
  iamhollywood's schermafbeelding
  Lid sinds
  30/11/06
  Locatie
  /
  Berichten
  4.803
  iTrader
  6 (100%)
  Mentioned
  1 Post(s)
  Reputation
  34/156
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kimme1975 Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Uw burgerplicht doen.. de politie bellen.. en neen dat is zeker niet klikken in dit geval maar burgerzin..
  Probleem is dat je nooit de reden kent . En tegelijkertijd wel onnodig vetes met uw buren creëert.
  Een familielid (midden de 50) heeft gisteren ook de politie over de vloer gehad omdat ze even op haar kleinkinderen paste (tweeling van 5). Haar dochter moest voor onderzoeken naar het ziekenhuis en kon die 2 kleintjes moeilijk meenemen. Wetende dat je voor banale onderzoeken nu in het ziekenhuis niet moet zijn . Buurman had de politie verwittigd. Ze had haar kleinkinderen niet meer gezien sinds het start van de lockdown, maar in uiterste nood toch toegestemd.
  Daar sta je dan met jouw 'heldendaad'. Heb dan eerder het lef de mensen aan te spreken op hun daden en zo op zijn minst eerst de situatie te vatten.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Spyronamic Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Boze topman ZEB wil open op 11 mei: “Desnoods bellen we zélf alle ziekenhuizen op”
  Eigenlijk toch wederom een absurde reactie van De Block:  De laatste week komen er ongeveer 200 gevallen per dag bij. Hoeveel Covid afdelingen zijn er in België? Een 50-tal? Dat is dan gemiddeld 4 nieuwe opnames per afdeling per dag. Hoe moeilijk kan het zijn om voor deze patiënten één ja/nee vraag te beantwoorden. Onbegrijpelijk. Leeftijden bijhouden doen ze blijkbaar ook al weken niet meer, staat nochtans standaard vermeld in elk EPD en kan mits de juiste tool ook met 1 klik worden geëxporteerd naar de bevoegde instanties. Inzicht in data om een epidemie te monitoren, dat is blijkbaar overbodig in België.
  Ik vond vooral de reactie van de Paul Stoffels van Johnson & Johnson in de afspraak opmerkelijk. 'Je kent van 200 nieuwe gevallen de achtergrond nog niet? Wil dat zeggen dat er dan vandaag geen enkele vorm van tracing wordt ingezet?! Hoe willen jullie dit gaan aanpakken in de exit strategie?'.

  Vermeldde hij nog even dat ten tijde van Tuberculose het systeem van tracing en isolatie een belangrijke rol heeft gespeeld in het overwinnen van de ziekte. In tijden waar men helemaal niet al de technologieën van vandaag kende. Zelfde met Ebola in Afrika, tracing en isolatie heeft ervoor gezorgd dat men het relatief snel heeft kunnen indammen.

  Reactie van de experte: 'We zijn even gestopt met tracing omdat het niet meer bij te houden viel tijdens de piek.'
  Met andere woorden.. ze zijn opnieuw totaal niet voorbereid .
  Everybody wants to be hollywood
  1 leden vonden dit bericht nuttig.  

 11. #4226
  kay-gell's schermafbeelding
  Lid sinds
  26/01/09
  Locatie
  Limburg
  Berichten
  17.883
  iTrader
  36 (100%)
  Mentioned
  32 Post(s)
  Reputation
  788/1332
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland...teld~a7d603b3/

  Kan iemand dat volledig lezen? Wat is dit nu weer?
  no votes  

 12. #4227
  Anoniem13's schermafbeelding
  Lid sinds
  18/06/15
  Berichten
  4.857
  iTrader
  0
  Mentioned
  7 Post(s)
  Reputation
  239/509
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door sandervdw Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Is zo'n typische paniekreactie. Zo goed als alle generische geneesmiddellen worden in China en India gemaakt, maar nu zou dat ineens een probleem zijn...
  Als jouw enige competitieve voordeel de prijs is dan steekt het soms wel eens niet zo nauw. Dat zie je bij alle producten, maar bij geneesmiddelen zou dit niet gebeuren? Langs de andere kant heb je dat kartelvorming en prijsafspraken schering en inslag zijn bij generische geneesmiddelenproducenten en de FDA en de EMA die veel controle uitoefenen dus dat zorgt er wel voor dat het risico redelijk klein is dat je ondermaatse generica krijgt.
  no votes  

 13. #4228
  Mix's schermafbeelding
  Lid sinds
  28/06/04
  Locatie
  -_-
  Berichten
  439
  iTrader
  1 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  2/4
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kay-gell Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland...teld~a7d603b3/

  Kan iemand dat volledig lezen? Wat is dit nu weer?
  Uit het nieuwsblad:

  Terwijl veel steden en gemeenten al stoffen mondmaskers hebben besteld, bestaat er volgens De Tijd onzekerheid of die wel van katoen mogen zijn. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt de federale overheid dringend duidelijkheid over de kwestie.

  Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen, zich baserend op het model van Volks*gezondheid op maakjemondmasker.be.

  Maar volgens De Tijd wordt er achter de schermen gediscus*sieerd of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van katoen, wol of zijde. Er zou gebleken zijn dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan.
  2 leden vonden dit bericht nuttig.  

 14. #4229

  Lid sinds
  13/07/16
  Locatie
  Grembergen
  Berichten
  378
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  36/63
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kay-gell Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland...teld~a7d603b3/

  Kan iemand dat volledig lezen? Wat is dit nu weer?
  stond deze morgen nog gewoon openbaar, het gaat over de stof. De gemeentes hebben katoenen maskers besteld, maar natuurlijke stoffen zouden nu toch niet zo goed zijn.
  1 leden vonden dit bericht nuttig.  

 15. #4230

  Lid sinds
  8/05/13
  Locatie
  westvlaanderen
  Berichten
  6.261
  iTrader
  3 (100%)
  Mentioned
  6 Post(s)
  Reputation
  84/463
  Steven Van Gucht (viroloog): "We tellen 123 nieuwe ziekenhuisopnames"

  134 overlijdens afgelopen 48 uur, zegt Steven Van Gucht (viroloog), 7331 totaal aantal overlijdens


  De cijfers lijken de goeie kant uit te gaan
  no votes  

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •  

Inloggen

Inloggen